TRAMVAY

08.06 2020

Ah, bu tramvay nə qədər qəşəngdir,
Sağ yanı da, sol yanı da qırmızı!

Küylü də olsa, şəhərə bəzəkdir,

Benzinə yox ehtiyacı, yox qazı.

 

 

Ah, gedişi, bax, necə ləngərlidir,

Sövq eləyir sərnişini yatmağa.

Relslər ilə zənn elə fayton gedir.

Yox tələsənlər də evə çatmağa.

 

 

Kim yaradıb, ah, bu nə həngamədir,
Ötsə də dövranlar, o köhnəlməyir.

Çox da ki, çaqqıldayaraq ləng gedir –

Getdiyi yolla geri hökmən gəlir…

 

08.06. 2020, Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 65-Cİ SONET

shakespear

                        Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea…

 

Mis olsun, daş olsun, dəniz ya torpaq,
Ölümlə üzləşib məhv olub gedər.

Bir çiçək qüdrəti səndə var ancaq,

Yox bircə şansın da bu çəkişmədə.

 

Bal qoxulu nəfəs necə dayansın,

Üzücü günlərin basqılarına?

Polad qapıları adlayır Zaman,

Dağıdır qranit qayalıqları.

 

Ah, acı düşüncə! Kim ala bilər,
Zaman incisini Zamandan axı?

Ondan gözəlliyi kim xilas elər?

Kim dayandırar bu çevik ayağı?

 

Tək ümid şeirmdə möcüzəyədir,

Yanar mürəkkəbdə eşqim əbədi.

 

İngiliscədən tərcümə

07.12.2017

Samara