DAĞÜSTÜ MƏZARLIQDAKI BAŞDAŞINDA YAZI

 

 

Dağ ürəyə çəkilər,

Ürək dağa ucalar.

Burda dağ ürəklilər,

Ürəyi dağlılar var.

 

Adlar daşa gömülür,

Qalib də, məğlub da bir.

Zəfər deyil hər ömür,

Hər məzarsa zirvədir.

 

                07.09. 06 Ərəbqardaşbəyli

Robert FROST. YURD

T1520565_05

(THE BIRTHPLACE)

 

Yamacdan yuxarı, zirvəyə yaxın –

Hələ olmamışdı ora bir çıxan.

Atamsa ev saldı, hasar götürdü,

Bulağın üstünü yaxşıca hördü.

Çınqılı dağıtdı, çəmən bitirdi,

Ordaca dünyaya bizi gətirdi.

Biz oğlanlı-qızlı bir düjin idik,

Küyümüzlə dağı sevindirirdik.

Elə bil onun öz balalarıydıq,

Gülümsədi, hər nə oyun çıxardıq.

Yəqin adlarımız çıxar yadından,

(Qızların dəyişər indi soyadı).

Sonra dağ düşürdü bizi dizindən,

Qucağı ağacla doludur indi.

ingiliscədən tərcümə

2000-ci illər

Samara

ANA

Bu da zirvə, bu da doxsan –

Yaşın kimi sevindirir?

Halsız, üzgün uzanmısan,

Tükənib gəlib-gedənin.

 

Yayın ölüb, yazın ölüb,

Gedən  — payız, gələn — payız.

Oğlun ölüb, qızın ölüb.

Nə zəng gələr, nə də kağız…

 

Bilinmir evin yaşı da,

Əfəlləyib daşı-damı.

Əynin yaş, otağın yaşdı, —

Damır, otağına, damır…

 

Neçə gündür yağış yağır,

Yol yuyulub, cığır itib.

Sönüb kəndin işıqıarı,

Pəncərəni duman tutub.

 

Sular qarışır sulara,

Dolur evə vahiməsi.

Bu sel tanrı qarğışısa,

Bəs hanı Nuhun gəmisi?…

 

16-17 okt. 2012, Samara

Robert FROST. BAŞDAN GÖTÜRÜB AYAĞA QOYMAQ

                                                    

 (ON TAKİNG FROM THE TOP TO BROADEN THE BASE)

Yağdır gəlsin daşını,

Ey gödək, qoca ehram!

Sonuncu daşyağımın,

Unudulubdur tamam.

 

Zirvən yastı-yapalaq,

Genişdir ətəyinsə —

Daşı başdan aşağı,

Dığırlada biləsən.

 

Yetər amma söz düşə —

Sanki dama daş atdın.

Zərbə — qırıldı şüşə,

İstədiyi sübutdur.

 

Qorxu sarmış əllərin,

Əlləşincə qıfılla,

Sel kimi axıb gəlir,

Qapıya soyuq horra.

 

Kimsə yox gülə indi:

Gör qoca dağ nə edir!

Götürür zirvəsindən,

Əsasına endirir.