Архивы

HENRİX HEYNE. “GƏLİR, GEDİR İLLƏR, DƏYİŞİR ZAMAN…”

Gəlir, gedir illər, dəyişir zaman,
Nəsil qəbrə gedir nəsil dalınca.

Tək mənim eşqimdir dəyişməz qalan,

Yeri ürəyimdə əbədi, uca.

Görüşə bilsydik yenə bir dəfə,

Önündə dizimi sənin qatlaram.

Ölərkən deyərəm son nəfəsimdə:

“Mən sizi yenə də sevirəm, madam!”

almancadan tərcümə

18. 01. 2022

===============

Heinrich Heyne

Die Jahre kommen und gehen,
Geschlechter steigen in’s Grab,
Doch nimmer vergeht die Liebe,
Die ich im Herzen hab’.

 Nur einmal noch möcht’ ich dich sehen,
Und sinken vor dir auf’s Knie,
Und sterbend zu dir sprechen:
Madame, ich liebe Sie!

HENRİX HEYNE. “BİR QIZI DA YOLDAN ÇIXARMADIM MƏN…”

Yağdırıb cürbəcür tərifi, vədi,

Bir qızı da yoldan mən çıxarmdım.

Bircə qadına da əlim dəymədi,

Əgər  bilirdimsə ərdədir xanım.

Ayrı cür olsaydı, doğrudan elə,
Yoxdu ləyaqəti mənim adımın,
Şərəf kitabına düşə, yazıla;

Tüpürə bilərdi üzümə  hamı.

almancadan tərcümə

17.01.2022, Samara

————

HEİNRİCH HEYNE

Hab eine Jungfrau nie verführet
Mit Liebeswort, mit Schmeichelei;
Ich hab auch nie ein Weib berühret,
Wußt ich, daß sie vermählet sei.
Читать далее

HENRİX HEYNE. “GÜLÜB ƏLƏ SALMA, İBLİSİ, İNSAN…”

Gülüb ələ salma İblisi, insan,

Bu həyat yolları çox qısadır, bil.

Qiyamət söhbəti, məhkəmə, divan,

Heç də boşboğazlıq, dəlilik deyil.

Kimə nə borcun var, tez ödə insan,
Uzundur bu həyat yolları bil ki.

Yenə hərdən-hərdən borc alacaqsan,
Əvvəl dönə-dönə aldığın kimi.

almancadan tərcümə

26.01. 2022, Samara

============

Heinrich Heyne

Mensch, verspotte nicht den Teufel,
Kurz ist ja die Lebensbahn,
Und die ewige Verdammniß
Ist kein bloßer Pöbelwahn.

Mensch, bezahle deine Schulden,

Lang ist ja die Lebensbahn,
Und du mußt noch manchmal borgen,
Wie du es so oft gethan.

HENRİX HEYNE. “VURULUB İLK DƏFƏ HƏYATDA KİMSƏ…”

Vurulub  ilk dəfə həyatda kimsə,
Ümidsiz olsa da, o, bir Tanrııdır.

O ikinci dəfə əgər sevərsə,
Deməli, ağlının əngəli vardır.

Mən başı xarabsa vuruldum yenə,
Sevirəm cavabsız, ümidsiz də həm.
Gülüşür uduzlar, günəş, ay mənə,
Gülürəm özümə özüm — ölürəm.

 almancadan tərcümə

15.01. 2022, Samara

============

Heinrich Heyne

Wer zum ersten Male liebt,
Sei’s auch glücklos, ist ein Gott;
Aber wer zum zweiten Male
Glücklos liebt, der ist ein Narr.

Ich, ein solcher Narr, ich liebe
Wieder ohne Gegenliebe!
Sonne, Mond und Sterne lachen,
Und ich lache mit — und sterbe.

HENRİX HEYNE. ÖLÜM AYAĞINDA

Xoşbəxtlik və günəş dalınca getdi,
Geri qayıdanda əfəl və lütdü.

Alman inamını əyin-başı tək,
Dağıtdı, qürbətdə ömür sürərək.

Ölüm rəngi gəlib üzünə sənin,
Artıq evindəsən, unut qüssəni.

İsti bir ocağın qırağındasan,
Yerin əgər alman torpağıdırsa.

Qürbətdə ayaqdan düşənlər də var,

Dönmür ata yurda bir daha onlar.

Elə uzanıqlı qalır qolları,

Özü bağışlasın onları  Tanrı.

almancadan tərcümə

14.01. 2022, Samara

=============

Heinrich Heyne

Sterbende

Flogest aus nach Sonn’ und Glück,
Nackt und schlecht kommst du zurück.
Deutsche Treue, deutsche Hemde,
Die verschleißt man in der Fremde.

Siehst sehr sterbebläßlich aus,

Doch getrost, du bist zu Haus.
Warm wie an dem Flackerherde
Liegt man in der deutschen Erde.

