UİLYAM ŞEKSPİR. 151-Cİ SONET

sonnet-151.jpg

Love is too young to know what conscience is

Bilmir vicdan nədir eşq, elə gəncdir,

Eşq onu yaradıb bəlkə də hərçənd.

Yalançım, məni bu qınamaq nədir? —
Günahlarım varsa, səbəbi sənsən.

 

Xəyanət edirsən mənə, odlanan,
Bədənə satıram qəlbimi də mən.

Ruhum bədənimə deyir ki, qazan,
Məhəbbətdə zəfər — bədən himə bənd.

 

Adınla qalxaraq sənə yönəlir
Zəfər töhfəsi tək, dolub fərəhlə,
Sən istəyən işi görməyə gəlir,
Bitirib yanına yıxılar elə.

 

                Eşqiylə qaldıran, endirən kəsə,
                Vicdanı qınama, “məhəbbət” desəm.

İngiliscədən tərcümə

11.05. 2018

Samara

QEYD: Seksual mızmunu ilə bütün başqa sonetlərdən seçilir və bu soneti “abırsız” sayanlar da var.

Реклама

ŞARL BODLER. HƏR ŞEY VƏHDƏTDƏ

бодлер

   Tout entière
Məni yüksək otağımda Demon,
Gəldi görsün bu səhər, cəhd edərək,

Məni çaşdırmaq üçün, söylədi o:

“Bilmək istərdim, onu cazibədar

 

Eləyən çoxlu gözəl şeylərdən,

Yaradan ondakı gözəl bədəni

Qara ya qırmızı olsun, nə nəqər,
Şeyin içində, söylə doğru, sənə,

 
Nə daha xoş gəlir.” Ah, qəlbim o an,
Tanrı lənətləmişə verdi cavab:
“Tapılmaz onda heç nə üstün olan,
Çünki Diktamdır[i] o, başdan ayağa.

 

Onda hər şey mənə xoşdur, ayıra,
Bilmərəm bir şeyi ki, xəstəsiyəm.

İşıq saçır, necə ki, Avrora,

Gecə tək ruhuma təsəllidir həm.

 

Nəfis və incədir harmoniyası,
Buna tabe zərif, gözəl bədəni.

Duyar ən küt belə təhlilçi asan,
Çoxlu akkorddakı nizamı yəqin.

 

Ah, bu sirli metamorfoz, çevirib
Vəhdətə məndə bütün duyğuları.
Nəfəsi indi onun musiqidir,

Necə ətir də səsindən doğular.

 

Fransızcadan tərcümə

19-20.05. 2018

Samara

 

[i] Diktam – şəfalı sayılan bitki

   UİLYAM ŞEKSPİR. 150-Cİ SONET

sonnet-150.jpg

                    O from what pow’r hast thou this pow’rful might…

  

Ah, hansı mənbədən gəlir qüdrətin,

Qəlbimə hakimsən eyiblərinlə.

Sənsən ağı mənə qara gördürən,

Hökmünlə günəşi inkar elərəm.

 

Necə döndərirsən yaxşıya pisi?

Hardan şərində də əməllərinin,
Bu incə məharət, belə qüvvə ki,
Mənə xeyirdən də gözəl görünür?

 

Necə sevdirirsən məni özünə?

Nifrət axı gərək oyadasan sən!

Hamı çiyrinəni sevirəmsə də,
Çiyrinmə hamıyla vəziyətimdən.
           Mənə sevimlisə dəyərsizliyin,
           Məni sevməyinə dəyər, əzizim.

İngiliscədən tərcümə

10.05.2018

Samara

      ŞARL BODLER. BÜTPƏRƏSTİN DUASI

бодлер

  (La Prière d’un païen)

Aman, soyutma sən alovlarını,
Qoy isitsin qırov enən sinəmi,

Eşit məni, ilahə, yalvarıram,
Həm könül nəşəsi, işgəncəsən həm!

 

Hava tək sən həmişə hər yerdə,
Alışırsan yerin altında da sən.
Eşit bu təntənəli şərqini də,
Gəlir o, intizarlı qəlbimdən.
Ləzzətim! Daim ol məleykə mənə,

Bəzən, oxşat özünü bir sirenə[i],

Yarı ətdən geyim yarı da məxmərdən.

Ya da axıt, gətir dərin yuxu sən,
Sirli, amorf şərabla gözlərimə,

Həm könül ləzzəti, fantomsan həm!

 

Fransızcadan tərcümə

18-19.05. 2018

Samara

 

[i] Dənizçiləri başdan çıxarıb qayalıqlara aparan qadınlardan ya qanadlı varlıqlardan hər biri

 

UİLYAM ŞEKSPİR. 149-CU SONET

 

sonnet 149

     Canst thou, O cruel, say I love thee not

Demə ki, sevmirəm səni, a zalım,
Özümə qarşıykən səninlə birgə.

Tiran, həmişə mən qayğına qalıb,

Özümə işgəncə vermirəm məgər?

 

Sənin düşməninə dost deyənəmmi?

Acığın gələnə mehribanammı?
Qaşqabaq eləsən, çəkib naləni,

Özümdən intiqam mən almırammı?

 

Ləyaqətim yox ki, hörmət edilən,
Aşağılıq sayam sənə xidməti.

Məndə yaxşı nə var sənin himinlə,
Sənin eybinə də baş əymədimi?

 

                       Nifrət elə, canım, gözlüləri sən,
                      Sevirsən, bilirəm, koram mən isə.

