Архив | 08.03.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 77-Cİ SONET

sonnet-77.jpg

  Thy glass will show thee how thy beauties wear…

Solan gözəlliyi güzgüdə görər,

Saatdan bilərsən əriyir zaman.

Düşər duyğuların ağ vərəqlərə,

Bunu öyrənərsən sən bu kitabdan:

 

Aynada gördüyün qırışlı qatlar,

Məzarı yadına salar bəlkə də.

Əqrəb oğrunluğu deyər: saatlar,

Gedir oğurluqca əbədiyyətə.

 

Nə varsa yadında qala bilməyən,
Bu ağ vərəqlərə köçür; haçansa,
Böyüyər beynindən dünyaya gələn,
Onunla təzədən tanış olarsan.

 

         Çox baxsan aynaya, saata əgər,

         Olar kitabın da zəngin o qədər.

 

İngiliscədən tərcümə

05.03.2018

Samara       

QEYD: Güman olunur ki, sonet şairin segilisinə (dostuna) etdiyi və ağ səhifələri olan kitab hədiyyəsiylə bağlı yazılıb. Şair ona bu ağ səhifələrə duyğu və düşüncələrini yazmağı tövsiyə edir.