Архив | 18.03.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 87-Cİ SİNET

Sonnet_87_1609

Farewell, thou art too dear for my possessing…

 Gücüm qiymətinə çatmaz, əlvida,

Sən də qiymətini yaxşı bilirsən

Belə bir dəyərlə azadsan daha,

Səndəki payımı geriyə al sən.

 

İstəməsən, necə saxlaram səni,

Və belə sərvətə layiqəmmi mən?

Daha səbəbi yox bu hədiyyənin,

Sənə ixtiyardan gərək əl çəkəm.

 

Vermisən, bilmədən öz dəyərini

Ya mənim barəmdə sən yanılmısan.

İndi bu hədiyyə qayıdır geri,

Həqiqi dəyəri bilinən zaman.

 

               Şirin bir  yuxuymuş mənim olmağın,

              Taxt-tac itirirəm, haçan oyağam.

 

İngiliscədən tərcümə

14-15.03.2018

Samara

 

QEYD: Don Petersonun fikrincə, sonetin əvvəlində örtülü sarkazm da görmək olar: “Səni saxlamaq mənə çox baha başa gələ bilər”.