İngiliscədən tərcümə

09-10.05. 2018

Samara

ŞARL BODLER. AXŞAM HARMONİYASI  

бодлер

        (Harmonie du soir)

Yetişir indi o vaxt, sapalğın üstdə əsərək,
Yayır ətrafa buxurdan kimi çiçəklər ətir.

Axşamın təntənəsində qoxular, səslər itir;
Melanxolik çalınır vals başı hərləndirərək!

 

Yayır ətrafa buxurdan kimi çiçəklər ətir,
Dinir səsində kamanın əzabdan üzgün ürək,

Çalınır vals melanxolik başı hərləndirərək,
Göy üzü mehraba bənzər, gözəl və qüssəlidir.

 

Dinir səsində kamanın əzabdan üzgün ürək,

Qaranlıq heçliyə bu incə ürək nifrət edir!
Göy üzü mehraba bənzər, gözəl və qüssəlidir;

Elə bil öz qanında qərq olur günəş gedərək.

 
Qaranlıq heçliyə bu, incə ürək nifrət edir,

Yığır işıqlı keçmişində hər nə var, sərvət tək,
Elə bil öz qanında qərq olur günəş gedərək…

Məndə nəzir camı tək xatirən közərmədədir!

 

İlk dəfə 29 aprel 1857-ci ildə çap olunub

Fransızcadan tərcümə

18-19.05. 2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR.  148-Cİ SONET     

sonnet-148.jpg

             O me! what eyes hath love put in my head…

Aman, gözlərimə neyləyib eşqim,

Gördüyü uyuşmur heç görünənlə.

Əgər uyuşursa, bəs niyə beynim,
Doğru görülmüşü səhv yozur belə?

 

Gözlərim gördyü əgər gözəlsə,
Niyə bütün dünya əksini deyir?

Məsələ bundadır, gözəl deyilsə:

Məhəbbət gözləri adi göz deyil.

 

Doğru necə görər sevginin gözü,
Baxmaqdan üzülüb, yaşla dolubsa?

Qəribə  deyil ki, günəşin özü,
Kor olur, səmanı bulud alıbsa.

 

                    Məkrli eşq! Yaşla gözümü tutur,
                    Görə də bilmirəm səndə bir qüsur.

 

İngiliscədən tərcümə

09.05.2018

Samara

 

ŞARL BODLER. SEMPER EADEM

бодлер

SEMPER EADEM[i]

 

 “Axı hardan, deyirsiniz, bu qüssə tapdı sizi,

Qara, çılpaq qaya üstündə dəniz tək ucalar”.

  • Elə ki, bir dəfə məhsul verir ürəklərimiz,
    Sirr deyil heç kimə ki, sonra həyat zillət olar.

Sadə bir dərd, yox onda heç nə anlaşılmaz olan,
Görünər hamıya aşkar sevinciniz tək elə.

Onu axtarmayın, ey fikri suallarla dolan,
Gözəl, susun, səsiniz xoş və şirin olsa belə!

 

Hələ də qəlbi sevinc coşdurur! Susun, nadan!

Ağızda körpənin təbəssümü! Həyatdan da,

Daha çox bağlar ölüm incə telləriylə bizi.

 

Əl çəkin, ah, bu yalandan ürək xumarlansın,
Bu gözəl gözlərə ya arzu kimi qərq olsun,

Salıb ya kölgə yatırtsın onu kiprikləriniz.

İlk dəfə 15 may 1860-cı ildə çap olunub

Fransızcadan tərcümə

17-18.05. 2018

Samara

 

[i] Həmişə həmin (lat.)

UİLYAM ŞEKSPİR. 147-Cİ SONET

 

Sonnet+147.jpg               My love is as a fever, longing still

Sevgim – qızdırmadır, hələ arzular,

Məni bu bəlaya salan nədirsə.                        

 Azar uzadana onun meyli var,

Xəstə iştahını doyura bilsin.

 

Ağlım həkim idi sevgimə, küsdü,
Dediyinə əməl etmədiyimdən.
Anladım, başım ki, bəlaya düşdü,
Ehtiras ölümdür, həkin deyəndir.

 

Xəstə əlacsızsa, neyləsin həkim,
Qara qızdırmalı indi dəliyəm.

Fikrim də, nitqim də dəlilik kimi,

Həqiqətdən uzaq, əbəs deyilən.

 

                  And içirdim ay tək üzün nur saçar,

                  Sənsə cəhənnəm tək, gecə tək qara.

İngiliscədən tərcümə

09.05. 2018

Samara

ŞARL BODLER. QAPAQ

бодлер

    (Le Couvercle)

Hara üz tutsa da, torpaqda ya da dəryada,
Odlu iqlimdə, soyuq ağ günəşin altında,

Kiferə səcdə edər, İsaya xidmətdə ya da,
Yaslı sail ya Kresus kimi taxtı, geyimi altından,

 

Kəndli olsun ya şəhərli, oturaq ya avara,
Balaca beyni çevik işləyə ya tənbəl ola.
İnsan hər yerdə hədəfdir qəribə qorxulara,
Əgər baxarsa səmaya, gözü dəhşətlə dolar.

 

Ah, bu Göylər! Divarlarıyla qəlb sıxan mağara,
Tavanı sanki işıqlandlıır komik opera,

Tapdayır orda qanlı səhnəni hər məzhəkəçi.

 

Pozğunun dəhşəti, divanə zahidin ümidi,
Səma! Nəhəng qazanı bağlayan qapaq kimidir,
Fəna və təyinatı yox Bəşəriyyətdir içi.

Ilk dəfə 12 yanvar 1864-cü ildə çap olunub

Fransızcaadan tərcümə

16-17.05.2018

Samara