Архив | Март 2018

     UİLYAM ŞEKSPİR. 100-CÜ SONET

sonnet 100.jpg

                                   Where art thou, Muse, that thou forget’st so long

 Görünmürsən, Pərim, haçandan bəri,

Yazam bu qüdrəti sənə verəndən.

Balkə də kiməsə bayağı şeiri,

Yazdırırsan indi alovunla sən.

 
Qayıt, unutqanım, əvəzi  çıxsın,
İncə şeirlərlə hədər günlərin.

Pıçılda nəğməni sən, kimə xoşsa,

Kimlə ki, qələmin məharətlənir.

 

 

Oyan, sevgilimin çöhrəsinə bax,
Varmı zaman salan qırışlar onda.

Varsa, qocalmanı satirayla yax,

Olsun nifrətinə hədəf zaman da.

               

                     Eşqimi mədh elə, vaxtı qabaqla,

                     Qapını kəsməmiş iti oraqla.

İngiliscədən tərcümə

27.03. 2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 99-CU SONET

 

Sonnet_99_1609.jpg

               The forward violet thus did I chide…

Erkən bənövşəni qınayıb dedim:

“Söylə, oğru gözəl, bu ətir hardan?

Mənim sevdiyimin nəfəsidirmi? 

Bu al rəng ki, yanır yanaqlarında,

Onun damarında qanın rəngidir.

 

Zanbaq ağlığını əlindı alıb,

Mərzə qönçəsində sənin tellərin.

Biri həyəcandan ağarıb qalıb,
Biri də utanıb qızarır yəqin.

 

Ağ da, al da sənin üçüncüdəki,

Hələ mənimsəyib nəfəsini də.

Fəqət cəzalanar gözəl çiçəyi,
Girərb qisas qurdu, yeyib çürüdər.

 

                 Gözəl gül çox gördüm, ancaq hər biri,
                 Səndən oğurlayıb rəngi və ətri.

 

İngiliscədən tərcümə

26.03.2018

Samara

 

Qeyd: Şekspirin 99-cu soneti misraların sayına görə fərqlənən üç sonetdən biridir: bu sonetdə 14 yox, 15 misra var.

UİLYAM ŞEKSPİR. 98-Cİ SONET

sonnet 98.jpg

                    From you have I been absent in the spring…

Səndən ayrılanda mən, ilk bahardı,
Sevincək aprelsə bəzəkli donda,

Hamıda, hər şeydə ruh oyadırdı,
Gülür, oynayırdı Saturn hətta.

 

Nə quşların səsi, nə də müxtəlif,

Güllərin xoş ətri, gözəl rəngləri,

Məni oyatmadı, həvəsə gəlib,

Ya bir nəğmə qoşum, ya çiçək dərim.

 

Zanbaq ağlığına olmadım heyran,

“Qızıl gül nə aldır!” demədim də mən.

Onlar gözəlsə də, sənə yaradan,

Oxşadıb, hər şeyə nümunə sənsən.

 

               Sənsiz elə bil ki, qış idi yenə,

               Güllər də bənzərdi sənin əksinə.

 

İngiliscədən tərcümə

25.03.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 97-Cİ SONET

 

sonnet 97.jpg

              How like a winter hath my absence been

Sənsən quş qanadlı ilin məzəsi,

Səninlə ayrılıq qışa bənzəyir.

Üşüdüm, günlərim qaraldı sənsiz,

Dekabr boşluğu aldı hər yeri.

 

Yayda biz ayrıldıq, payız qabaqdan,

Baharın barıyla yüklənib gəlir.
Körpəni bətnində necə dul qadın,

Böyüdür, köçəndə dünyadan əri.

 

Mənəsə bu məhsul xatırladırdı,

Atasız meyvəni, yetim olanı.

Yay, yayın məzəsi intizarında,
Sən yoxsan, quşlar da sənsiz oyanmır.

 

                      Elə oxuyurlar oxuyanda da,

                     Qış duyub yarpaqlar əsir qorxudan.

 

İngiliscədən tərcümə

24-25.03.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 96-CI SONET

 

sonnet 96.jpg             

                  Some say thy fault is youth, some wantonness

Çılğın gəncliyində var günah görən,
Kİmsə gəncliyini məlahət sayar.

Sevilir günahın, məlahətin həm,

Səndə günahın da məlahəti var.

 

Necə barmağında kraliçanın,

Ən ucuz bir daş da qiymətə minər,

Sən də hansı günah eləsən haçan,

Uca bir əxlaqi dəyərə dönər.
 

Özünü quzuya oxşada bilsə,

Qurd nə qədər quzu aldada bilər.

Toruna düşərdi sənin neçəsi,

Fitnəni salsaydın işə tam əgər.

 

                             Yox, çəkin, sevirəm səni elə ki,

                             Həm özün mənimsən, həm adındakı.

