Архив | Июль 2022

“HƏR SƏHƏR-AXŞAM KAPİTAN MAL SAĞIR…”

2021 лето

Ah, nə gözəl, gəzməli yerdir bura!

Nəşə dolur qəlbinə baxsan hara.

 —

Ah, nə qəşəngdir, nə yaşıldır yamac,

Kölgəli ya meyvəlidir hər ağac.

 —

Fasiləsizsdir çıxışı quşların,

Möcüzədir səsləri ölmüşlərin.

 —

Ah, necə də görməli yerdir bura,
Bax, daraşıb göy çəmənə mal-qara.

 —

Çoxdu qoyun, həm iribuynuzlular,
Ermənidən qalma donuzlar da var.

 —

Puddan ağır bəlkə qoçun quyruğu

Eşqi coşur, yox dayanıb durduğu.

 —

Saz dəyənək əldə, yorulmur gizir,
Düzdə, yamacda gecə-gündüz gəzir.

— 

Mal-qaranı hərdən elə haylayır,
Qorxu düşür  canlarına hayların.

— 

Eşq ilə heyvan otarır qəhrəman,
Razıdır ondan general hər zaman.

 —

Vaxtaşırı təqdim edir ordenə,
Başla  ayaq da verir hərdən ona.

 —

Ah, nə gözəl, ah, nə qəşəng hissədir!

Fıştırıq əsgər özünü hiss edir!

 —

Təlimi çoxdan unudub leytenant,
Mürgü vurur minaatan, avtomat.

 —

Hər səhər-axşam kapitan mal sağır,

Yaxşı sağır, olsa da bu iş ağır.


Zəhməti polkovnikin də az deyil,

Hər donuzu şəxsən özü yemləyir.

 —

Razıdır işdən general yüz faiz,
Pul gətirir çoxlu xüsusən donuz…

 —

Ah, nə gözəldir, nə qəşəngdir Vətən!

Gübrələnib qanla yamac, həm çəmən!

 —

Ah, nə gözəl burda çiçəklər bitir,
Qan qoxusu versə də hərçənd ətir…

 —

Ah, nə gözəl, görməli yerdir bura!
Həndəvəri zəbt eləyib mal-qara.

 —

Ermənidən qalma donuzlar da var,

Əsgərim işlər, general yağlanar…

 —

Ah, tutub ətrafı səsi quşların,

Qəlb dağıdır nəğməsi ölmüşlərin…

 

30. 07. 2022, Samara

ƏSRİN RUS RULETKASI

29 iyun

Məşhur bir romanında

Dostoyevski deyir:

“Təbiət oyunudur

Rusiya, ağlın deyil”

 —

Rusdasa əziz, şirin,
Oyun idi ruletka.

Sıxırdı revolverin,

Lüləsini gicgaha.

 —

İndi basır tətiyi
Rusun barmağı yenə.

Ancaq özünə deyil,

Lülə tuşlanıb sənə.

 

29.07. 2022, Samara

AH, SEVGİ ŞEİRLƏRİ…

2021 лето

Ah, nə ola ki, gələ,

Mənə elə bir ilham,

Qələmi alıb ələ,

Sevgidən şeir yazam.

 —

Yatmayam uzun gecə,

Yazam şam işığıyla,

İsladam neçə-neçə

Vərəqi göz yaşıyla.

 —

Ya qoşma Vaqif sayaq,
Ya Füzuıi tək qəzəl.

Vəzni taraz, cağbacağ,
Qafiyələri gözəl.

 

Yazam “kirprikləri ox”,

“Bel nazik, sinə meydan”,

Yazam iztirabım çox,
“Usanmışam canımdan”.

 — 

Sübh çağı şeir bitə,
Nöqtəsini qoyam mən.

Son bənddə ya beytdə,
Təxəllüsüm də hökmən.

 — 

Dərhal xəbər tutalar,
Şeirdən xanəndələr.

Alim Qasımov hətta,
Neçə adam göndərə.
 

Toylarda, AzTv-də,
Oxuna həftəbaşı,

Eşidib neçə evdə,
Axıdalar göz yaşı…

 —

Ah, nə ola bir anlıq,
Tanrımın qüdrətiylə,
Qayıdaydı cavanlıq —

Bəsimdir bu an elə.

 —

Ötəri bir baxışdan,
Yenə də diksinəydim.
Mənə bu baxış o an,
Heç yönəlməsəydi də…

 —

Nə qoşma, qəzəl nə də,
Yazardım o baxışdan.

