Архив тегов | xədicə ismayılova

ДРАКОНУ ПОСТОЯННО ЖРАТЬ ХОЧЕТСЯ…

IROD

От всей души желаю скорейшего освобождения Мехмана Алиева, которого, каюсь, до недавнего времени не знал, хотя Contact.az время от времени читал.

Но я хочу затронуть один момент в этой истории, на мой взгляд, чрезвычайно важный.

Опять же на мой взгляд, в общественной линии защиты (юридическая линия, надеюсь, выстроена профессионально и безупречно) есть нечто, которое вызывает противоречивые чувства. Во всех выступлениях, письмах, обращениях в защиту Мехмана Алиева есть объединяющий лейтмотив. Все недоумевают: его-то зачем? То есть Мехмана Алиева-то зачем так? Его-то за что? Выходит, что всех остальных, кто успел отсидеть срок, кто сидит и кому сидеть долго или даже вечно, было за что. Такая постановка вопроса в корне неверна и с нравственной точки зрения откровенно ущербна. Так как подобная интерпретация ситуации с Мехманом Алиевым бросает тень на многих других, кто является невинной жертвой политики запугивания репрессиями.

Про Мехмана Алиева пишут, что он человек интеллигентный. Что, Ильгар Мамедов не интеллигентный человек?

Про Мехмана Алиева пишут, что он не радикал. Что, Ильгар Мамедов радикал? Что, Ильгар Мамедов призывал к вооруженному восстанию и свержению власти?

Про Мехмана Алиева пишут, что он профессионал высокого уровня. Что, Хадиджа Исмаилова не была профессионалом в своем жанре?

Про Мехмана Алиева пишут, что он Карабхские события первыми освещал? А как же Тахир Гасанлы, этнический талыш, поэт-сатирик, который воевал за Карабах? Кто за него замолвит слово?

Скажу больше: режиму было за что посадить Мехмана Алиева. Потому что правдивая информация в Азербайджане – это уже криминал. Объективная и отчасти критическая информация о поездке Ильхама Алиева в северные районы, думаю, вполне могло бы стать основанием команды на арест и разгром агентства. Было за что, товарищи, было за что. Если безобидного, несколько юродивого блоггера Мехмана Гусейнова было за что посадить, для ареста руководителя солидного агентства, , соблюдающего высокие стандарты профессиональной журналистики, оснований было более чем достаточно.

И откуда вылезли эти рабоче-крестьянские, то есть советские графья – Анар, Бадалбейли, графоман Абдуллаев? Где они были, когда молодые ребята за административное правонарушение получили по десять лет тюрьмы? Где они были, где талышского интеллигента Новрузали Мамедова убивали в тюрьме? Разве не благодаря таким подхалимам не в последнюю очередь в своем время Гейдар Алиев пристрастился к безмерному восхвалению и нетерпимости к любому критическому слову?

И если Анар, который всё и всех предал, подписывает подобное обращение, можно полагать, что оно санкционировано. Что ж, припали к августейшим ногам… Но, пользуясь своей никчемностью и одновременно недоступностью для азербайджанских властей, скажу: дракону необходимо постоянное насыщение. Мехмана Алиева выпустят, возьмут других. Пока жив дракон, никто не может чувствовать себя в безопасности. И не надо говорить: «За что?». Тип общения дракона всегда монологичен…

(эта запись — комментарий на сайте  Contct.az, которая была сделана до того, как стало известно об отказе в освобождении М. Алиева под залог. К этой минуте мой комментарий на сайте не был опубликован, поэтому выкладаю тут)

MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNDƏN MƏLUMAT

Təəssüf ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələri hərbi əməliyyatların gedişi barədə yoxlanılmamış, dəqiq olmayan məlumatlar yayırlar. Məsələn, dünən haqqin.yox saytı xəbər verirdi ki, Azərbaycan əsgərləri Xədicə İsmayılovanı və İlqar Məmmədovu azad ediblər. Bu gün müdafiə nazirliyi bəyanatla çıxış edib bu xəbərin səhih olmadığını bildirmişdir.