 

İngiliscədən tərcümə

23.03.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSİR. 95-Cİ SONET

Sonnet_95_1609.jpg

              How sweet and lovely dost thou make the shame

Ətirli qızılgül qurd salan sayaq,

Ləkə sala bilən qönçə adında,

Ayıbın da sənin gözəldir ancaq,
Nə günah eləsən, şirindir dadı.

 

Bəzən ikibaşlı eyham ataraq,

Sənin həyatından söz dağıdanın,
Dilində tərifə çevrilir qınaq,

Qeybəti təmizə çıxarır adın.

 

Səni mənzil edən günahlar elə

Gözəl bir sarayda tapıb sığıncaq,

Hər ləkən gözəllik duvağı ilə,
Örtülər, gözəli görər göz ancaq.

 

                  
             Qoru bu vergini, salma nəzərdən,

             Bıçaq naşı əldə düşər kəsərdən.

 

İngiliscədən tərcümə

22.03.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR 94-CÜ SONET

sonnet 94.jpg

                                      They that have pow’r to hurt, and will do none…

Ağrıtmaz, qadirsə, kim ağrıtmağa,

Göstərməz əlindən gələ biləni.

Daşdır, başqasını kim ki dağıdar,

Soyuq, hərəkətsiz, qaynamaz qanı.

 

Halaldır onlara rəhmi göylərin,

Təbiət verəni xərcləməyənlər.

Sanballı görkəmin  şanlı bəyləri —
Qalanlar onlara əl-ayaq verər.

 

Bahar çiçəyinin ətri şirindir,

Özüyçün açılıb çiçək solsa da.

Əgər xəstəliklə yoluxsa birdən,

Onu ləyaqətdə alaq da adlar.

 

                     Şirin  turşuyandır öz əməliylə.

                   Çürüksə, alaqdan gül pis iy verər.

 

İngiliscədən tərcümə

21-22.03.2018

Samara

QEYD: Şekspirin oxucu üçün ən çətin sonetlərindən sayılır; bəzi tədqiqatçılar birinci iki bəndlə üçüncü bənd arasında məna əlaqəsinin zəifliyini göstərirlər.

 

UİLYAM ŞEKSPİR. 93-CÜ SONET

 

Sonnet_93_1609.jpg

So shall I live, supposing thou art true…

Aldadılan ər tək yaşaram, nə qəm,

Səni düz bilərək, üzündə bəlkə,

Özün dəyişsən də, sevgi görərəm,

Mənə baxdığın vaxt gözün yol çəkər.

 

Gözlərində nifrət olmadığından,

Görə də bilmirəm başqalaşmısan.

Baxışdır, duruşdur sirri dağıdan,

Gözlərdir yalanı çoxunda açan.

 

Elə yaratmış ki, səni səmasa,

Həmişə çöhrəndə məhəbbət yaşar.

Fikrin. duyğuların sənin nə olsa,
Gözəl gözlərindən şirinlik daşar.

 

                        Sənin gözəlliyin Həvva alması,

                       Aldanıb dərəni yıxar bəlası.     

 

İngiliscədən tərcümə

20-21.03.2018

Samara                

UİLYAM ŞEKSPİR. 92-Cİ SONET

Sonnet_92_1609

                                   But do thy worst to steal thyself away

Özünü al qaçır məndən indi sən,

Nə qədər ömrüm var, mənimsən ancaq.

Ömrümsə asılı məhəbbətindən,

Yaşaram qəlbində sevgi qalınca.

 

Onda niyə qorxum böyük küsüylə,

Ömrümə son qoyar xırda acı da.

İndi vəziyyətim heç də pis deyil,
Asılı deyiləm kefindən daha.

 

Heç də incimirəm dönüklüyünlə,

Məni xəyanətin öldürər, nə qəm.

Belə bəxtəvərlik düşərmi ələ —

Sevginlə xoşbəxtəm, xoşbəxtəm – ölsəm!

 

                              Dünyada bir gözəl varmı qənirsiz?

                              Bəlkə aldadırsan, mənsə xəbərsiz.

 

İngiliscədən tərcümə

19.03.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR 91-Cİ SONET

Sonnet_91_1609.jpg

  Some glory in their birth, some in their skill…

Bu, ağlını, o da əslini öyər,

Varından bu razı, gücündən o da.

Bu, təzə paltardan – eybəcərsə də,

Şahindən, tazıdan biri, birisə atdan.

 

Var hər həvəsdəsə ayrıca ləzzət,

Başqa sevincləri üstələyir də.

Tapmıram onlarda mənsə səadət,

Mənin sevincimə səbəb özgədir.

 

Əsildən üstündür mənə məhəbbət,
Sərvətdən zəngindir, geyimdən gəşəng.

Şahindən, atdan çox sevgidə ləzzət,
Mənimsən – hər şeyim mənim var demək..

 

                          Məndən əgər bunu sən geri alsan,

                          Olaram dünyada ən yazıq insan.

 

İngiliscədən tərcümə

18-19.03.2018

Samara