MARİNA TSVETAYEVA. “SƏNİN QƏLƏMİNƏ SƏHİFƏYƏM MƏN”

cvetaeva

Sənin qələminə səhifəyəm mən,

Nə var – götürərəm. Səhifəyəm ağ.

Mən —  sənin malına qarovul çəkən:

Çoxaldıb qaytarram yüz dəfə artıq.

 

 

Mən bir kənd yeriyəm, qara torpağam,
Sən mənə  şöləsən, yağış nəmisən.

Sən mənim Tanrımsan, sən mənim Ağam,

Mən qara torpağam, ağ kağızam mən.

 

 Ruscadan tərcümə

15-08. 2019
Samara

 

Я — страница твоему перу. 
Всё приму. Я белая страница. 
Я — хранитель твоему добру: 
Возращу и возвращу сторицей. ! 
Я — деревня, черная земля. 
Ты мне — луч и дождевая влага. 
Ты — Господь и Господин, а я — 
Чернозем — и белая бумага.

Реклама

MARİNA TSVETAYEVA. GÜNÜN YEKUNU

cvetaeva

Ah, bu nə yorğunluq axşama yaxın,

Dünyadan narazı, həm də özümdən.

Rastıma gələnə xoş üzlə baxdım,
Bilmirəm heç niyə gülümsədim mən.

 

 

Sual çox, ürəksə alışmır elə,
Yaş töküb cavabı ödəməyə də.

Danışdıq, fal açdıq, hərə özüylə
Qeyri-müəyyənlik apardı fəqət.

 

 

Sayı həddən artıq pərt baxışların,

Mərhəm söhbətlər də uzanıb gedir.

Muncuqdan tikilən bu naxışların,
Sayı ox. Və mələk…Nəyə gərəkdir?

 

 

Ah, bu nə yorğunluq! Asanmış demə,

Adiliyə gedən pilləni aşmaq!
Qapıla bilərdim axı özümə…

Tanrıdan yayındım bütün gün ancaq!

 

Ruscadan tərcümə

13. 08. 2019, Samara

 

Марина Цветаева — Итог дня

 

Ах, какая усталость под вечер!
Недовольство собою и миром и всем!
Слишком много я им улыбалась при встрече,
Улыбалась, не зная зачем.

 

 

 

Слишком много вопросов без жажды
За ответ заплатить возлиянием слез.
Говорили, гадали, и каждый
Неизвестность с собою унес.

 

 

Слишком много потупленных взоров,
Слишком много ненужных бесед в терему,
Вышивания бисером слишком ненужных узоров.
Вот гирлянда, вот ангел… К чему?

 

Ах, какая усталость! Как слабы
Наши лучшие сны! Как легка в обыденность ступень!
Я могла бы уйти, я замкнуться могла бы…
Я Христа предавала весь день!

MARİNA TSVETAYEVA. “KİMİ DAŞDAN YARANIB, KİMİ GİLDƏN YARANIB…”

ЦВЕТАЕВА.jpeg

Kimi daşdan yaranıb, kimi gildən yaranıb,
Mənsə gümüşlənir, parıldayıram!

Mənə iş – xəyanətdir, adımsa – Marinadır,
Dəniz köpüyüyəm, həyatım fəna

 

 

Gildən yaranan da var, ətdən yaranan da var.

Onların qisməti məzar, başdaşı,

Dəniz suyunda xaça çəkilmişəm, vurublar

Məni, qanad açıb haçan uçmuşam.

 

 

Keçər hər bir ürəkdən, hər toru yarıb keçər,
Təbiətimdəki özbaşınalıq.

Görmürsənmi saçımda bu buruqlaraı məgər?

Necə hamı kimi mən olum axı?

 

 

Qranit dizinizə çırpılıb dağılaraq,

Hər təzə dalğayla dirilirəm mən!

Qoy yaşasın bu köpük – şən havalı və şaqraq –

Dənizin səthindən göyə yüksələn!

