UİLYAM ŞEKSPİR. 107-Cİ SONET

sonnet107

Not mine own fears, nor the prophetic soul

Nə öz qorxularım, dünyanın nə də,
Gələcək şeylərdən xəbərçi ruhu,

Deyər ki, hardadır eşqimin həddi,

Axı o nə tale, nə də ki, yuxu.

 
Tutuldu öləri ay, açıldı da,

İndi xəcalətdən kahin utanır.

Qeyri-müəyyənlik doğru tacında,

Hər yerdə əbədi barış zeytunu.

 

 

Bu məlhəm zamanın damlalarıyla,

Sevgim tər, hökmümdə ölüm də indi.

Şeirimlə mən onu adlamalıyam,

Cahil tayfalardır onun yendiyi.

 

          Tiran məqbərəsi çürüyüb gedər,

         Şerimdə əbədi qalar abidən.        

 

İngiliscədən tərcümə

               03.04.2018

Samara