Архив | 13.04.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 113-CÜ SONET

 

sonnet 113.jpg

                              Since I left you, mine eye is in my mind…

 

Gözüm könlümdədir ayrılan andan,

İndi yarı görür, yarı kordur o.

Həmişə yolumu mənə tanıdan,

Görən tək görünür, görümüsə yox.

 

Beyinə yetirmir quşun çiçəyin,

Şəklini, ya başqa hər nəyə baxsa.

Əksini önündən gəlib keçənin,

Yaddaşa köçürüb saxlamır daha.

 

Görsə ən kobudu ya ən incəni,

Gözəl yaranışı, ya eybəcəri.

Dağı ya dənizi, günü, gecəni,

Qarğanı, kəkliyi – sənə çevirər.

 

                    Səndən özgə heç nə görmürəm daha,

                    Gözümdür, ya da ki, beynim aldadan.

İngiliscədən tərcümə

08-09.04.2018

Samara