Архив | 23.04.2018

         UİLYAM ŞEKSPİR.  123-CÜ SONETİN İKİ TƏRCÜMƏSİ

sonnet 123.jpg

123-CÜ SONET (HECA İLƏ)

        No! Time, thou shalt not boast that I do change...

 

Zaman! Öyünmə ki, mən dəyişirəm.
Bu təzə vüsətli ehramlarında,

Görmürəm mən heç nə təzə, qəribə;

Köhnədir, dəyişib təkcə bayırdan.

Ömrümüz qısadır, ona görə də,
Köhnə nə göstərsən elə heyranıq,

Guya xülyamızdan indi törəyib,

Bilsək də əslində haçan yaranıb.

 

Nə səni sayıram, nə salnaməni,
Nə keçmiş maraqlı mənə, nə indi.

Gördüyümüz yalan, yazılan yalan,

Az-çox önəmlisə — tələsdiyindən.

 

                    Həqiqət andını pozmaram ancaq,

                   Üstümə gəlsən də əlində oraq.

 

İngiliscədən tərcümə

18.04. 2018

Samara

123-CÜ SONET (əruzla)

                   No! Time, thou shalt not boast that I do change.

                   Thy pyramids built up with newer might

 

Mənim dəyişməyimlə heç də sən öyünmə, Zaman!

Yeni cəlalla sənin tikdiyin ehramlarda,

Görmürəm heç nə yeni, heç nə təəccüblü olan,

Əski görüntüdür onlar təzə paltarlarda.

Gətirər vəcdə hər insanı qədim varsa nəyin,

Çünki insanın öz ömrü qısadır dünyada.

Zövqə, istəklərə uyğun sayırıq köhnəliyi,

Köhnə təsvirlərisə onların çıxır yaddan.

Yox nə keçmişdə, nə  də indidə heyrət doğuran,

Və məni qorxuda bilməz sənin yazın-hesabın.

Yazılanlar da yalandır və nə görsək də yalan,

Tələsən, titrəyən əlinlə, bil, onlar yaranıb.

 

      Mənsə and içmişəm və pozmaram öz andımı mən,

      Nə qədər, hər necə sən dünyanı alt-üst edəsən.

 

İngiliscədən tərcümə

06.10.2016

Samara

  ŞARL BODLER.  DUMANLAR VƏ YAĞIŞLAR

бодлер

                                               Ô fins d’automne, hivers, printemps trempés de boue…

 

Ah, payız sonları, palçıq dolu yazlar, qışlar

Yuxu mövsümləri! İstəklilərim, ah, nə olar,
Mənim də qəlbimə və beynimə biçin kəfəni,

Siz dumandam, bu dumanlarda da olsun dəfnim.

 

Bu nəhəng düzdə ki, soyuq küləyin qurdu ular,
Yelqovanlar gecələr sübhə qədər yorğun olar.

Yay günündən daha sərbəst, geniş bu anlarda,

Qara quzğun kimi qəlbim açar qanadlarını.

 

Bir ürək ki, bürümüşdür onu matəm havası,
Və soyuqlarla haçandan bəri qırov bağlar.

Siz ey hüznlü fəsillər, ona sevimli nə var,

 

Bzim iqlimlərə hakim bu toranlıqdan axı.

— Biriylə yoxsa verib baş-başa aysız axşam,
Qərib yataqda gərək qüssəni yatızdırasan.

Fransızcadan tərcümə

22-23.04. 2018

Samara