ALFRED LORD TENNİSON. HEÇ NƏ ÖLMƏYƏCƏK

Alfred_Lord_Tennyson,_autographed_portrait_by_Elliott_&_Fry.jpg        

ALFRED LORD TENNİSON

                 (1809-1892)

 HEÇ NƏ ÖLMƏYƏCƏK

                                                 When will the stream be aweary of flowing
                                                                      Under my eye?

Haçan yürüməkdən axın yorular

Mənim gözümdə?

Əsməkdən yorulub yel haçan durar

Göyün üzündə?

Haçan buludları üzəcək üzmək?

Haçan döyünməkdən bezəcək ürək?

Təbiət də öləcək??

Ah, heç vaxt! Heç nə, heç zaman ölməz!

Axın yürüyər

Gurlayar külək

Üzər buludlar,

Ürəklər vurar

Heç nə, heç zaman ölməz,

 

Heç nə, heç zaman ölməz;

Nə varsa, dəyişəcək

Əbədiyyət boyunca.

Dünyanın qışı gəlib;

Payızları, yayları,

Çoxdan ötüşüb gedib.

Yer quru özəyəcən

Ancaq təzətər bahar

Zəngin, yabanı həm də,

Gələr, küləklər əsər,

Dünyaya nəfəs verər

Qabıqdan özəyəcən.

Ora, bura
Torpaq,

Hava

Yeni bir həyatla dolana qədər.

 

Bu dünya heç zaman yaradılmayıb,

Dəyişər bu dünya, dağılmaz amma.

Eləsə əssin külək;

Zira səhər və axşam

Olacaqdır hər zaman

Əbədiyyət boyunca.

Heç nə doğulmamışdlr;

Heç nə də ölməyəcək;

Nə varsa, dəyişəcək.

1830

İngiliscədən tərcümə

20.01.2018

Samara

(qeyd: bu şeir azərbaycancaya çevirməyi mənə dilçi alim Həbib Zərbəliyev tövsiyə elədi)

Реклама

UİSTAN ODEN. AXİLLESİN QALXANI

auden

UİSTAN ODEN

                    (1907-1973)

     AXİLLESİN QALXANI

                           She looked over his shoulder

 

Onun çiyni üstdən boylanır ana,
Zeytunluq, üzümlük görmək istəyir.

Yaxşı idarəli mərmər şəhərlər,

Gəmilər kükrəyən dalğalar üstdə.

Onunsa sənətkar işlək əlləri,
Parlayan metalı döyüb yaradır,

Cansız bir təbiət, yabanı bir yer,
Göyün qurğuşun tək görkəmi ağır.

 

Düzənlik çılpaqdır, rəngi də kül tək

Həyat nişanı yox, bitmir heç ot da.

Nə oturmağa yer, nə də ki yemək.

Yığılıb boşluğa dayanıb amma,

Anlaşılmaz bir icma.

Milyon göz və milyon ayaq düzülüb,

Sıraya, dinməzcə əmr gözləyir.

Simasız bir səssə torpağa bənzər

Quru, hamar tonla göydən ərz edir:

Səbəbsiz deyildi, sübut – rəqəmlər.

Nə fikir deyən var, sevinən nə də.

Toza bürünərək irəlilədi,

Sarsılmaz inamla getdi cərgələr,
Başlarına bəla gələnə qədər.

 

Onun çiyni üstdən boylanır ana,

Müqəddəs mərasim gözləri gəzər.

Boynuna ağçiçək çələng dolanan

Qurbanlıq düyələr, yeyibiçmələr.

Parlayan metalın üzərindəsə,

O yerdə ki, mehrab görünməliydi,

Körük işığında bir ayrı səhnə,

Açılır ananın gözü önündə.

 

Tikanlı məftillə bağlı ərazi,

Darıxan rəsmilər (güləni də var)

Qarovul tərləyib, bürkü çox üzür.

Qıraqdan baxırlar adi adamlar.

Nə  danışır, nə də qımıldanırlar.

Üç üzgün insansa gətirilərək,

Bu vaxt bağlanırlar orda dirəyə.

 

Kütlə və əzəmət deyilən nə var,

Nədə çəki varsa, ona da tənsə,

Özgələr əlində; kiçikdi onlar
Kömək gözləməyə, yoxdu gələnsə.

