UİLYAM ŞEKSPİR.  29-CU SONET                 

shakespear

When in disgrace with fortune and men’s eyes

 

Məndən üz çevirib bəxt də, hamı da,

Öz yaman günümə yalqız ağlaram.

Bezdirir hönkürtüm kar səmanı da,

Həyatım miskindir, taleyim qara.

 

Deyirəm ümiddən zəngin olaydım.

Olaydı kiminsə məndə görkəmi
Kiminsə dostları, kiminsə adı,

Məni sevindirmir heç özümdəki.

 

Səni düşünən tək azalır kədər,

Mənin utandırır öz fikirlərim,

Necə ki, ucalıb nəğmələr deyər,

Torağay dan yeri qızaran kimi.

                                                                Eşqinin fikriylə elə zənginəm,

                                                               Şahlarla yerimi dəyişmərəm mən.

İngiliscədən tərcümə

17.01.2018

Samara

Реклама

UİLYAM ŞEKSPİR. 28-Cİ SONET (heca ilə)

shakespear

How can I then return in happy plight

 

Necə açılsın ki ürəyim, əgər,

Çoxdan həsrətəmsə istirahətə.

Azalmır gündüzün zülmü gecələr,

Gündüz də bürüyür qəlbi zülmətə.

 

Gecə düşmənsə də gündüzə qatı,

Məni incidirlər verib əl-ələ.

Gündüz ağır zəhmət, gecə sızıltı,

Üzüldüm, yenə sən uzaqsan elə.

 

Gündüzə deyirəm, girib qılığa,

Göyü bulud alsa, səsnsən ağardan.

Gecəyə deyirəm dönüb çırağa,

Sənsən zülmətləri işıqlandıran.

                               

                       Gündüzsə dərdimi ancaq artırır,

                      Hər gecə uzanır iztirablarım.

İngiliscədən tərcümə

16.01.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR.  27-Cİ SONET        

shakespear

 Weary with toil, I haste me to my bed,..

İş yorur, yatağa tələsirəm mən,

Üzülmüş bədənim ovunmaq istər.

Başımda səyahət başlanır o dəm,

Bədən dayanıbdır, ağılsa işlər.

 

Uçar fikirlərim çox uzaqlara,

Səni ziyarətə yollanar onlar.

Bütün gecə açıq göz qapaqları,

Zülmətə baxıram, elə bil koram.

 

Olsam da qaranlıq içində ancaq,

Canlanır surətin təxəyyülümdə.

Necə ki, zülmətdə bir inci yancaq,

Canlanır, dəyişir qara gecə də.

 

                 Çoxdan nə gündüzüm, nə də gecəm var,

                 Gündüz iş, gecəsə xəyalın yorar.

 

İngiliscədən tərcümə

15.01.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 26-CI SONET

shakespear

Lord of my love, to whom in vassalage

 

Eşqimin sultanı, ləyaqətindən,

Müti vassalına dönmüşəm indi.

Məktubu yazıram sədaqətimdən,
Ağlımı göstərmək deyil məqsədim.

 

Sənə sədaqətim elə böyük ki,

Ağlım söz də tapmır açıqlamağa.

Sənin qəlbindəki nəcib bir fikir,
Örtər qüdrətiylə bəlkə çılpağı.

 

İndi iltifatla məni yönəldən,

Bəxtimin ulduzu bəlkə də elə,

Bəzər ki, bu miskn eşqimi birdən,

Lütfünə layiqli görünə bilə.

 

                Onda söz açaram məhəbbətimdən,

                 İndisə kölgəndə gərək duram mən.
               

İngiliscədən tərcümə

14.01.2018

AQŞİNİN XATİRƏSİNƏ        

ЗА СТОЛОМ ШАМИ И ШАФИГА.jpg

Əziz, şirin nə varsa,
Tanrı, bizə verən sən.

Nəyimiz var, alırsan,

İstəyəndə geri sən.

 

Hazırıq hər cəzaya,
Həqir, lal dayanarıq.

Çılpaq gəldik dünyaya,
Çılpaq da qayıdarıq.

