U.B. YEYTS. KÜLƏKDƏ OYNAYAN UŞAĞA

YEATS

To a Child dancing in the Wind

 

Dəniz sahilində rəqs edən uşaq;
Sən niyə fərqinə varasan axı
Küləklər ya sular hayqırar, coşar?

Alnından, üzündən duzlu su axır,

 

 

Saçların havada dalğalanmada;
Sən hələ çox gəncsən, nə biləsən ki,

Zəfər — qismətidir axmağın, ya da,
Sevgi itirilir udulan kimi.

 

 

Bilmirsən işçinin ölüb yaxşısı,
Və bağlanmayıb da hələ bircə dərz.
Qoy coşub özünü külək dağıtsın,
Sən niyə özünü qorxudasan bəs?

 

İngiliscədən tərcümə

24-25.06. 2019

 

To a Child dancing in the Wind

 
Dance there upon the shore;
What need have you to care
For wind or water’s roar?
And tumble out your hair Читать далее

Реклама

U. B. YEYTS. DÜNYANIN ÇİÇƏYİ

YEATS

THE ROSE OF THE WORLD

 

Kim arzular gözəllik bir yuxu kimi keçə,

Kədərdən əyilən al dodaqların naminə —

Kədər ona görə ki, möcüzə görməz yenə —

Uca dəfn alovunda Troya döndü heçə.

Öldü övladları da bu qovğada Usnanın.

 

 

 

Yox olub gedərik biz, gedər əməkçi dünya:

Ruhların içində ki, sarsılır və yer açır,
Ağımtıl sular necə qış yürüşündə qaçır

Fani ulduzlar altda, köpük qalır səmaya,

Ənginlikdə zamandan zamana tək bu keçir.

 

 

Siz də, bütün mələkər, göydə səcdəyə gəlin:
Uzun zaman qalırdı hələ siz yaranana,

Mehriban Kəs fikirli söykənərək taxtına,
Dünyanı çəmən kimi sərdi onun gəzərgi
Ayaqları altına.

 

İngiliscədən tərcümə

26-27. 2019, Samara

 

 

THE ROSE OF THE WORLD

by: William Butler Yeats (1865-1939)

 

 

Who dreamed that beauty passes like a dream?

For these red lips, with all their mournful pride,

Mournful that no new wonder may betide,

Troy passed away in one high funeral gleam,

And Usna’s children died.

 

 

We and the labouring world are passing by:

Amid men’s souls, that waver and give place

Like the pale waters in their wintry race,

Under the passing stars, foam of the sky,

Lives on this lonely face.

 

 

Bow down, archangels, in your dim abode:

Before you were, or any hearts to beat,

Weary and kind one lingered by His seat;

He made the world to be a grassy road

Before her wandering feet.

U. B. YEYTS. DİLƏNÇİ DİLƏNÇİYƏ ZARIDI

YEATS

Beggar To Beggar Cried 

“Daha vaxtdır bu yerdən baş götürüb mən gedəm,
Dənizin havasıyla  səhhətimi düzəldəm”,  –

Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,

“Ruhumu səliqəyə salam gərək indi də.

 
“Babat ev ola, bir də yola gedən arvadım

Şeytan bəlkə gəlməyə dalımca addım-addım,”

Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,

“Şeytanın ən pisi də qıçlarım arasında”.

 

«Seçərdim evlənməyə hərçənd gözəlini mən,
Vacib deyil gözəllik – nə biləsən indidən”.

Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,

“Şeytan gizlənib ancaq hər aynanın içində”.

 
“Varlı olmasa yaxşı,  varlı varıyla çünki
Girincdir, kasıb necə qoturluğun girinci”.

Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,

“Yaddır ona zarafat və söhbətin sevinci”,

 

 

“Və hörmətim də artar, həyatım belə keçsə,

Dincələrəm arxayın, dinlərəm gecələrsə”,
Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,
“Vəhşi qazlar ilhamla necə verir səs-səsə”.

 

İngiliscədən tərcümə

25.06. 2019, Samara

 

Beggar To Beggar Cried by William Butler Yeats

 

‘Time to put off the world and go somewhere
And find my health again in the sea air,’
Beggar to beggar cried, being frenzy-struck,
‘And make my soul before my pate is bare.- Читать далее

U. B. YEYTS. SEVGİ QÜSSƏSİ

YEATS

THE SORROW OF LOVE

 

Sərçə çığırtısıyla dolu damların altı,
Göydə ay bədrlənib, sayı yox ulduzların.

Yarpaqlardan ucalan nəğmə dolu şırıltı,

İnsanın surətini, naləsini gizlədir.

 

 

 

Qız ucaldı qırmızı, yaslı  dodaqlarıyla,
Dünyanın əzəməti yaş içində elə bil.
Özünkülər öldürən Priam tək vüqarlı,
Gəmiləri qərq olan Odissey kimi zəlil.

 

 

Və qız ucalan andan haraylı damaltılar,
Boş səmada nurlanıb  yuvarlanan təkcə ay,
Və yarpaqlardan qopan iniltilər və ahlar,

Ağlar insan surəti yarada bilər ancaq.

ingiliscədən tərcümə

23-24. 06.2019

Samara

 

THE SORROW OF LOVE

By  W.B. Yeats

 

The brawling of a sparrow in the eaves,
The brilliant moon and all the milky sky,
And all that famous harmony of leaves,
Had blotted out man’s image and his cry.

 

A girl arose that had red mournful lips
And seemed the greatness of the world in tears,
Doomed like Odysseus and the laboring ships
And proud as Priam murdered with his peers;

Arose, and on the instant clamorous eaves,
A climbing moon upon an empty sky,
And all that lamentation of the leaves
Could but compose man’s image and his cry.

   UİLYAM BATLER YEYTS. SƏN QOCALANDA

YEATS

When You Are Old

Qarıyıb çallaşanda, yuxu basanda daim,
Otur bu kitabla sən ocağın qırağında,
Tələsmədən oxu, öz gözlərini sal yada,
İncə baxışlarında kölgəli dərinliyi.

 

Cazibəli anları sevən gör nə qədərdi,

Vurulmuşdular sənə – yalandan ya doğrudan.

Fəqət sərsəri Qəlbi sevdi səndə bir insan,
Sevdi sənin çöhrəni dəyişdirən qəmi də.

 
Başın, şəbəkəsinə sobanın əyiləndə,
Bir az qəmli pıçılda, Sevgi necə baş aldı,
Dağlara addımladı, zirvələri adladı,

Ulduzların içində görünməz oldu birdən.

 

İngiliscədən tərcümə

21-22.06. 2019, Samara

 

When You Are Old

WHEN you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep; Читать далее

UİLYAM BATLER YEYTS. ÖLÜM

YEATS.jpg

Nə qorxu keçirər, ümid elər nə,
Öləndə heyvan.

Gözləyər dəhşətlə, ümid üzmədən,
Sonunu insan.

 

 

Dönə-dönə ölüb həyatı boyu,
Durub yenə də.

Güc gəlib  vüqarı və böyüklüyü,
Qətlə, qətlləri törədənə də.

 

 

Rişxəndlə gülür o, sinədə birdən,
Ürəyin əbədi dayandığına.

Tanıyır ölümü iliyinəcən —

İnsandır ölümün yaradanı da.

1929

İngiliscədən tərcümə

20.06.2019, Samara

 

W. B. Yeats

(1865 – 1939)

THE DEATH

 

Nor dread nor hope attend
A dying animal;
A man awaits his end
Dreading and hoping all; Читать далее