CORC BAYRON. QƏLBİM QARANLIQDIR

Byron_1813_by_Phillips
My Soul Is Dark

 

Qəlbim qaranlıqdır –arfanı, tələs,

Köklə, dinləməyə hələ həvəs var.

Zərif  barmaqlarla simlər üstdə gəz,

Oxşasın ruhumu incə havalar.

Əgər bu ürəkdə ümid sönməsə,
Onu valeh edər bu səslər yenə.
Əgər bu gözlərdə yaş tükənməsə,
Axar və od qoymaz daha beynimə.

 

 

 

Nəğmə coşqun olsun, həm də ki, dərin,
Qoyma notlarından sevinc yüksələ.
Könlümdən ağlamaq keçir, müğənni,
Ürək elə dolub, partlaya bilər.

Dayısi əzəldən çünki qüssədir,

Yuxusuz sükutda göynər ağrıdan.

Bəlanın ağırı indi üz verir,
Nəğməylə yenilər, çatlayar ya da.

 

İngiliscədən tərcümə

17-18.07. 2019

Samara

 
My Soul Is Dark

My soul is dark — Oh! quickly string 
The harp I yet can brook to hear; 
And let thy gentle fingers fling 
Its melting murmurs o’er mine ear. 
If in this heart a hope be dear, 
That sound shall charm it forth again: 
If in these eyes there lurk a tear, 
‘Twill flow, and cease to burn my brain.  Читать далее

Реклама

CORC BAYRON. ENNƏ

Byron_1813_by_Phillips

TO ANNE

1.

Ah, Enn, sən mən elə incidib yaraladın,
Yatmaz hirsim, deyirdim,, diləsən də üzr sən.
Fəqət Qadın yaranıb hökm edə və aldada —
Günahından keçirəm baxan kimi üzünə.

 

 

2.

Düşündüm sənə daha çətin hörmətim qala,

Uzun göründü hərçənd bir günlük ayrılıq da.
Görüşəndə istədim çəkəm sorğu-suala,

Gülümsədin, inandım şübhələrim nahaqdır.

 

 

 

3.

And da içdim, coşaraq qeyziylə cavanlığın,
Sənə nifrət eləyim canda ki hələ can var

Çevrildi, səni gördüm, qəzəbim heyranlığa,

Arzum yenə eşqini qazanmaqdır indi, yar.

 

 

 

4

Qarşı durmaq əbəsdir gözəlliyinə sənin,

Diləyirəm lütfünü həqiranə onunçun.

Səmərəsiz bu nifaq istəsən ki, kəsilsin,

Soyusam səndən, Ennim, saxta ol, yabançı ol!

1807

İngiliscədən tərcümə

16-17. 07. 2019, Samara

 

TO ANNE

1.

Oh, Anne, your offences to me have been grievous:
⁠I thought from my wrath no atonement could save you;
But Woman is made to command and deceive us—
⁠I look’d in your face, and I almost forgave you. Читать далее

CORC BAYRON.  XATIRƏ

Byron_1813_by_Phillips

Remembrance

 

Bu da son! Yaşanan, yuxuya döndü,

Gələcəyə Ümid işığı söndü.

Bəxtəvər günlərim qaldı arxada:

Fəlakətin qışı qapını aldı,

Ömrümün danını buludlar aldı.

Getdi Ümid, Sevgİ, Sevinc, əlvida!

Qalan Xatirədir. Gedəydi o da!

 

İngiliscədən tərcümə

15. 07. 2019

Samara

 

Remembrance

 

‘Tis done! — I saw it in my dreams;
No more with Hope the future beams;
My days of happiness are few:
Chill’d by misfortune’s wintry blast,
My dawn of life is overcast;
Love Hope, and Joy, alike adieu!
Would I could add Remembrance too!

CORC BAYRON. EMMAYA

Byron_1813_by_Phillips

To Emma

Beləcə qapını aldı ayrılıq,

Tərk edib gedirsən qayğılı yarı.