Düşmənlər elədi nə istədisə,

Qürurlar basıldı xəcalətə və

Öz bədənlərindən öldülər əvvəl.

 

Onun çiyni üstdən boylanır ana
Atletlər, oyunlar görmək istəyir.

Oynadaraq şirin əzalarını,
Qadınlı-kişili rəqs edənləri.
Şıdırğı, şıdırğı, havaya uyğun,

Parlayan metalın üzərindəsə,

Oyun meydanı yox onun əlləri,

Bir çöl yaradır ki, tək alaq basıb.

 

Tənha cındır oğlan, işsiz, avara,

Gəzib sülənirdi; onun daşından,

Yayınıb quş uçdu salamat yerə.

Zorlanan qızlar var, bıçaqlanan da —

Ona aksiomdu, bilmirdi başqa,

Dünya var və orda vədə əməl var.

Biri ağlayır ki, başqası ağlar.

 

Nazikdodaq silah ustası Hefest,

Axsaya-axsaya çəkildi yana.

Gözəl sinəsindən Fetisin o an,

Ah qopdu, qolları düşdü qoynuna.

Görəndə nə çəkib silah allahı,
Döyüş qalxanına onun oğlunun.

Cəsur Axillesin, şir ürəklinin.

Onun da tezliklə çatacaq sonu.

 

1955

 İngiliscədən tərcümə

15-19.01.2018

Samara

RUDYARD KİPLİNG. DİŞİLƏR

Rudyard_Kipling

RUDYARD KİPLİNG

                                                           (1865-1936)

 

           DİŞİLƏR

                                        When the Himalayan peasant meets the he-bear in his pride…

Erkək ayıya birdən rast gəlsə himalaylı,

Qışqırır qorxusandan, çox vaxt da qaçır ayı.

Dişi ayı kəndlini parçalardı bəlkə də,

Erkəklərdən dişilər daha təhlükəlidir.

 

Erkək kobra eşitsə  ayaq səsləri gəlir,

Bacarsa, tez sürünüb, xəlvət yerə çəkilir.

Yol verməzdi dişisi qorxaq hərəkətlərə,

Erkəklərdən dişilər  daha təhllükəlidir.

 

Huron və çoktoları xaçlayan İezuitlər,

Skvo intiqamından dua diləyirdilər.

Hərbilər yox, qadınlar onlara dağ çəkirdi,

Erkəklərdən dişilər daha təhlükəlidir.

 

Sözlər var, kişi deməz, lap ürəyi partlasın,,

Qadını Tanrı vermis, nəçidir onu atsın.

Ovçu da təsdiq edər ərin dediklərini,

Erkəklərdən dişilər daha təhlükəlidir.

 

Kişi bəzən ayıdır, həşəratdır o bəzən

Ancaq danışıq bilir, gedir kompromisə.

Faktın məntiqini o, nadir halda inadla,

Qabağa qoyacaq ki, qəti nəticə ala.

 

Giclikdən ya qorxudan rəzilliyə də gedər,

Məhkəmədə fürsəti qarı düşmənə verər.

Kef kindən yayındırar, Şübhə, Rəhm çaşdırar,

Seksual qalmaqalın həllinə çalışanda.

 

Tanrı verən qadınsa hər bir hüceyrəsiylə,

Təsdiq edir həyatda bircə məqsədi izlər.

Gedirsə söhbət nəsil artırmaqdan elə ki,

Erkəklərdən dişilər daha təhlükəlidir.

 

Bətnindəki həyatçın dözən tanrı zülmünə,

Faktı, jesti saymayan, rəhm, şübhə bilməyən,

Kişilərə aiddr bu hoqqalar, qadının,

Özü – qanun, tabeyik hamımız bu qanuna.

 

Həyata gətirdiyi gücdür onu ucaldan.

Övlad anası kimi, sahibə ya da canan.

Övlad, ər olmasa da, atılır o irəli,

Qadın və insan kimi hüquq tələb eləyir.

 

Əqidəylə ərdədir, başqa nikah tanımır.

Sübutu – uşaqları, vay halına münkirin.

