Архив | 26.04.2018

      UİLYAM ŞEKSPİR. 126-CI SONET

sonnet 126.jpg

   O thou, my lovely boy, who in thy pow’r
Sənin hökmündədir, sevimli oğlan,
Dəyişkən aynalı, oraqlı zaman.

 

Səni ötən illər çiçəkləndirir,

Sənin sevgilinsə saralıb gedir.
Fənalıq tanrısı təbiət  əgər,

Səni, yaş gedirkən, çəkib geriyə,

 

Saxlayırsa, deyir gücü zamanı,
Rüsvay edə bilər, öldürər anı.

 

Qorx bu təbiətdən, inci bilsə də,
Səni, saxlamaz o ancaq əbədi.

Ondan da hesabat istəniləndə,
Zamana borcunu ödər səninlə.

 

İngiliscədən tərcümə

21-22.04.2018

Samara

QEYD: Bu şeir yalnız şərti olaraq sonet sayılır; üç katrendən və yekun beytindən ibarət olanş Şekspir  sonetlərindən fərqli olaraq, 126-cı sonet 6 ikilikdən ibarətdir.

İLAHİ, NƏ YAXŞI, GETDİ CAVANLIQ…

26..jpg

İlahi, nə yaxşı, getdi cavanlıq,

Getdi diş ağrısı çəkilən kimi,

Belimi ağrıdan, əzən çiynimi,
Şələdən qurtarıb canım elə bil.

 

İndi buz kimidir ürəyim daha,
Keçib sevgilərin odu haçandır,
Kükrəməz, qaynamaz indi  qanım da,

Elə bil ki, sudur, axıb gedər lal.

 

Gəlməz eynimə də fəsildəyişim,
Çevrilir vərəqlər sanki, oxunmur.
Quşların nəğməsi qəlbə toxunmur,
Baxmaram qar düşüb, çiçək döşənib.

 

Daha görüşlərə tələsmirəm mən,

Nəfəsim tutulmur yar həvəsiylə.

Can daha naz-nemət hərisi deyil,

İncidən olsa da, küsə bilmirəm.

 

Ayıra bilmirəm öləni sağdan.

Ən əziz insanlar yadımdan çıxır.
Elə ağlayıram, gözlərim çıxır,

Ancaq bilmirəm ki, nədir ağladan…

 

Qüvvə də qalmayıb indi əlimdə,

Yapışıb saxlaya biləm həyatı,

Çoxdan cavanlığın getdi saatı,

İlahi, hazıram özüm də gedəm…

 

26.04. 2018

Samara