Əzizlər, gəzdirərdim,
Ürəyimin başında…

 28. 07. 2022, Samara

 

«GÖRMƏRƏM ŞİRAZI, İSFAHANI MƏN…»

2021 лето

Görmərəm Şirazı, İsfahanı mən,
Parisi, Romanı görərəm nə də.

Elə təsadüfi və yad şəhərdə,
Ölərəm, illərlə ulduz görmədən.

 —

Dayanıb baxmağa çay qırağında,

Burda qürublar var- qəlb gizildədən.

Bir ulduz görməzsən göyün üzündə,

Bəlkə küçələrin gur işığından.

 —

Yolumun üstünə çıxdı bu şəhər —
Nəfəs dərmək idi burda məqsədim,
Bir az dincələrəm, gedərəm, dedim,
Qalıb dincəlirəm indiyə qədər.

 —

Qismətim deyilmiş zirəyə qalxmaq
Okean sahili bilmərəm nədir,

Keçir yaşanmadan günlərim, gedir.

Bütün məsafələr keçilməz, uzaq.

 — 

Daha çəkməz məni, səsləməz daha,
Kitabda, kinoda qəlbə xoş gələn.

Həvəs yox tərk edib otağı bəzən,

Qapıdan qırağa ayaq qoymağa.

 —

Artıq öləziyir xatirələr də,

Təəssüratlarım silinir tamam.

Deyim, ayıbsa da: xəritələrdə,

Doğma yurdumu da çətin taparam.

24-26. 07. 2022, Samara

ON SƏKKİZ YAŞLI ƏSGƏR VÜSAL NOVRUZ OĞLU ALLAHVERDİYEVİN XATİRƏSİNƏ

Kişi yox idimi Azərbaycanda? —

Yəni pəzəvənglər, pələng kimilər,

Əjdaha kimilər sənin yanında.

Öyünən, döşünə döyən kişiilər.

 —

On səkkiz yaşlıydın, sən bir uşaqdın,
Hələ tütün, içki tez sayılandı.

Barıt qoxuladın, qurğuşun uddun —

Kimdi bu neməti sənə daddıran?

 —

Uşaqdın, ikicə ayın əsgəri,
Nə təlim görərdin iki ayda sən?

Göstərin mənə o motherfucker-i,

Kimdi uşaqları qətlə göndərən?

 —

Təmiz qanın axan ərazilərdə,
Lotular toplaşıb niqt deyirlər.

Kabab tüstülənir quzu ətindən,

Qanı qurumamış basıb yeyirər…

 —

Ürəyini yeyər, ovunmaz anan,

Ən istəkli yeri – qəbrinin üstü.

Gedib məsum, sütül balası qurban,

Namərdi ananın qarğışı tutsun…

25.07. 2022, Samara

QAN PULUNA ALINAN MAŞIN

29 iyun

 Ağ maşın, zavoddan təzəcə çıxan –

Vurnuxur haçandan qoca yanında.

Qabaqdan gah baxır, gah da arxadan,

Hərdən özünə də baxır aynada.

 —

Oğlu, Lyoşa Malov çox arzulardı,

Belə bir ağ maşın ağlı kəsəndən.

BMV, Mersedes bəlkə alardı,

“Lada Qranta” da pis dyil hərçənd.


Yəqin dal şüşəyə Georgi lenti

Çəkərdi, “На Берлин!”  yazardı hələ.

Ukraynada ölmək oldu qisməti,

Heç gedib çıxmadı Kiyevə belə.

 — 

Onun “qan pulu”na alınıb maşın,
Ha baxır, baxmaqdan atası doymur.

Diliylə az qalır silib-yalasın,

Uşağı-muşağı yaxına qoymur.

 —

Oğlu tankda yanıb qonşu ölkədə,
Niyə, kimdən ötrü – düşünmür ata.

Hərdən qəbri üstə gedər bəlkə də,
Qanıyla alınan bu ağ maşında.

 —

Tamahdan başını itirən kişi!

Çıx yola, qazı bas, kefdəsən daha.

Yaz vur dal şüşəyə “На кладбище!» — 

Hamı buraxacaq səni qabağa…

 

20.07. 2022, Samara

 

БАХРАМУ БАГИРЗАДЕ: ЧТО ЖЕ В 1992 ГОДУ ВЫ НЕ ПОШЛИ ЗАЩИЩАТЬ ШУШУ?

