HENRİX HEYNE. CINDIRLAR 

Varlıya tərif de — səthi, bayağı,
Qılığına girmək istəsən əgər.

Pul da, əziz balam, səthidir axı,
Varlı tərifi də beləcə istər.

Yellə buxurdanı ürəklə, səylə,

Görsən qızıl dana surəti harda.

Çirkab içində də ibadət elə,

Ancaq tərifini kəsmə yarıda.

Çörək qıt, bahadır bu il deyəsən,

Gözəl sözlərsə çox, havayı həm də.

Təriflə itini metsenatın sən,
Beləcə tox olar həmişə mədə.

almancadan tərcümə

12. 01. 2022, Samara

=================

Heinrich Heine

Lumpenthum.

Die reichen Leute, die gewinnt
Man nur durch platte Schmeichelei’n –
Das Geld ist platt, mein liebes Kind,
Und will auch platt geschmeichelt sein.
Читать далее

HENRİX HEYNE. “XOŞBƏXTLİK GƏZƏYƏN QADINA OXŞAR…”

Xoşbəxtlik gəzəyən qadına oxşar,

Bir yerdə qaxılıb qalan deyildir.

Sənin saçlarına çəkib tərs sığal,

Tələsik öpərək güllə tək gedir.

Xanım Bədbəxtliksə onun əksidir,

Sıxar sinəsinə səni eşq ilə.

Deyər yoxdur onun tələsən yeri,

Corab da toxuyar yataqda elə.

 

almancadan tərcümə

11.01. 2022, Samara

=================

Heinrich Heine

Lamentationen

Das Glück ist eine leichte Dirne

Und weilt nicht gern am selben Ort;

Sie streicht das Haar dir von der Stirne,

Und küßt dich rasch und flattert fort. Читать далее

HENRİX HEYNE. “AH, YENƏ GÖRÜRƏM O GÖZLƏRİ MƏN…”

Ah, yenə görürəm o gözləri mən,
Haçansa sevgimlə onlar gülərdi.

Ötən günlərimi şirinləndirən,
Dodaqları yenə görürəm indi.

Mən yenə o səsi eşidirəm, ah,

Nəşələnirərdi məni bir zaman.

Mən özüm həminki deyiləm ancaq

Əfsus, çox dəyişdim qayıdanacan.

Gözəl qollarını həmin həvəslə,

Sarıyıb boynima mənim yenə də,

Başım sinəsində olsa da belə,
Nə bir şey anlayır, duyuram nə də.

almancadan tərcümə

09.. 01. 2022, Samara

=================

Heinrich Heine

Ach, die Augen sind es wieder,
Die mich einst so lieblich grüßten,
Und es sind die Lippen wieder,
Die mir’s Leben einst versüßten;
Читать далее

СКАЗКА О РОССИЙСКОМ ГЕРОЕ НАШЕГО ДНЯ МИРАНЧУКЕ

Русский футболист Алексей Миранчук сделал две голевые передачи в итальянском чемпионате. В Москве и крупных городах состоялся праздничный фейерверк. Русский футболист представлен к званию Героя России. Президент сам позвонил герою и поговорил с ним.

— Ну, Леша, сынок, я тебя поздравляю! Две передачи – это что-то!

— Служу отечеству, Владимир Владимирович! Готов служить  где прикажете. Могу в Сирии, могу в Казахстане.

— Молодец, Леша! Но там не только передачи надо делать. Там надо забивать!

— Забью, Владимир Владимирович! Обязательно забью! Не промахнусь!

10. 01. 2022, Самара

FYODOR TYÜTÇEV. “FƏLAKƏTLİ GÜNLƏR OLUR Kİ, BƏZƏN…”

Fəlakətli günlər olur ki, bəzən,

Quduz xəstəliklə sarsılır bədən,

Vicdanı incidir müdhiş ağrılar,

Üzür həyat özü ağırlığıyıla,
Qarabasma kimi boğur elə bil.

Bəxtəvər o kəs ki, belə zamanda,
Rəhim, rəhman Tanrı ona göndərir,
Elə bir nemət ki, yox bərabəri  —

Sənə canı yanan dostun əlini.

Elə ki, bu isti və duyumlu əl,
Uzanıb yüngülcə toxunur bizə,

Eynimiz açılır, ağrılar gedir,
Müdhiş qarabasma bizi tərk edir,

Yan keçir taleyin zərbəsi bizdən.

Dost təması yenə qaynadır qanı,
Sevgiyə, doğruya ürək inanır.

1873

ruscadan tərcümə

07.01. 2022, Samara

===============

Ф. И. Тютчев. «Бывают роковые дни…»

Бывают роковые дни
Лютейшего телесного недуга
И страшных нравственных тревог;
И жизнь над нами тяготеет
И душит нас, как кошемар.
Счастлив, кому в такие дни
Пошлет всемилосердый бог
Неоценимый, лучший дар –
Сочувственную руку друга,
Кого живая, теплая рука
Коснется нас, хотя слегка,
Оцепенение рассеет
И сдвинет с нас ужасный кошемар
И отвратит судеб удар, –
Воскреснет жизнь, кровь заструится вновь,
И верит сердце в правду и любовь.

