Vüqar bəyin bağışladığı dəftərə

                                  

Bu dəftər nə qəşəngdir!

Vərəqləri ipəkdir!

 

Bu dəftər türk malıdır,

Bahalı, samballıdır.

 

Abırlı, üzağardan,

Hədiyyədir Vüqardan.

 

Gözəl dəri cildi var,

Bağlanır, kilidi var.

 

Qələmi var qızıldan,

Deyir: Durma, yaz, oğlan!

 

15.01.2010 Samara

Реклама