ÖZ DƏRDİNİZİ ÇƏKİN, ÖZ DƏRDİNİZİ…

Azərbaycanlılar nəinki Beıçika, hətta bütün qərb rəhbərlərinin başına ağıl qoyurlar – oxuduqca, eşitdikcə istəyirsən ya yerə girəsən, ya da başını vurasan divarın tininə…

Gündə prezidentin ayaqqabısından ən azı üç dəfə öpməyi ibadət kimi vacib bilən Eynula Fətullayev yazır ki, Avropa İlham Əliyevin sözünə qulaq assaydı, bu günə qalmazdı…

Belçikadakı partlayışlarda otuz adam ölüb. Azərbaycanda hər ay ən azı otuz adam özünü öldürür. Qocalar, cavanlar, məktəblilər özlərini asırlar, zəhərləyirlər, yandırırlar, suda boğurlar, yuxarı mərtəbələrdən atılırlar. Bir ay içində on bir yaşlı iki uşaq özünü öldürüb. Hansı Avropa ölkəsində belə şey var?

Az qala hər gün “qeyrətli” kişilər analarını, bacılarını, arvadlarını, qızlarını baltalayırlar, bıçaqlayırlar, güllələyirlər. Hansı Avropa ölkəsində belə şey var?

Azərbaycan əhalisinin çoxu keyfiyyətli su ilə təmin olunmur. Ölkənin çox hissəsində kanalizasiya yoxdur.

Və Azərbaycanda həyat varsa, niyə insanlar yaxşı bir yerə qaçmağa fürsət axtarırlar? Niyə saxta sənədlərlə, min cür fırıldaqla, alçalsalar da, Avropa ölkələrindən birinə özlərini soxmağa çalışırlar?

Hansı Avropa ölkədsinə şəhərlərə, vilayətlərə ofisiant rəhbər təyin edilir?

Hansı Avropa ölkəsində baytar sürücüsü general olur?

Hansı Avropanın səhiyyəsi Azərbaycan səhiyyəsinin günündədir?

Hansı Avropa ölkəsində qadın jurnalist hökuməti tənqidə görə dama salınır?

Hansı Avropa ölkəsində Milli məclis kimi parlament var? Yəni Hansı Avropa ölkəsində parlament yoxdur?

Hansı Avropa ölkəsinin polisi hamılıqla oğrudur?

Bir rus lətifəsi var: trolleybusda ayaq üstə gedən bir kefli tez-tez səndələyir və qarşısında oturmuş qadının üstünə yıxılır. Qadın onu məzəmmət edir: “Özünü düzəlt, əyyaş!” Kişi deyir: “Mən əyyaşam, sənin də qıçların əyridir”. Qadın təəccüblənir: “Mənim qıçlarımın bura nə dəxli?” “O dəxli var ki, mən sabah ayılacam, sənin qıçlarınsa sabah da əyri olacaq…”

Avropa özünü düzəldəcək, qalxacaq, Avropa bundan da ağır sınaqlardan çıxıb. Biz öz qeydimizə qalaq. Yaman gündəyik…

 

 

İLHAM ƏLİYEV HƏLƏ XƏDİCƏ ÜÇÜN BAŞLIQ ALMAYIB?

Yəqin Xədicə İsmayılova üçün başlıq verməyə Avropanın pulu çatmayıb…

Видимо, у Европы  на калым за Хадиджу Исмаилову  пока у Европы средств не хватило…

«BƏS MƏN ARVAD-UŞAĞI KİMƏ TAPŞIRIM?»

Obama İlham Əliyevə zəng vurub deyir:

  • Möhtərəm prezident, mən sizi acizanə Vaşinqtona dəvət edirəm.

