Архив тегов | Xeyrulla Xəyalın şeirləri

CON KİTS. BURA, BURA, SEVGİ, GƏL…


CON KİTS

 

John Keats

(1795-1821)

 

Bura, bura, sevgi, gəl,

Bu, bir kölgəli çəmən.

Bura, bura, sevgi, gəl,

Var ürəyin istəyən.

 

Bura, bura, şəkərim —

Həndəvər sunərgizi

Bura, bura, şəkərim!
Ləçəklərdə şeh izi!

 

Bura, bura, əzizim,
Gəl, nəfəs gətir təzə.

Bura, bura,əzizim!
Gəl bu xoş günü bəzə!

 

Hərçənd anın nəşəsi
Uçub gedir bir anda —

Hərçınd eşq xəzinəsi,

Bir anda dağılandır, —

 

Bitməmiş hələ ansa —

Yaxın, yaxındır, inan!–

Beləcə uzanansa,
Əziz, əzizdir bu an!

 

Sevgi, sevgidir bura,
Sovqatını göndərən.

Ölüm gələ, apara —
Razı ölərəm hökmən!

İngiliscədən tərcümə

19-20. 2020, Samara

 

John Keats

Hither, Hither, Love

Hither hither, love—
      ‘Tis a shady mead—
Hither, hither, love!
      Let us feed and feed! Читать далее

İSTİ

s poduşkoy

Ah, necə də gün şəhəri qızdırır,
Az qalır asfalt əriyə istidən.

Büdrədir addımlarını, azdırır,
Çaşdırır ağlı, elə bil xəstəsən.

 

 

Ah, bu maşınlar necə od yağdırır,
Huşun itir, keçsə yanından əgər.

Rəngi gedib göylərin, ilğımdadır,
Ağca buludlar da yerə od səpər.

 

 

Pəncələri göydə  — pişik kefdədir,

Nəhləyir it, dil çıxarıb bir qarış.

Quş uça bilmir, elə bil yol gedir,

Can çəkir əvvəlcə, qanad çalmamış.

 

 

An, necə də gün şəhəri yandırır,
Dil çıxarıb nəhləyirik it kimi.

Tanrı yaratmış həqir insanlarıq,
Biz hələ cənnət bağına həsrətik.

 

06.07. 2020, Samara

  ONLAYN ŞEİR 

Əşşi, bu İnternetin,

Nə çoxmuş. əziyyəti!

Gərək hər asqırağı,

Durub “layk” eləyəsən,

Eləməsən küsərlər,

Ya deyərlər dəlisən.

Pəpə yeyən də burda,

“Məmə” deyən də buurda.

Əli çomaqlı da var,

Vurar – başın yarılar.

Qapını bağlayanda,

Pəncərədən girən var.

Arxayın yatağında,
Yatan zaman görən var.

Qaçırsan gizlənəsən,

Gəlir qarabaqara.

Gəlir üzülənəcən,

Gəlir, gedəsən hara.

Çatır, üzə dirənir,

Dildən, ayaqdan zirək.

Başın üstdə hərlənir,

Sancır ağcaqanad tək.

Pusquda duranı var,

Badalaq quranı var.

Nə tərbiyə, nə qanun,

Nə böyük-kiçik qanan.

Burda atadan küsən,

Burda ananı atan.

Ev dağıdan, baş kəsən,

Dostu düşmənə satan.

Doldurub İnterneti

Burnufırtıq uşaqdır.

Qalaq-qalaq vurulub,

Yuyulmamış qaşıqlar…

 10. 09.2014 Samara

 

 

 

KÖHNƏ GÖDƏKÇƏNİN ŞERİ  

Unutmuşam bu sovxa,

Haçan, harda alınıb.

Məndən cavan olsa da,

Məndən qoca görünür.

Yaxaları büzülüb,

Ətəkləri süzülüb.

Qırılıb düymələri,

Çoxdan itib kəməri.

Min adama sürtülüb,

Hislə, pasla örtülüb.

Ləyaqəti qalmayıb,

Əyinə geyinməyə.
Ölsəm, ayıb sayılar,

Ortaya döşənməyi.

Dəli şeytan deyir ki,

Bir qayçı götürəsən

Gödəkçəyə dağ çəkib,

Ömrünü bitirəsən.

Astarını sökəsən,

Dağıdasan, tökəsən.

Çürük düymələrini,

Qoparasan, atasan,

Saplayıb iynələri,

Zəhmətə qatılasan.

Çox çalışsan həvəslə,
Yaxşı bir tikiş çıxar.

Yalan olmasın, əlli

Şeytana papış çıxar.

 

 

14.07. 2014 Samara

 

 

UZUN SÜRƏN AĞIR XƏSTƏLİK  

25.09.18

İsti ağuşların hələ acısan,

Hələ dadmamısan bütün kefləri.

Qanın min istəklə qaynayan zaman,

Uzun sürən ağır xəstəlik gəlir.

 

Dəridən çıxırıq ev-eşik olaq,

Ağaclar əkirik meyvə həvəsli.

Yarpağı, çiçəyi qabaqlayaraq,

Uzun sürən ağır xəstəlik gəlir.

 

Ya nəğmə qoşmusan, nəqərat qalıb,

Ya şerin düzəlmir qafiyələri.

Bəstəni, nizamı dolaşıq salıb,

Uzun sürən ağır xəstəlik gəlir.

 

Olur sevgilərdən qaça bilən də,

Yuva da bağlamır, ağac da əkmir.

Keçir bütün ömrü beləsinin də,

Uzun sürən ağır xəstəlik kimi…

 

24.04.2014 Samara