UİLYAM ŞEKSPİR. 96-CI SONET

 

sonnet 96.jpg             

                  Some say thy fault is youth, some wantonness

Çılğın gəncliyində var günah görən,
Kİmsə gəncliyini məlahət sayar.

Sevilir günahın, məlahətin həm,

Səndə günahın da məlahəti var.

 

Necə barmağında kraliçanın,

Ən ucuz bir daş da qiymətə minər,

Sən də hansı günah eləsən haçan,

Uca bir əxlaqi dəyərə dönər.
 

Özünü quzuya oxşada bilsə,

Qurd nə qədər quzu aldada bilər.

Toruna düşərdi sənin neçəsi,

Fitnəni salsaydın işə tam əgər.

 

                             Yox, çəkin, sevirəm səni elə ki,

                             Həm özün mənimsən, həm adındakı.

 

İngiliscədən tərcümə

23.03.2018

Samara