Bəxtəvər yuxudan daha ayıldıq.

Qalan, mənim körpəm, yalnız ağrıdır.

 

 

Zülmü bu ağrının, əfsus, öndədir,
Çox ağır olacaq bu ağrı, əfsus

Ən əziz olanım əl üzüb gedir,
Yollanır naməlum, uzaq bir elə.

 

 

 

 

Nə qəm! Yaşamışıq xeyli gözəl an,
Seinc də duyarıq hər ağlayanda;

Uşaq vaxtı bizə sığıncaq olan,
Qədim qalaları yada salanda.

 

 

 

Qotik çərçivəli pəncərələrdən,
Baxardıq çəmənə, gölə və parka.

Yaş tutur gözləri, fəqət yenə də,

Elə bil o uzaq yerlərə baxar.

 

 

 

O tanış çöllər ki, qoşa qaçardıq,

Doymazdıq uşaqlıq oyunlarından.

O kölgəliklər ki, düşərdi başın

Orda sinəm üstə, sən uyuyardın.

 

 

 

Sənə heyranlıqdan unutdum da  mən,
Gərək mığmığanı qorxudam, qovam.

Hər cücü qısqanclıq doğurdu hərçənd,
Xumar gözlərinə toxunan zaman.

 

 

 

 

Gözüm önündədir rəngli qayıq da

Gölü səyahətə çıxardıq hərdən.

Parkdakı qarağac uca qalaydı,

Eşqinlə qalxardım zirvəsinəcən.

 

 

 

Ötdü o vaxtlarla sevincimiz də,
Gedirsən, qalıram, qalır xoş məkan.

İndi o yerlərə gərək tək gedəm,
Sənsiz orda nə var ürək oxşayan?

 

 

 

Başına gəlməyən nə bilir nədir,
Ağrısı-əzabı son ağuşların?
Elə ki, sevgilin ayrılıb gedir,

Ruhunu sarsıdan boran başlanır.

 

 

 

Budur yanaqları yaşla isladan,

Bu bizim dərdlərin ən dərinidir.
Son dəfə yarını bağrına basdın –

Tanrım, bu əlvida necə şirindir!

 

İngiliscədən tərcümə

14-15.07. 2019, Samara

 

To Emma

Since now the hour is come at last,
When you must quit your anxious lover;
Since now our dream of bliss is past,
One pang, my girl, and all is over. Читать далее

CORC BAYRON. TƏKLİK

Byron_1813_by_Phillips

(“ÇAYLD HAROLDUN ZİYARTİ”NDƏN: 2-Cİ NƏĞMƏ, 25-26)

Solitude 

Qayalıqda oturasan, çaya və şəlaləyə,
Kölgəli meşəliyə baxıb fikrə gedəsən
Orda ki, heç nə insan hökmünə tabe deyil,

Ölərinin ayağı nadir dəyər, dəysə də;

Dırmaşasan zirvəyə, cığır tapılmasa da,

Tövlə-ağıl bilməyən sürüyə qoşularaq.

Köpüklənən suları, dikləri adlayasan;

Bu, tənhalıq deyil ki, sanki yoldaş olaraq,
Təbiətlə, sirrini açılır varaq-varaq,

 

 
Tələsən və vurnuxan insanlar arasında,

Görürsən, eşidirsən, alırsan, qazanırsan

Fəqət təksən, yorulub, usanmısan dünyadan.

Sevdiyimiz kimsə yox, yox bizi sevən insan.

Cəlallı gün görənlər inləyir indi yasda,

Və bənzər düşüncəli olmasaydıq biz axı,

Məddah və yaltaqların, təqib edilənlərin,
Məhkum olunanların biz idik ən yazığı;

Tək olmaq elə budur; tənhalıq budur elə!