 

Ruscadan tərcümə

08. 08. 2019, Samara

 

 

Кто создан из камня, кто создан из глины,—

А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело — измена, мне имя — Марина,

Я — бренная пена морская. Читать далее

MARİNA TSVETAYEVA. ÇOX ERKƏN YAZILMIŞ ŞEİRLƏRİMİN…

 

ЦВЕТАЕВА

                        Моим стихам, написанным так рано…

Şair olduğumu bilməyən zaman,

Çox erkən yazılmış şeirlərimin,

Fəvvarədən damcı kimi sıyrılan,

Raketdən tökülən qığılcım kimi,

 

Buxurdan və yuxu dolu məbədə,

Xırdaca cinlər tək soxulan, girən,

Cavanlıq barədə, ölüm barədə,

Mənim oxunmamış şeirlərimin!

 

Mağazalarda toz basan, bürüyən,

(Qalıb saralırlar, alınmır onlar!)

Qiymətli şərab tək şeirlərimin,

Zamanı gələcək, geci-tezi var!

Koktebel 13 çay 1913

 ruscadan tərcümə

05.01.2018

Samara

MARİNA TSVETAYEVA. DÜNYADA ARTIQLAR, ƏLAVƏLƏR VAR…

ЦВЕТАЕВА

Dünyada artıqlar, əlavələr var,

Onların məskəni üfüq arxası.

(Adları məlumat kitablarına

Düşmür, evlərisə — zibil çalası).

 

Boşlar, tıxanmışlar var bu dünyada,

Peyin çağırılar adı dinməzin.

Palçıq da çiyrinir təkərlər altda,

Mismar – sizin ipək ətəyinizə.

 

Gözəgörünməzlər var bu dünyada,

(Nişan: cüzamlının xüsusi rəngi!)

Dünyada Əyyublar var ki, Əyyuba,

Edə bilərdilər qibtə, nədən ki:

 

Şairik, səfilik xalq nəzərində,

Elə ki məcradan çıxırıq amma,

İlahə istərik alaq Tanrıdan,

Düşərik bakirə iddiasına.

23 aprel 1923

Ruscadan tərcümə

Samara

 

  MARİNA TSVETAYEVA. YOLÇU

ЦВЕТАЕВА.jpeg

                  Идёшь на меня похожий…

Gözlərini endirib,

Gedirsən, mənə oxşar!

Mən də elə gedərdim,

Yolçu, dayan, sözüm var!

 

Lalə yığ qucağına,

Bir də qaymaqçiçəyi.

Oxu – adım Marina,

Oxu – yaşım neçəydi.

 

Düşünmə ki, qəbirdən,

Çıxıb od qopararam.

Mən özüm çox gülərdim,
Gülmək olanda haram!

 
Bir saplaq qopar, iylə,

Sonra giləmeyvə dər.

Məzarlıq çiyələyi,

Ən şirin, ən iridir.

 

Başını əyib ancaq,

Dayanma qaşqabaqlı.

Sən məni yüngülcə an,

Sonra eləcə boşla.

 

Beynimə qan vurardı,

Dalğalanardı saçım.

A yolçu, mən də vardım!

Ayaq saxla, a yolçu!

 

Şüa səni boyayıb,

Qızıl toz içindəsən.

Halını pozmasın qoy,

Məzardan gələn səsim.

 

Koktebel, 13 may, 1913

Ruscadan tərcümə

30 dekabr 2017

Samara

MARİNA TSVETAYEVA. ƏLAMƏTLƏR

marina

ƏLAMƏTLƏR               

                                  Точно гору несла в подоле…

 

Sanki ətəyimdə dağ daşıyırdım,

Bütün canım ağrıdır.

Eşqi tanıyıram başdan-ayağa,

Yayılan bir ağrıdan.

 

Tarla tək elə bil məni yarıblar,

Açığam hər tufana.

Eşqi tanıyıram uzaqlarıyla,
Bütün yaxın olanın.

 

Elə bil canımda yuva qazılıb,

Dərin, qətran qatacan.