 

Başımıza nə gəlsə,

Diləmərik mərhəmət,

Rəhman da, rəhim də sən,

Özün bilən məsləhət.

 

Lütə, evi yanana,

Yiyə duran tapılar,
Yuvadan qovulana,

Açılacaq qapılar.

 

İncidilən, əzilən,

Əzizlənər, ovunar.

Gedəridir hər gələn,

Hər sınağın sonu var.

 

Nə versən – şükürlüyük,

Baş əyirik nə alsan.

Səndə səxavət böyük,

Ədalətdə alisən.

 

Nəyik, kimik ki, səndən,
Tanrı, istəyək əvəz?

Nə istəsən, bəndədən,

Götür, mehriban, əziz!

 

Verdiyin malı götür,

Tikilənləri dağıt!

Gəlsən övladdan ötrü —

Qurbandır sənə övlad!

 

Əyyuba verdiyinlə,

Bizi ovutma ancaq.

Təzə mal, övlad deyil,

Səbir ver bizə azca…

 

13.01.2018

Samara

 

 

UİLYAM ŞEKSPİR. 25-Cİ SONET

shakespear

                                                  Let those who are in favor with their stars

 Xoşbəxt ulduz altda doğulubsa kim,
Öyünsün adıyla, şan-şərəfiylə.

Bundan mərhum edib mənisə bəxtim,

Məhəbbətimdədir sevincim elə.

 

Kimə qismət olur şah himayəsi,

Açılır günəşə gülünbahar tək.

Bircə əyiri baxış solmağa bəsi,

Ləçəklər qürrəni dəfn eləyəcək.

 

Qanıyla min zəfər qazanmış əsgər,
Əgər uduzarsa bircə döyüşü.

Şərəf kitabından adı silinər,

Hamı da unudar gördüyü işi.

 

            Sevir, sevilirəm, bəxtəvərəm mən,         

            Heç kəs ala bilməz bunu ılimdən.

 

İngiliscədən tərcümə

12.01.2018

Samara

SEYRAN SƏXAVƏTLƏ ƏDƏBİYYAT İNSTİTUTUNUN YATAQXANASINDA GÖRÜŞ

Ədəbiyyat institutunun demokratik, yetim qarnı doyduran yeməkxanasına Seyran Səxavət gedə bilərdi, çünki Moskvaya gələndə institutun yataxanasında, azərbaycanlı tələbələrin otağında qalırdı…

Səhv etmirəmsə, 1982-ci ilin lap əvvəlində Seyran Səxavət Moskvaya gəlmişdi və yataqxanada qalırdı. Mən onu tanıdığım azərbaycanlı tələbələrin otağında gördüm və hələ Azərbaycanda olan vaxtlar “Ulduz”a göndərdiyim bir hekayəmi oxuyub-oxumadığını soruşdum. Seyran Səxavət o vaxt jurnalda nəsr şöbəsinin müdiriydi, dedi ki, hekayəni görüb, hətta oxumağa başlayıb (göndərdiym vaxtdan az qala altı ay keçmişdi), qayıdandan sonra oxuyub qurtaracaq, mən burdan zəng vurub yazım barədə jurnalın qərarını öyrənərəm…

Sonra S.B. adlı tələbə mənə yaxınlaşıb dedi ki, Seyran müəllim bir qadınla təklənmək istəyir, sənin otağın lazımdır (aspirantlar tək qalırdılar). Mən də S.B.-ya acıqlandım ki, bu adam indi mənim yatağımda ağnamaq istəyir? S.B. dinc adam idi, məni sakit elədi, dedi ki, başqa yer tapar…

Bildim ki, hekayəmin qərarını özüm çıxardım..

Ancaq bir müddətdən sonra özümü saxlamayıb “Ulduz”a zəng vurdum. S. Səxavət dedi ki, hələ oxuyub qurtarmayıb (əslində hekayəni on dəqiqəyə oxumaq olardı). Bir-iki həftədən sonra yenə zəng elədim. Daha bir dəfə… Seyran Səxat mənə dedi ki, hekayənin yarısına çatmışdı, birdən əlyazması itdi…

Hekayənin surəti mən də də qalmayıb. Adı qalıb: “Rayon qəzetinin müxbiri”…

YUSİF SƏMƏDOĞLU HARDA YEYİB-İÇİRDİ?