İngiliscədən tərcümə

11-13. 07. 2019, Samara

 

Solitude

 

To sit on rocks,  to muse o’er flood and fell,

To slowly trace the forest’s shady scene,

Where things that own not man’s dominion dwell,

And mortal foot hath ne’er or rarely been;

To climb the trackless mountain all unseen,

With the wild flock that never needs a fold;

Alone o’er steeps and foaming falls to lean;

This is not solitude, ’tis but to hold

Converse with Nature’s charms, and view her stores unrolled. Читать далее

CORC BAYRON. GÖZƏL GEDƏN GÖZƏL

Byron_1813_by_Phillips

She Walks in Beauty

Ulduz dolu göyünə bulud yaxın düşməyən,
Ölkənin gecəsidir sanki bu gedən gözəl;

Zülmətin və işığın nəyi varsa ən qəşəng,

Çöhrəsində qovuşub onun, gözlərində də,

İncə işığa bunlar yatır elə möhtəşəm,
Bayram gününə bəlkə tanrı bunu əsirgər.

 

 

 

Bircə kölgə çox ola, bircə şölə azala,
Yarısı itib gedər bu ilahi nemətin.

O nədirsə, zil qara saçında dalğalanar,

Zərifcə işıqlanar onunla üzü bütün.

Orda duyğularının ifadəsi var şirin,
Necə təmiz, sevimli yuva tapıblar onlar.

 

 
Onun yumşaq, mülayim, fikirlə ancaq dolu
Alnında, çöhrəsində qönçə kimi açılan
Çiçəklənən gülüşlər, yanaqlardakı alov,
Danışır nəcib, xeyir işlə keçən zamandan.

Hamıya və hər kəsə, deyir  mehribandır  o,
Saf və təmiz sevgidir ürəyində yurd salan.

 

İngiliscədən tərcümə

08-10. 07. 2019

Samara

 

 

She Walks in Beauty

She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that’s best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes;
Thus mellowed to that tender light
Which heaven to gaudy day denies. Читать далее

CORC BAYRON. BIZ AYRILANDA

Byron_1813_by_Phillips

When We Two Parted

 

Səninlə ayrılanda,
Ağlayırdıq dinmədən.

Ürəklər yaralıydı,

İllərin qəmi öndə.

Çöhrən solğun, soyuqdu,
Soyuqdu öpüşün də;

İkimiz də duyurduq,

Gələn dərdi dərindən.

 

 

 

Qaşlarımı isladan,
Sərin şehi səhərin.

Sanki yada salırdı,
İçdə nələr çəkirəm.

Pozmusan əhdi, andı,

Əcəb adın yayılıb;

Sözün dodaqlardadır,

Şərikəm ayıbına.

 

 

 

Yanımda danışırlar
Guruldayır qulağım –

Canımda titrəyiş var –

Əzizdin mənə axı!

Bilmirlər ki, sən necə

Mənə yaxşı tanışsan —

Nisgilin uzun çəkər,

Danışmaq deyil asan.

 

 

Gizlicə görüşərdik,
Dərdim də içimdədir,
Unudarsan bəlkə də,
Aldanaram, kim bilir.

İllər ötə və bir vaxt,
Görüşəriksə birdən,

Sükut çökər, yaş axar —

Necə danışaram mən?

 

 

İngilscədən tərcümə

06-07. 07. 2019

Samara

 

George Gordon Byron

(1788-1824)

When we two parted
   In silence and tears,
Half broken-hearted
   To sever for years,
Pale grew thy cheek and cold,
   Colder thy kiss;
Truly that hour foretold
   Sorrow to this. Читать далее

U.B. YEYTS. KÜLƏKDƏ OYNAYAN UŞAĞA

YEATS

To a Child dancing in the Wind

 

Dəniz sahilində rəqs edən uşaq;
Sən niyə fərqinə varasan axı
Küləklər ya sular hayqırar, coşar?