Eşqi tanıyıram boyum uzünu,

Göynəyən, qanı sızan

 

Damardan. İçimdən keçib gedir hun,

Sanki soyuq yel kimi.

Eşqi tanıyıram qırılmağından,
Ən vəfalı, bərk simin.

 

Boğaz zirvələri, yarğanlarıyla,

Həyat duzuyla, pasla.

Eşqi tanıyıram yarıqlarıyla,

Yox! – bütün bədəni qanla sıyıran,

Yanğılı səslə!

 

29 dekabr 1924

Ruscadan tərcümə

12-13.10.2017

Samara

MARİNA TSVETAYEVA. «GÜLLƏR, ULDUZLAR TƏK YARANIR ŞEİR…»

marina

                   Стихи растут, как звезды и как розы…

 

Güllər, ulduzlar tək yaranır şeir,

Evdə gərəksiz bir gözəllik ya da.

Bütün alqışların, təntənələrin,

Cavabısa birdir: mənə bu, hardan?

 

Yatırıq – baxın, daş pilətələrdən
Dörd ləçəkli səma qonağı bitir.

Şairin (yuxuda), bilin, kəşfidir,

Ulduz qanunu və çiçək düsturu.

14 avqust 1918

Ruscadan tərcümə

11.10.17

Samara

MARİNA TSVETAYEVA. «YA İSA! YA TANRI! MÖCÜZƏ GÖSTƏR…»

marina

MARİNA TSVETAYEVA       

                     DUA

                                   Христос и Бог! Я жажду чуда…

 

Ya İsa! Ya Tanrı! Möcüzə göstər,

İndicə, bu saat, gün görünəndə.

Nə qədər bu həyat kitaba bənzər
Mənim nəzərimdə — qoy ölüb gedim.

 

Müdriksən, deməzsən sən mənə ciddi:

Səbr elə, bitməyib müddət hələ ki.

Özün mənə verdin – çox, aşdın həddi!

Məni bütün yollar, həvəslər çəkir!

 

Hər şey istəyirəm: qaraçı sayaq,
Qarətə yollanmaq nəğmə deyərək.

Orqan çalınanda qərq olub yasa,

Amazon qız kimi döyüşə girmək!

 

Ulduz falı açmaq qara qüllədə,

Uşaqlarla getmək yarıb kölgəni.

Dönə əfsanəyə bütün dünənlər,
Dəli-divanəlik ola hər günüm!

 

Xaçı və ipəyi, dəbilqələri,
Sevirəm. Ürəyim — izi anların.

Sən uşaqlıq verdin – nağıldan şirin,

On yeddi yaşımda indi ölüm ver!

 

Tatusa, 26 sentyabr 1909

Ruscadan tərcümə

10.10.2017

Samara

MARİNA TSVETAYEVA. «HEÇ KİM BU SÖVDƏDƏN ÇƏKMƏDİ ZİYAN…»

marina.jpg

MARİNA TSVETAYEVA

           Никто ничего не отнял!

 

Heç kim bu sövdədən çəkmədi ziyan!

Ayrıyıq – bu mənə necə də şirin!

Yetişər öpüşüm sizə, adlayar,

Aramızda olan uzun verstləri.

 

Bəli, eyni deyil tanrı vergimiz,

Səsim də ürkəkdir ilk dəfə indi.

Cavan Derjavinsiz nəzərimdə Siz,
Nə dəyər yabançı şeirlərimdə

 

  • Uçuşa, gənc qartal, sənin qanadın

Açılsın, dilərəm kömək tanrıdan.

Gözünü yummadan günəşə baxdın,

Sənə nə təhlükə baxışlarımda?

 

Sizin dalınızca baxan olmayıb,

Hələ belə incə, belə sərsəri.

Yetişər öpüşüm sizə, adlayıb,

Aramızda olan uzun verstləri.

 

12 fevral 1916

 

Ruscadan tərcümə

09.10.2017

Samara

 

Şeir Osip Mandelştama həsr olunub