Архив | Август 2022

ZƏLZƏLƏ SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Elə ki, sarsılar zəlzələdən yer,

Bətnindən yükünü elə ki, atar,

İnsan deyər: “Bunu tərpədən nədir?”

O gün yer danışar nə olmuş, nə var.

Ona vəhyi gələr çünki  Tanrının.

O gün topa-topa gedər adamlar,

Baxıb görməyə öz əməllərini;

Və zərrə qədər də xeyir iş görən,

Və zərrə qədər də şər iş törədən,

Görər əməlini həmin gün yəqin.

29. 08. 2022, Samara

HƏSƏNAĞA SADIQOVUN XATİRƏSİNƏ

HƏSƏNAĞA SADIQOV

Təşnə ərəb basaraq yanan qumlara ayaq,

Dayanıb dincəlmədən yol gedir su dalınca,

Dərinlikdən suların sərinini duyaraq.
Tapır və lay-lay qazır ovcuna su dolunca.

 =

Musiqi təşnəsiyidi beləcə soydaşım da,
Onu dəridə, simdə, saxsıda duyurdu həm.

Ovsunlayardı əllə, nəfəslə, çubuqla ya,
Ucalan nəğməsiylə dolurdı birdən aləm.

 =

Yerin yeddi qatından təşnə ərəbə necə
Çatır suyun sərini, çatır bəlkə ətri də,

Musiqi də çatırdı sənətkara eləcə,

Gizlənsə də ağacda, saxsıda ya dəridə.

30. 08. 2022, Samara

ƏL ĞƏDR SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Göndərdik həqiqətən.

Onu Qədr gecəsi. 

Nə dərk edərsən ki sən,

Nədir Qədr gecəsi?

+

Min aydan xeyirlidir,

Qədr gecəsi yəqin.

Mələklər və ruh enir,
Tanrıdan alıb izn.

+

Onun hər cür əmrini

Yetirələr yerinə.

+

Dan sökülənə qədər,

Əminlik hökm sürər.

28. 08. 2022, Samara

ANAMIN SƏSİ

MƏMƏMLƏ

ölümünün ildönümünə

Qocalıq, qocalmaq cürbəcür olur,

Yaş həmin, görünüş ayrıdır ancaq.

Çoxlarında əldən, ayaqdan qabaq,
Yaddaş zəifləyir, tamam ya ölür.

 —

Qapıdan on addım aralananda,
Qayıdıb tapmırsan sonra evini.

Küçələr, binalar tanınmaz, yeni,

Üzləri naməlum adamların da.

 —

Ötüb-keçənlərdən qalırdı adlar,
Onlar da yaddaşdan indi silinir.

Daşıyır xəlvəti oğru elə bil,

Uzun ömür boyu yığdığın nə var.

 —

Dilinin ucuna eləsi gəlir,
Şütüyüb geriyə yenə qayıdır.

Qəlbini göynədir həsrəti adın,

Hikkədən gözündə yaş gilələnir.

 —

Qorxuram çıxmağa mən də qapıdan.

Sıxlıqda, dumanda qorxuram itəm,

Düşüb itə evin açarları həm,

Unudam qəfildən öz adımı da.

 —

Sonra küçə-küçə vurnuxaram mən,

Gəzərəm nəfəsdən düşənə qədər.

Ağappaq saçımı külək yellədər.

Şəhər dəlisinə bənzədər görən.

 —

Birdən qulağımda anamın səsi,

Dinər – tanıyaram onu bir anda,

Dinər — diksinərəm görüb dumanda, 

Anamım çıraq tək yanır çöhrəsi.

 —

Adımla çağırar, ürəyim əsər,

Xatırlaram kiməm və nədir peşəm.

Anamın səsini itirməmişəm,

İlahi, nə yaxşı indiyə qədər….

 

28 avqust 2022, Samara

 

ƏD DUHA (SƏHƏR) SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Səhərə and içirəm aləmə nur dolanda.

Gecəyə and işirəm zülmət qatılananda

Tanrın səni atmadı, üz çevirmədi səndən

Axirətin də yaxşı olacaq əvvəlindən

Tezliklə verər sənə Tanrı, razı qalarsan

Yetimkən səni tapdı, sığınacaq verdi O,

Azmışkən səni tapdı, doğru yol göstərdi O,

Kasıbkən səni tapdı, sərvətə yetirdi O.

Eləcə sən də salma sıxıntıya yetimi,

Dilənçini də qovma yanına gələn kimi.

Tanrı lütfünən amma bəlli elə aləmi.

 

26-27. 08. 2022, Samara

ƏL LEYL SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

And olsun zülmətində aləm itən gecəyə!

And olsun gündüzlərin  işıq saçan çağına,

And olsun kişini və qadını yaradana,

Səyləriniz fərqlidir sizin həqiqətən də.

Fəqət kim verimlisə, qəlbində qorxu varsa,

Və ən gözəl olanı kim həqiqət sayırsa,

Ona asan olanı elərik daha asan.

Amma kim simicdisə, qazanca hərisdisə,
Və ən gözəl olanı yalan hesab edirsə,

Onun asan elərik çətinə düşümünü.

Gömülərkən dadına çatmaz dövləti, malı,

Doğru yolla aparan  insanı bizik axı.

Məxsusudur bizə çünki həm axirət, həm əvvəl.

Xəbərdar eləmişdim mən sizi yanar oddan,

Bədbəxtlər bədbəxtidir bu odda yalnız yanan,

Yalana çıxardı o və üz çevirdi həm də.
Yayınar yanar oddan mömin, haqq yolu gedən,

Verir o, günahını təmizlədəni hökmən.

Və mükafat gözləmir heç kimdən əvəzində.

Yalnız Uca Tanrının vəchidir o istəyən.

Razı da qalar hökmən!

26. 08. 2022, Samara

ƏL TİN SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Əncirə, zeytuna and içirəm mən,
Həm Sinay dağına and içirəm mən

Bu əmin şəhərə and içirəm həm!

İnsanı yaradıb ən gözəl nizam,

Ən gözəl quruluş biz ona verdik.

Sonra ən aşağı mərtəbədən də
Aşağıya onu biz endiririk.

Yalnız o kəslərdən savay ki, onlar

İman gətirdilər və xeyir işlər

Gördülər – saysız da alacaqlar əcr.

Belədirsə, bəs nə səni, ey insan,

Məcbur edir dini yalan sayasan?

Hakimlər hakimi deyilmi Allah?

25.08. 2022, Samara

ƏL MAUN SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

 Dini uydurma sayan
İnsanı görmüsənmi?

+

O qovur qapısından,

Yetimi görən kimi.

+

Sövq etməz kasıbların
Doyduralar qarnını.

+
Vay olsun hallarıına

O namaz qılanların

Ki, öz dualarını,
Başdansovdu elərlər,

Riyakar, çoxüzlülər —

Sədəqə istəyənə,
Verməzlər onlar heç nə.

  1. 08. 2022 Samara

MÜSLÜMÜN SƏSİ

08.06 2020

Hərdən, təsadüfən həm,

Müslümün səsini mən,  

Elə ki eşidirəm  —

Yadıma düşür Vətən.

 —

Nəğməsi yad dildədir,
Gəlir ritmi də qərbdən.

Qəlbi ancaq titrədir –

Yadıma düşür Vətən.

 —

Duyuram soyuq, ögey
Bakıya sevgi birdən.

Sönükür küsü, giley –

Yadıma düşür Vətən.

 —

Tiranla dostluğundan
Pərt olsam da necə mən,
Harda eşitsəm, haçan –

Yadıma düşür Vətən.

22. 08. 2022, Samara