Alnından, üzündən duzlu su axır,

 

 

Saçların havada dalğalanmada;
Sən hələ çox gəncsən, nə biləsən ki,

Zəfər — qismətidir axmağın, ya da,
Sevgi itirilir udulan kimi.

 

 

Bilmirsən işçinin ölüb yaxşısı,
Və bağlanmayıb da hələ bircə dərz.
Qoy coşub özünü külək dağıtsın,
Sən niyə özünü qorxudasan bəs?

 

İngiliscədən tərcümə

24-25.06. 2019

 

To a Child dancing in the Wind

 
Dance there upon the shore;
What need have you to care
For wind or water’s roar?
And tumble out your hair Читать далее

U. B. YEYTS. DÜNYANIN ÇİÇƏYİ

YEATS

THE ROSE OF THE WORLD

 

Kim arzular gözəllik bir yuxu kimi keçə,

Kədərdən əyilən al dodaqların naminə —

Kədər ona görə ki, möcüzə görməz yenə —

Uca dəfn alovunda Troya döndü heçə.

Öldü övladları da bu qovğada Usnanın.

 

 

 

Yox olub gedərik biz, gedər əməkçi dünya:

Ruhların içində ki, sarsılır və yer açır,
Ağımtıl sular necə qış yürüşündə qaçır

Fani ulduzlar altda, köpük qalır səmaya,

Ənginlikdə zamandan zamana tək bu keçir.

 

 

Siz də, bütün mələkər, göydə səcdəyə gəlin:
Uzun zaman qalırdı hələ siz yaranana,

Mehriban Kəs fikirli söykənərək taxtına,
Dünyanı çəmən kimi sərdi onun gəzərgi
Ayaqları altına.

 

İngiliscədən tərcümə

26-27. 2019, Samara

 

 

THE ROSE OF THE WORLD

by: William Butler Yeats (1865-1939)

 

 

Who dreamed that beauty passes like a dream?

For these red lips, with all their mournful pride,

Mournful that no new wonder may betide,

Troy passed away in one high funeral gleam,

And Usna’s children died.

 

 

We and the labouring world are passing by:

Amid men’s souls, that waver and give place

Like the pale waters in their wintry race,

Under the passing stars, foam of the sky,

Lives on this lonely face.

 

 

Bow down, archangels, in your dim abode:

Before you were, or any hearts to beat,

Weary and kind one lingered by His seat;

He made the world to be a grassy road

Before her wandering feet.

U. B. YEYTS. DİLƏNÇİ DİLƏNÇİYƏ ZARIDI

YEATS

Beggar To Beggar Cried 

“Daha vaxtdır bu yerdən baş götürüb mən gedəm,
Dənizin havasıyla  səhhətimi düzəldəm”,  –

Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,

“Ruhumu səliqəyə salam gərək indi də.

 
“Babat ev ola, bir də yola gedən arvadım

Şeytan bəlkə gəlməyə dalımca addım-addım,”

Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,

“Şeytanın ən pisi də qıçlarım arasında”.

 

«Seçərdim evlənməyə hərçənd gözəlini mən,
Vacib deyil gözəllik – nə biləsən indidən”.

Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,

“Şeytan gizlənib ancaq hər aynanın içində”.

 
“Varlı olmasa yaxşı,  varlı varıyla çünki
Girincdir, kasıb necə qoturluğun girinci”.

Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,

“Yaddır ona zarafat və söhbətin sevinci”,

 

 

“Və hörmətim də artar, həyatım belə keçsə,

Dincələrəm arxayın, dinlərəm gecələrsə”,
Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,
“Vəhşi qazlar ilhamla necə verir səs-səsə”.

 

İngiliscədən tərcümə

25.06. 2019, Samara

 

Beggar To Beggar Cried by William Butler Yeats

 

‘Time to put off the world and go somewhere
And find my health again in the sea air,’
Beggar to beggar cried, being frenzy-struck,
‘And make my soul before my pate is bare.- Читать далее