İlham Əliyev deyir:

  • Vallah, gəlmək istəyirəm, ancaq bilmirəm arvad uşağı kimə tapşırım.
  • Möhtərəm prezident, Mehriban xanımı da götürün, Heydəri də götürün, bizim qızlarla tanış olar.
  • Bilirsiniz, mən öz arvad-uşağımı demirəm. Mən Xədicəni, İlqarı, Anarı, Hilalı, Raufu deyirəm. Heç kimə umud ola bilmirəm…

«QAÇIN, QAROVULÇU GƏLDİ…»

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov deyib ki, amerikalıların acığına dustaqları buraxmayacağıq…

Sovet dövrünü görmüş insanlar, kənddə yaşayıblarsa, kolxoz qarovulçusunun nə olduğunu bilir. Bu qarovulçularda Napoleon iddiaları vardı, bəziləri tutub dama saldıqları mal-heyvanın yiyələrinin ata-anasını da söyürdü…

Əslində Oqtay Əsədov spiker deyil, çünki Azərbaycanda parlament yoxdur, Əsədov spiker səlahiyyətləri almış qarovulçudur…

“Qaçın qarovulçu gəldi,

Qoçu oğlu qoçu gəli…”

Bunu mərhum İsa İsmayılzadə yazıb. Onun uşaqlıq dövründəki qarovulçular kolxoz tarlasında üç sünbüllə tutduqları insanları gedər-gəlməzə göndərirdilər…

“Amerikalıların acığına…”

Dustaq – Azərbaycanın ümidi, gələcəyi ola biləcək İlqar Məmmədovdur…

Dustaq – hər hənsı başqa ölkə üçün başıucaıq gətirə bilən Xədicə İsmayılovadır…

İnanmaq çəıtindir ki, Azərbaycan işğal olunmayıb və Oqtay Əsədov işğalçı deyil…

Qarovulçu qurumsaq…

 

MƏDƏT MÜƏLLİMİN MƏSƏLƏSİ

Milli təhlükəsizlik naziri vəzifəsini ifa edən general Mədət Quliyev deyib ki, nazirlik əməkdaşlarının doxsan doqquz faizi ləyaqətli və namuslu insanlardır.

Düzü, bunu oxuyanda çox sevindim. Çünki mənim hesablamalarımla generalın rəqəmi az fərqlənir – cəmi bir faiz. Mən fikirləşirdim ki, bu nazirlikdəkilərir yüz faizi ləyaqətli və namusludur.

İndi qalır ləyaqətsiz və namussuz əməkdaşların sayını tapmaq. Mənə elə gəlir ki, sadə tənlik qurma yoluyla bu məsələni həll etmək olar, ancaq bunun üçün gərək nazirlikdə işçilərin ümumi sayını biləsən. Bu say da yəqin dövlət sirridir. Belə çıxır ki, Mədət müəllimin məsələsini biz həll edə bilmərik.

Ancaq fikir eləməyə dəyməz. Doxsan doqquzla yüzün fərqi nədir ki. Heç nə. Ona görə də mən belə fikirləşirəm ki, bizim millətin təhlükəsizliyi tam təmin olunur və buna görə də millət yorğanı başına çəkib rahat yata bilər. İndi də qış girir, yuxunun şirin vaxtıdır…

Ay Mədət müəllim, elə siz özünüz də yatıb dincəlin. Özünüzü çox yormayın. Sizin kimi insanlar dövlətimizə, millətimizə çox lazımdırlar. Yəni siz özünüz elə lazımsınız, indi gəlib çıxmısınız…

Ancaq gələndə, Mədət müəllim, gərək damın qapısını açıb Xədicə xanımı, Leyla xanımı, İlqar bəyi, Anar bəyi, Hilal müəllimi, cənab Mirqədirovu, gözəl talış balası və Azərbaycan şairi Tofiq Həsənlimi buraxaydınız…Hamıının adını yazmıram, bəlkə bu da dövlət sirridir, sonra məndən inciyərsiniz..

İçirəm sağlığınıza!

Mirzə Əlil