С творчеством Бахрама Багирзаде не знаком, для меня КВН – некое недоразумение — непрофессиональные актеры неуклюже произносят на сцене шутки, придуманные

другими – чему тут смеяться? Так как азербайджанский театр с семидесятых годов опустился на уровень КВН,

меня ни азербайджанский (российский тоже), ни азербайджанский КВН не интересует. Но про одного человека, который имя свое (крупную фигуру, то есть шею, живот и все остальное тоже) сделал благодаря КВН, время от времени в Интернете что-то читаю. О нем впервые узнал во время Отечественной войны, когда, неожиданно заразившись ковидом, Бахрам Багирзаде отвлек внимание Верховного главнокомандующего и первого вице-резидента от войны, став главной заботой первых лиц государства. Думаю, несколько дней и ночей подряд Генштаб обсуждал не ход войны, а течение заболевания Бахрама Багирзаде… Не исключено, что из-за этого война затянулась по меньшей мере на неделю…

Молитвами первых лиц Бахрам выздоровел. Надо полагать, по этому поводу в Баку устроили праздник с фейерверком…

Буквально на днях наткнулся на одно интервью господина Багирзаде, я ошалел. Оказывается, он очень хотел участвовать в войне. К его большому сожалению, как он говорит, болезнь помешала…

Слов нет, мусульмане, слов нет!

В 1991 году Бахраму было 19 лет. В 1992 году – 20. Сколько сотен, тысяч наших соотечественников этого же возраста во гибли тогда в Карабахе? Что же тогда Бахрам не шел на фронт, в 1992 году вроде ковида не было? Вы представляете Бахрама Багирзаде на фронте в 2020 году? Человек весит не менее 120 кг и на своих двоих с трудом передвигается. На фронте его пришлось бы катать на отдельном БМП…

И прикрепить к нему отдельную шашлычную с кальяном…

И биотуалет больших размеров…

Человек откровенно врет и не стесняется…

И что же делал в 1992 году Бахрам?  Правильно догадались: выступал в КВН. Вытягивая тогда еще не толстую шею, банально и неуклюже произносил базарные шутки…

«У меня есть еще одно желание — создать в Шуше площадь в форме круга. Чтобы там находились мечеть, церковь и синагога, связанные с христианством, иудаизмом и исламом». – говорит Бахрам. Представили? В виде круга… Напоминает реплики из фильма «Служебный роман»: ягоды в виде варенье, стихи в виде поэзии…

И обязательно синагога… Надо бы разводить там иудеев. Не пустовать же синагоге…

Ветераны войны вешаются от безысходности, а этот толстяк синагогу строить планирует…

За чей счет, кстати?

Он, оказывается, книги пишет. Раз в неделю по книге издает. Написал книгу о Ереване для детей, сообщив им, что Ереван основали азербайджанцы. Имя основателей не сообщил. Наверное, гостайна. Или для следующей книги оставил…

Имя городу, как оказывается, тоже дали наши предки (предки Бахрама). «Иреван означает «земная поверхность, обращённая к солнцу»…

(Yalançının lap belə… Ürəyimin başı yandı… Lotuluq olar, ancaq bu qədər də yox…)

Спрашивается: на каком это языке означает? В каких источниках это зафиксировано?

Ужас в том, что этим дермом кормить будут наших детей… Что можно ожидать от поколения, которое воспитывается на лжи,  на ходу сочиняемой такими прохиндеями от искусства?

Родители, держите подальше своих детей от Бахрама Багирзаде, от этого извращенца! Он их плохому научит!

В заключение задаю вопрос: Почему, вы, господин, Бахрам Багирзаде, в 1992 году не пошли защищать Шушу? По какому праву  теперь собираетесь создать какой-то круг там, где проливали кровь не вы, не «парни из Баку», а парни из рабоче-крестьянских семей, в том числе мой односельчанин?

Мирза АЛИЛ

18.07. 2022, Самара

PREZİDENT HOVUZUNDA ÇİMİR ŞRİLANKALI…

2021 лето

Yanğın var göy üzündə,
Qızıb yerdə daş, dəmir,
Rəhbərin hovuzunda,

Şrilankalı çimir.

 —

Qovub prezidenti,
Dolub saraya millət.

Gözü yoxdur heç nə də,

Götürən yox qənimət.

 —

Nə daş-qaşı qapan var,
Nə də ki qadjetləri.

Ac olsa da qarınlar,

Çoxdur ləyaqətləri.

 —

Ancaq yanır bədənlər,
Ürək-ciyər əriyir.