1873

HENRİX HEYNE. “MƏNƏ MİN İŞGƏNCƏ ÇOXLARI VERDİ…”

Mənə min işgəncə çoxları verdi,
Mənim qara günüm göy əskidəydi,

Kimsə sevgisindən bunu edirdi,

Nifrətdən elədi fəqət kimsə də.

Onlar qatırdılar suyuma zəhər,

Ağu tökürdülər yedoyom aşa.

Sevgidən elədi bunu bəzilər,
Nifrətdən elədi başqalarısa.

Məni hamıdan çox üzən, incidən,

İztirab çəkdirən xanımın fəqət,

Yoxdu mənə qarşı nifrəti heç də,

O nə də bəslərdi mənə məhəbbət.

almancadan tərcümə

08. 01. 2022, Samara

=============

Heinrich Heine

Sie haben mich gequälet,

Geärgert blau und blaß,

Die einen mit ihrer Liebe,

Die andern mit ihrem Haß. Читать далее

О  ТОМ, ПОЧЕМУ ЛЕВ ТОЛСТОЙ НЕ ОПУБЛИКОВАЛ ПОВЕСТЬ «ХАДЖИ МУРАТ»

Однажды Лев Толстой написал повесть под названием «Хаджи Мурат». Вся семья с нетерпением ждала, когда же он даст разрешение опубликовать свое новое произведение. Известно, что граф авторские права на свои художественные произведения передал семье, и Софья Андреевна ожидала от «Хаджи Мурата» немалые деньги. Но Лев Николаевич что-то не торопится, все новые правки вносит, а секретари и дочь Александра переписывают. Когда граф велел уже седьмой раз переписывать текст, Софья Андреевна уже не выдержала.

— Лев Николаевич, ты что, над нами издеваешься? Нам срочно нужны деньги, Андрюша опять проигрался, у него картечных долгов на сорок тысяч, срочно надо выплатить, а ты тянешь и тянешь.

— Соня, а ты скажи Андрюше, чтобы он не играл в карты, — слабым и робким голосом сказал Лев Николаевич.

— Как это ему скажешь. Карты у него такая же потребность, как у тебя литература. Отдай повесть Каткову, пусть опубликует. Нобелевку получим.

— Не могу, Соня. Не могу и все.

— Почему не можешь. Ты же «Войну и мир» издал, «Анну Каренину» издал.

— «Анну Каренину»? Я это написал? Совсем не помню…

— Лева, хватит, отдай повести Каткову. Иначе утоплюсь в пруду…

— Соня, не могу. Это тема деликатная, очень чувствительная. Понимаешь, там Дагестан, Чечня… а вдруг Рамзану Кадырову не понравится?

— Ну и пусть. Черт с ним.

— Не говорит так, Соня. А то донесут… Представляешь, вдруг он заставит меня перед ним извиниться. Меня, Льва Толстого…. Автора… Как ты этот роман назвала?

— «Война и мир».

— Да, автора «Войны и мира», заставят перед ним извиниться… Ведь вынужден буду, Соня… Иначе может случиться все что угодно… Вот за нашего Андрея возьмутся чеченцы. Представляешь…

07.01. 2022, Самара

ALEKSANDR PUŞKİN. “TƏSADÜFİ NEMƏT, HƏM DƏ Kİ, HƏDƏR…”

Təsadüfi nemət, həm də ki, hədər —
Həyat, mənə niyə verilmisən sən?

Bu sirli taleyin hökmü ilə də,

Edama məhkumsan, həyat, sən nədən?

Nə yağı qüvədir qəsdimə durub,

Heçlikdən, yoxluqdan məni qaldıran?

Kimdir ehtirasla ruhu doldurub,

Ağlı şübhələrlə qayğılandıran?

Bilmirəm ki, kiməm, məqsədim nədir,

Beyin asudədir, boşdur ürəksə.

Həyatın yeknəsəq küyü besdirir,

Ruhumu bürüyür üzücü qüssə.

26 may 1828

ruscadan tərcümə

05-06.01. 2022, Samara

================

Александр ПУШКИН

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена? Читать далее

БЕЛИНСКИЙ ЧЕХОВУ: «НЕ ХОЧУ ОБИЖАТЬ УКРАИНСКИХ ДРУЗЕЙ…»

Однажды Белинский позвонил Чехову.

— Антон Павлович, я только что прочел ваш рассказ «Дама с собачкой». Замечательная вещь, очень понравилась.

— Рад, Виссарион Григорьевич. Весьма польщен. А если не секрет, что больше всего вам понравилось в рассказе?

— Собачка. Да, собачка. Шпиц – моя любимая порода. Сам бы завел, но возможностей нет… А рассказ хорош. Большую статью напишу.

— Спасибо. В Москве собираются снять фильм. Саввина и Баталов будут играть.

— Актеры хорошие… С удовольствием посмотрел бы. Но не знаю, доживу ли. Чахотка доконала…

— У меня самого чахотка, Виссарион Григорьевич. Поэтому в Ялте живу. Переезжайте сюда. Будем соседями. Можете даже пожить у меня… Шпица заведем…

— Весьма благодарен, Антон Павлович. Но от поездки в Ялту воздержусь. Не хочу обижать украинских товарищей. Да еще занесут в базу «Миротворец», совсем позор будет…Хуже чахотки… А рассказ ваш хороший…Хорошую породу выбрали. Шпиц  — замечательная порода…

06.01. 2022, Самара