UİLYAM ŞEKSPİR. 126-CI SONET

sonnet 126.jpg

   O thou, my lovely boy, who in thy pow’r
Sənin hökmündədir, sevimli oğlan,
Dəyişkən aynalı, oraqlı zaman.

 

Səni ötən illər çiçəkləndirir,

Sənin sevgilinsə saralıb gedir.
Fənalıq tanrısı təbiət  əgər,

Səni, yaş gedirkən, çəkib geriyə,

 

Saxlayırsa, deyir gücü zamanı,
Rüsvay edə bilər, öldürər anı.

 

Qorx bu təbiətdən, inci bilsə də,
Səni, saxlamaz o ancaq əbədi.

Ondan da hesabat istəniləndə,
Zamana borcunu ödər səninlə.

 

İngiliscədən tərcümə

21-22.04.2018

Samara

QEYD: Bu şeir yalnız şərti olaraq sonet sayılır; üç katrendən və yekun beytindən ibarət olanş Şekspir  sonetlərindən fərqli olaraq, 126-cı sonet 6 ikilikdən ibarətdir.