NİKOLAY ZABOLOTSKİ. KÖHNƏ NAĞIL

Заболоцкий_Николай_Алексеевич

Старая сказка

 

Bizim hansı rolu oynadığımız

Tamam bilinməyən dünyada bir vaxt,
Hamı tək səninlə qocalarıq biz,
Necə ki, qocaldı nağılda kral .

 

 

Yanmağa tələsir, az qalır sönə,
Bizim həyatımız əziz diyarda.
Qarşılarıq dinməz və həqiranə,
Qaçılmaz taleyi, yazını burda.

 

 

Fəqət saçındakı gümüş çəngələr,
Gicgahın üstündə salanda işıq,

Bütün dəftərləri parçalar, tökər,
Sonuncu şeirlə vidalaşaram.

 

 

Ürəyim göl kimi qoy ləpələnsin,
Yeraltı qapının astanasında.
Qızıl yarpaqlar da astaca əssin,
Suların səthinə toxunmasa da.

05-06. 07. 2019

Samara

 

В этом мире  где наша особа
Выполняет неясную роль,
Мы с тобою состаримся оба,
Как состарился в сказке король. Читать далее

Реклама

NİKOLAY ZABOLOTSKİ.  ETİRAF

Заболоцкий_Николай_Алексеевич

Признание

Öpüldün, quculdun və cadulandın,

Küləklə bir zaman nikah bağladın,

Sanki qandallıdır qolun-qanadın,
İncilər incisi, mənim qadınım.

 

Sən nə kədərlisən, nə də ki, şənsən,

Elə bil enmisən buludlu göydən,

Nəğməmsən sən nişan mərasimimdə,
Sən mənim divanə ulduzumsan həm.

 

 
Dizlərin üstünə əyilər başım,

Onları yenilməz güclə qucaram.

Şeirlər deyərəm, axar göz yaşım,
Səni yandıraram, şirinim, acım.

 

 

 

Bu əsmər çöhrəni aç işıqlara,
Bu dolu gözlərə, izn ver girim.

Baxıım şərqli kimi qara qaşlara,

İncə yarıçılpaq qolları görüm.

 

 

 

Çoxalan nə varsa – üzülən deyil,

Çin olmayan nə var – unudulandır.

Niyə ağlayırsan, gözəlim, belə,
Mənim xəyalıma gəlir bu ya da?

 

Ruscadan tərcümə

  1. 07. 2019

Samara

 
Зацелована,  околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина! Читать далее

NİKOLAY ZABOLOTSKİ. “BİLİK ÇOX OLARSA, QƏM DƏ ARTACAQ…”

Заболоцкий_Николай_Алексеевич

Во многом знании немалая печаль…

 

Bilik çox olarsa,  qəm də artacaq,
Müdrik Ekkleziast bunu söyləyir.

Mən müdrik deyiləm, bəs niyə ancaq,

Dünyaya, insana yazığım gəlir?

 

 

Təbiət yaşamaq, yaşatmaq istər —
Quşlara yedirir o, milyon dəni.

Milyonlarla quşdan bir neçəsidir,
İşığa, ağ günə çıxa biləni.

 

 

Kainat hay salır, gözəllik istər,
Dənizlər hayqırır köpüklənərək.

Ancaq dünyadakı məzarlar üstdə,
Yalnız işıq saçır seçmə çiçəklər.

 

 
Mənmi? Təkcə mənmi? Mən — qısa anı,
Özgə varlıqların. İlahi, niyə,
Yaratdın bu xoş və qanlı dünyanı,
Niyə ağıl verdin, onu anlayam!

 

Ruscadan tərcümə

03.07. 2019, Samara

 

Во многом знании — немалая печаль,
Так говорил творец Экклезиаста.
Я вовсе не мудрец, но почему так часто
Мне жаль весь мир и человека жаль? Читать далее

NİKOLAY ZABOLOTSKİ. UĞURSUZ İNSAN

Заболоцкий_Николай_Алексеевич

Неудачник

Üstündə qızıl qum laylanıb qalan,
Adamsız, hənirsiz yol qırağıyla,
Nədir dolaşdığın belə qayğılı,
Qüssədən bütün gün ölüb az qala?

 

 

Qocalıq yekəgöz ifritə kimi
Qoca ağsöyüdün durub dalında,

Səhərdən bu koldan o kola girir,

Fikri-zikri sənin hər addımında.

 

 

Sərin gecələrdə, yadına bir sal,
Həyatın qızaraq mübarizədə,
Incə qız əlləri, soyuq qanadlar
Çiyninə endirdi və əzizlədi.

 

Üzgün və diqqətli, sevimli baxış,
Axıtdı qəlbinə gur işığını.

Sənsə ayıq, ciddi işlədib başı,
Qayıtdın yenidən öz cığırına.

 

 

 

Yaxşı yadındaydı bu köhnə qayda:
Həyatda həmişə get ehtiyatla.

Ancaq ehtiyatlı fəlsəfə qoydu,

Sənin həyatını keçilməz yola.

Ömrün tənhlıqda ötüşdü elə,

Burdaca, kəndinin künc-bucağında.

Olmadı adını-sanını bilən,

Ali məclislərə çağırılmadın.

 

 

 

Öz dərin ağlını sərf elədin sən,
Hansısa işlərə, itirdin anı,

Bozardı, ağardı, yox oldu birdən
Surəti, mirvari kimi yananın.

 

Sal beyin-başını indi qaydaya,

Dəli fikirləri gizlət içində.

Bax, keçisöyüdü gölgəsi altda,
Öz qocalığındır sənə gülən də.

 

 

 

Getdiyin yol deyil, yol qırağıydı,
Yox, sən öz yolunu tapa bilmədin.

Dain ehtiyatlı, həm də qayğılı —
Nə üçün, məqsədin axı nə idi?!

 

Ruscadan tərcümə

01-02.07. 2019

Samara

 

НЕУДАЧНИК

По дороге,  пустынной обочиной,
Где лежат золотые пески,
Что ты бродишь такой озабоченный,
Умирая весь день от тоски?

Читать далее

NİKOLAY ZABOLOTSKİ. “AND İÇMİŞDİN – QƏBRƏCƏN…”

YEATS

Клялась ты — до гроба

And içmişdin – qəbrəcən,
Mənim yarım olmağa.

Ayıldıq amma birdən,
Dolduq elə bil ağla.

 

 

Ayıldıq amma birdən,
İkimiz də anladıq
Ki, xoşbəxtlik qəbrəcən,
Dost, çətin alınandı.

 

 

Sona tərəddüddədir,
Suların odu yaxır.

Torpağa o yenə də,
Üzüb qayıdır axı.

 

 

Səthi yenə də suyun,
Boşalar və parıldar.

Baxar gecə ulduzu,
Özünü görər orda.

 

Ruscadan tərcümə

30.06.-01.07. 2019

Samara

 

 

Клялась ты — до гроба

Быть милой моей.

Опомнившись, оба

Мы стали умней. Читать далее