Архив | 17.04.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 117-Cİ SONET

sonnet 117.jpg

 

                                Accuse me thus: that I have scanted all

 

Haqlıdır qınağın: ödəməmişəm,

Haqqnı, xidmətin olsa nə qədər.

Unudub eşqindən söz deməmişəm,

Eşqin ürəyimdə hər an dinsə də.

 

Yadlarla oturub-durmuşam, sənin,
Haqqın olan vaxtı talan etmişəm.

Bütün küləklərə açıb yelkəni,

Gözündən uzağa üzüb getmişəm.

 

Tərsliyim də olub, yanılmışam da,
Sübut olunana  gümanları qat.

Məni tənbehinin hədəfinə al,

Atəş açma nifrət oduyla fəqət,
          Mənə bəraət ver: bunları, bil ki,

          Edirdim sevgini sınağa çəkim.
 

İngiliscədən tərcümə

13.04.2018

Samara

QAZ KƏMƏRİ GƏLİB KƏNDƏ, NƏHAYƏT…

SAHƏ.jpg

Kəndə qaz kəməri gəlib, nəhayət,

Hər evdə qaz yanar bəlkə sabahdan.

Qazın kəndimizə verdiyi ləzzət,
Çətin alınardı yüz əlli yazdan.

 

Azəri kəndinə azəri qazı,
Yolunu bir əsr azdırıb gəlib,

Dünya bazarını dolaşıb, gəzib,

Yarı Avropanı qızdırıb gəlib.

 

Heyf ki, kəməri görmədi anam,
Kipriyi həmişə od götürənim,
Əlləri təndirdə, ocaqda yanan,
Odun daşıyanım, su gətirənim.

 

Ölən günə qədər neft pilətəsi,
Yandı, tüstülədi, gözü yaşartdı.

Ölkə sərvətindən ona çatası,
Bu acı tüstülü, hisli həyatdı…

 

Farışdan yaralı çiyinlərində,
Odun şələləri daşıyanlara,

Tökülmüş-sökülmüş geyimlərində,
Qışda da, yazda da üşüyənlərə,

 

Yuxusuz gözünə tüstü dolduran,
Gecə-gündüz əski qurudanlara.

Qışın şaxtasında, yaz soyuğunda,
Can qoyub məişət yaradanlara,

 

Yəqin ki, halaldır kiçik abidə.

Məktəbin yanında, məscidin ya da.

 Bir alov xatirə yana əbədi,

Həyatı şam kimi yanan arvada.

 

17.04.2018

Samara