Mancher leider wurde lahm

Und nicht mehr nach Hause kam –
Streckt verlangend aus die Arme,
Daß der Herr sich sein erbarme

HENRİX HEYNE. DAVUD ŞAH

Despot təbəssümlə gedir həyatdan,
Bilir onun sonu yetişən zaman,
Yenə hampazorluq davam edəcək,
Köləlik qalacaq həmişəki tək.

Ah, yazıq insanlar!! At, öküz sayaq,

Arabaya bağlı yaşarlar ancaq.

Çıxmaq istəsə kim boyunduruqdan,

Boynu zavallının sınacaq o an.

Belə söylədi şah Davud ölərkən

Oğlu Süleymana: yeri gəlibkən,

Bir generalımı sənə indi mən,

Yoabı isrərəm tövsiyə edəm.

Bu general Yoab, bu cəsur insan,

Başağrısı olub mənə nə vaxtdan.

Cürət eləmədim işlədərək fənd,
Aradan götürüm mən onu hərçənd.

Ey, oğul, ey fəzil və mömin cavan,

Qüvvədə möhtəşəm, həm ağıllısan.

Yəqin asanlıqla gələr əlindən:

Gərək bu Yoabı öldürəsən sən.

almancadan tərcümə

13.01. 2022, Samara

==========

HEİNRİCH HEYNE

Romanzero (König David)

Lächelnd scheidet der Despot,
denn er weiß, nach seinem Tod
wechselt Willkür nur die Hände,
und die Knechtschaft hat kein Ende.
Читать далее

HENRİX HEYNE. CINDIRLAR 

Varlıya tərif de — səthi, bayağı,
Qılığına girmək istəsən əgər.

Pul da, əziz balam, səthidir axı,
Varlı tərifi də beləcə istər.

Yellə buxurdanı ürəklə, səylə,

Görsən qızıl dana surəti harda.

Çirkab içində də ibadət elə,

Ancaq tərifini kəsmə yarıda.

Çörək qıt, bahadır bu il deyəsən,

Gözəl sözlərsə çox, havayı həm də.

Təriflə itini metsenatın sən,
Beləcə tox olar həmişə mədə.

almancadan tərcümə

12. 01. 2022, Samara

=================

Heinrich Heine

Lumpenthum.

Die reichen Leute, die gewinnt
Man nur durch platte Schmeichelei’n –
Das Geld ist platt, mein liebes Kind,
Und will auch platt geschmeichelt sein.
Читать далее

HENRİX HEYNE. “XOŞBƏXTLİK GƏZƏYƏN QADINA OXŞAR…”

Xoşbəxtlik gəzəyən qadına oxşar,

Bir yerdə qaxılıb qalan deyildir.

Sənin saçlarına çəkib tərs sığal,

Tələsik öpərək güllə tək gedir.

Xanım Bədbəxtliksə onun əksidir,

Sıxar sinəsinə səni eşq ilə.

Deyər yoxdur onun tələsən yeri,

Corab da toxuyar yataqda elə.

 

almancadan tərcümə

11.01. 2022, Samara

=================

Heinrich Heine

Lamentationen

Das Glück ist eine leichte Dirne

Und weilt nicht gern am selben Ort;

Sie streicht das Haar dir von der Stirne,

Und küßt dich rasch und flattert fort. Читать далее

HENRİX HEYNE. “AH, YENƏ GÖRÜRƏM O GÖZLƏRİ MƏN…”

Ah, yenə görürəm o gözləri mən,
Haçansa sevgimlə onlar gülərdi.

Ötən günlərimi şirinləndirən,
Dodaqları yenə görürəm indi.

Mən yenə o səsi eşidirəm, ah,

Nəşələnirərdi məni bir zaman.

Mən özüm həminki deyiləm ancaq

Əfsus, çox dəyişdim qayıdanacan.

Gözəl qollarını həmin həvəslə,

Sarıyıb boynima mənim yenə də,

Başım sinəsində olsa da belə,
Nə bir şey anlayır, duyuram nə də.

almancadan tərcümə

09.. 01. 2022, Samara

=================

Heinrich Heine

Ach, die Augen sind es wieder,
Die mich einst so lieblich grüßten,
Und es sind die Lippen wieder,
Die mir’s Leben einst versüßten;
Читать далее

HENRİX HEYNE. “MƏNƏ MİN İŞGƏNCƏ ÇOXLARI VERDİ…”

Mənə min işgəncə çoxları verdi,
Mənim qara günüm göy əskidəydi,

Kimsə sevgisindən bunu edirdi,

Nifrətdən elədi fəqət kimsə də.

Onlar qatırdılar suyuma zəhər,

Ağu tökürdülər yedoyom aşa.

Sevgidən elədi bunu bəzilər,
Nifrətdən elədi başqalarısa.

Məni hamıdan çox üzən, incidən,

İztirab çəkdirən xanımın fəqət,

Yoxdu mənə qarşı nifrəti heç də,

O nə də bəslərdi mənə məhəbbət.

almancadan tərcümə

08. 01. 2022, Samara

=============

Heinrich Heine

Sie haben mich gequälet,

Geärgert blau und blaß,

Die einen mit ihrer Liebe,

Die andern mit ihrem Haß. Читать далее