Leysan kimi gedir tər,
Hovuzsa  gəl-gəl deyir.

 —

Şri Lanka milləti,
Hovuzda sərinlənir.

Mənfur prezidenti,
Qovub, indi şənlənir.

 —

Gözəldir ekranda da,

Bu hovuz, zümrüd sular.

Bir gün, ilahi mən də,
Belə çiməm, nə olar!..

 —

Ah, bu nə istilərdir,
Dünya od tutub yanır!

Bu hovuzdan bizdə də,
Varmı? Varsa, bəs hanı?

 —

Beyləqanda müsibət,

Yanır Salyan, Kürdəmir,

Şrilankalı xoşbəxt,
Sərin hovuzda çimir.

 —

Yanır Şamaxı, Ağdaş,
Ucar çıxarıb dilin.

Şrlankalı qardaş,
Başımıza sağ əlin…

 

17.06. 2022, Samara

VETERAN HAQQINDA ŞEİR

2021 лето

           I

Əlində  dolu bidon,

Alışqanı cağbacağ.

Veterandır bu gedən  —

Özünü yandıracaq.

 —

Yeddi-səkkiz medalla

Gəlib müharibədən,

Layiqdi orden ala,
Vermədi rəhbər orden.

 —

Millətimin igidi,

Həyatdan narazıdır.

Torpaq az verilibdi,
Pensiyası da azdır.

 

Azdır uşaq pulları,
Cırığa yamaq deyil.

Yox abırlı paltarı,
Yeməyi yemək deyil.

 —

Baxanda məmurlara,
Beyninə sıçrayır qan-

Məgər bunlara görə,
Can qoyurdu veteran?

 —

Bunlar xalqı soyurlar,
Ermənidən də betər,

Milyonları yəqin var,
Nə kef çəkə, bəs dər.

 —

İcra başçısı oğraş,

Qəbuluna buraxmır.

Şərəfsiz, ürəyi daş,
Çıxıb üzünə baxmır!

 —

Yox medala hörməti,
Saymır ki, axıdıb qan.

İndi bu məşəqqəti,
Bitirəcək veteran…

    II

Əl saxla, dayan hələ,

Şücaətli qəhrəman!

Uşaq pulundan görə,
Məgər qan axıtmısan!

 — 

Sinən mərmiyə sipər,
Dayanmadan gedərkən,
Pensiyanı sən məgər,

Düşünürdün, qəhrəman?

 —

Türk demişkən, bilirdin,
“Aslan ağzında tikən”,

Azadlığıyla indi,
Sənə borcludur ölkən!

 —

İgidim, qanın axıb,
Şərəf, namus naminə.

Döyüşdən qalib çıxıb,
Qayıtmısan evinə.

 —

Möhtəşəmdir xidmətin,

Yox sənə layiq medal.

Nə pul, nə həyətyanı? –

Ölkəni məmurdan al!

 —

İgid, bidonu tulla,

Söndür alışqanını.

Ölüm gözləyər hələ,
Xalqımın veteranı!

 —

Savaş öndədir hələ,
Yurd əyri əllərdədir.

Ölkəni yalın əllə,

Tələb et geri indi!

 

15.07. 2022, Samara

MƏHKƏMƏ

2021 лето

 Nə İçəri şəhər, nə Qız qalası?

Təzəpir, Şirvanşah sarayı nədir? –

Bizim məhkəməyə əcnəbi gəlsin,

Görərsən gözləri kəlləsindədir.

 —

Pokuror deyəndən əgər baş açsa,

Deyər ki, Göbbelsdir – dirilib gəlib.

Hələ bilməsə də bürüyüb basıb

Ölkəni Göbbelsin törəmələri.

 — 

Roma hüququnu burda yox hörmət
Anqlosakson ədl sisteminə də.

Hökmü pul çıxarır və hakimiyyət,
Təsdiqi polisin dəyənəyində.

 —

Məhkəmə zindanda gedir elə bil,

Vəkil qapaz altda, jurnalist elə.

Türmə divanıdır, məhkəmə deyil,

Milləti zonaya salıblar belə.

 —

Kim hökm çıxarıb, günahı nədir,

Sonu cəzasının çatacaq haçan?

Hardan bu göbbelslər doğub-törədi,
Fürerlər yarandı necə və hardan?

 —

Millətimə çatan zəhər camıdır.

Qədim yunanların məhkəməsindən.
Millət nəsil-nəsil o camdan dadır,

Yarımcan boylanır daş qəfəsindən.

 

14. 07. 2022, Samara