Daha bir lətifədə deyilir ki, guya Seyran Səxavətlə Yusif Səmədoğlu Qorki adına ədəbiyyat institutunun restoranında təsadüfən görüşüblər…

Ədəbiyyat institutunun, əlbəttə, restoranı yox idi və ola bilməzdi. İnstitutun yeməkxanası vardı ki, bura qarnı şişirdən, ancaq doyurmayan ucuz xörəklər verilirdi. Yusif Səmədoğlu isə ЦДЛ (Центральный дом литераторов – mərkəzi ədəbiyyatçılar evi) restorannda yeyib-içərdi. Tez-tez Bakıdan uçub bahalı mehmanxanada qalmağa, bahalı restoranda yeyib-içməyə, arvadbazlığa “Ulduz” jurnalı redaktorunun maaşı və yazıçı qonorarı, əlbəttə, çatmazdı. Səmədoğlu heç məhsuldar yazıçı da deyildi. Sovet vaxtı mən onun cəmi bir neçə yöndəmsiz hekayəsini görmüşdüm…Məlumatlı bir adamdan o vaxt eşitmişdim ki, Yusif Səmədoğlu Bakı sexçiləri ilə (цеховики) şərikdir və pul da ordandır…

YUSİF SƏMƏDOĞLU GÜLLƏ ATACAQDI? NİYƏ SOVET VAXTI HEÇ KƏLLƏ DƏ ATMIRDI?

“Xalq yazıçısı” Yusif Səmədoğlu haqqında lətifələr çap olunub. Birində deyilir ki, guya “xalq yazıçısı” Yazıçılar İttifaqının binasını Türkiyə səfirliyinə vermək istəyən baş nazir Pənah Hüseyni tüfənglə vurmaq istəyirmiş…

Bu hadisə 1992-93-cü illərdə ola bilərdi. O vaxta qədər Yusif Səmədoğlunun gözü qabağında xalqın başına min oyun açıblar, məsələn, yüz minlərlə azyaşlı azərbaycanlı balası ilin dörd-beş ayını dərs oxumaq əvəzinə pambıq, tütün, üzüm tarlalarında köləlik eləyib. Niyə onda Yusif Səmədoğlu bir adama, güllə olmasın, heç olmasa, bir kəllə atmırdı?

O ki qaldı Yazıçılar İttifaqına və onun əmlakına, burda, əlbəttə, yumşaq desək, şəxsi maraq vardı. Yusif Səmədoğluna və elə onun atasına da qərb burjuyları kimi dəbdəbə ilə yaşamaq imkanını dövlət himayəli ədəbiyyat, ideoloji ədəbiyyat və onun Nazirliyi – Yazıçılar İttifaqı yaratmışdı…

Dünya nəsr sənətinin böyük ustaları səviyyəsində Azərbaycanın bircə nasiri var: Cəlil Məmmədquluzadə. O öz şedevrlərini, məsələn, “Kişmiş oyununu” yazanda, heç bir yazıçılar ittifaqı yox idi…

UİLYAM ŞEKSPİR. 24-CÜ SONET

 

shakespear

 

  Mine eye hath played the painter and hath steeled…

Gözlərim elə bil rəssam əliylə,

Çəkdi ürəyimə gözəlliyini.

Şəklə çərçivəyəm mən özüm elə,

Perspektiv sənətdə zirvə bilinir.

 

Yalnız sənətkarın ustalığıyla,

Gerçək surətini görə bilərsən.

Sinəmdə bu şəkil asılıb qalar,

Ora pəncərədir gözlərin sənin.

 

Gözlərimiz eyni həvəsdən yanar —

Mənimkilər sənin şəklini çəkər,

Sənin gözlərindən günəş boylanar,

Baxar sinəmdəki gözəl bu şəklə.

 

           Rəssamlıq qüdrəti varsa da, ancaq,           

           Ürəyin sirrini gözlər anlamaz.

 

İngiliscədən tərcümə

11.01.2018

Samara