Архивы

Emili DİKİNSON. Heç zaman bilmərik…

We never know how high we are

 
Heç zaman bilmərik necə ucayıq,

Yerdən əgər bizi qaldırmasalar.

Bizə tanrı verəni gizləməsək,

Başımız bəlkə buludlarda durar.

 

Sadədən sadə olardı o zaman,
Qəhrəmanlıq – alışardıq biz ona.

Kral olmaqdan əgər qorxmayaraq

Kiçiltməsəydik biz boy-buxunu.

 

1870

 

tərc.: 14.03.1984 Moskva

Emili DİKİNSON. Qırılmağa mən əgər qoymaramsa bir ürəyi…

Emili DİKİNSON

                         If I can stop one heart from breaking

 

Qırılmağa mən əgər qoymaramsa bir ürəyi,

Keçirmərəm deməli ömrü hədər.

Ya verib çiynimi yük altına olsam gərəyi

Birinin, — qəlbini tərk etsə kədər,

Və bir zərif birəbitdən quşunu qayğılayıb,

Yuvaya qaytarıb qoyarsam əgər,

Keçirmərəm deməli ömrü hədər.

 

1864

Tərc.: 08.03.1984 Moskva