Müzakirə gözləmə, qızıb bir anda köz tək,

Ərdən, övladdan ötrü dişilər döyüşəcək.

 

İttihamlar əsassız, dayanmır dişi ayı,

Nitqi zəhər yağdırır, gürzə elə bil çalır.

Elə bil elmi yolla sinirlər çıpaqlanıb,

Yıxılıb can üstədir işgəncənin qurbanı.

 

İndi qorxaq kişisə toplayır müşavirə ,

İgid yoldaşlarıyla, qadınınsa yox yeri.

Hərbə girib şüurla üz tutur abstrakt,

Ədalət Tanrısına ki, anlamaz qadılar.

 

Kişi bilir Tanrının verdiyi Qadın əmr,
Eləyə bilər, ancaq idarə onluq deyil.

Dəqiq instiktiylə qadın isə bildirir:

Erkəklərdən dişilər daha təhlükəlidir.

 

İngiliscədən tərcümə

26-30dekabr 2017

Samara

  CEYMS COYS. GÖYƏRÇİNİM, GÖZƏLİM

joyce.jpg

My dove, my beautiful one… 

Göyərçinim, gözəlim,

Oyan, dur!

Dodaqlarım, gözlərim,

Şehdən islanır.

 

Ətirli yel ah dolu,

Nəğmə qoşur elə bil.

Oyan, dur, səhər olur,
Göyərçinim, gözəlim.
Sidr ağacı yanında,

Durub gözlərəm səni.

Ağ sinəli göyərçin!

Yatağın olsun sinəm,

 

Bəyaz şeh gilələri,

Örtər, bəzər saçımı.

Vəfalım, göyərçinim,

Oyan, dur görüm!

 

İngiliscədən tərcümə

25-26.12.2018

Samara

EMİLİ DİKİNSON. ÖLÜM CÜCÜYƏ OXŞAR

emily-dickinson

                               EMİLİ DİKİNSON

                            (1830 – 1886)

ÖLÜM CÜCÜYƏ OXŞAR

                                    Death is like the insect

Ağacı hədələyən,

Cücüyə ölüm oxşar.

O həm öldürə bilər,

Ya da öz canı çıxar.

 

Yağ çək, başını yağla,

Ya da mişarla axtar.
Çalış, al qabağını,

Xərclə, itir nəyin var.

 

Soxulsa iynə kimi,

Əlçatmayan bir qata.

Əl çək ağacdan, hökmü
Beləymiş həşəratın.

 

İngiliscədən tərcümə

23.12.2017

Samara

RİÇARD UİLBER.  RƏVAYƏT 

Wilbur2.jpg                           

                              RİÇARD UİLBER

                                 (1921-2017)

     RƏVAYƏT                   

           Securely sunning in a forest glade…


Verirdi talanın dalda yerində

Xoşniyyət bir ilan özünü günə.

Elə dəyişmişdi qınını indi,

Arxayındı gəlməz düşmən üstünə.

 

Tamam razı idi girdiyi cilddən –

Əyni oxşayırdı kamuflyaja.

Həm də düşünürdü yeri gələndə,
Quyruğu çırpılıb girər davaya.

 

Yox, quyruq həyəcan təbili çalmır,

Onun vəzifəsi deyil bu heç də.
İlan, görəndə ki, əlacı qalmır,

Zəhərli dişini gərək işlədə.

 

Yaxından bir kənli odun yığaraq,
Keçirdi və onu gördüyü anda,

İlan, təbii ki, qayğılanaraq,
Fısıltı qopardı, çox sivil amma.

 

Təşvişə düşərək bu fısıltıdan,

Heyvərə kişinin beyni qaynadı.

Çıxarıb cibindən elə daş atdı,

Nə beyin, nə də baş qaldı ilanda.

        İBRƏT

Oğrunluq, əfsus ki, yarada bilər,
Hədə təsəvvürü də.

Hədsiz müdafiə səyləri belə,

Təcavüzə sövq edər.

 

 İngiliscədən tərcümə

14.12.2017

Samara

BAD INFLUENCE

Forbes Magazine announced that Vladimir Putin is the most powerful man in the world. Established that Putin has a bad influence on all living and nonliving. The most powerful and pernicious influence exerted Putin to the Russian ruble, which is in a depressed state.