UİLYAM ŞEKSPİR. 79-CU SONET

sonnet 79.jpg

                   Whilst I alone did call upon thy aid…

      Köməyini tək mən istəyən zaman,
Şerimə çatırdı bütün nemətin.

İndi zəifləyib qələmim yaman,

Xəstə ilham pərim əvəz istəyir.

 

Əzizim, bilirəm, tərənnümünə,
Məndən ləyaqətli bir yazan gərək.

Qarət edir səni şairin hərçənd,

Sənin özünə də ödətdirərək.

 

Dəyər verir sənə, bu sözü ancaq,
Öyrənib o sənin davranışından.

Sənə gözəl deyir, sənə baxaraq,

Bütün öydükləri səndə olandır.

 

                     Onun tərifinə təşəkkür desən,

                    O sənə borclukən sən ödəyirsən.

 

İngiliscədən tərcümə

07.03. 2018

Samara