Архив | 05.08.2022

İNCİL (MƏTTA). DAĞÜSTÜ VƏZ

2021 лето

Bu işi əziz Salman qardaşımın xatirəsinə həsr edirəm. 5 avqust vəfatı günüdür.

Xoşbəxtdir dilənçi, həqir olanlar,

Çün cənnət onların qismətində var.

Bəxtəvərdir indi yasa batanlar.

Onların hər biri təsəlli tapar.

Bəxtəvərdir başı aşağılar da,
Onlardır torpağın varisi zira.

Həqiqət acları həm də bəxtəvər,

Onlar doyan gün də, nəhayət, gələr.

Bəxtəvərdir yumşaq ürəklilər də,
Rəhm görəcəklər zaman gələndə.

Ürəyi təmizələr bəxtəvərdir həm,

Tanrı çöhrəsini görərlər hökmən.

Həqiqət yolunda  zülm görənlər,

Bəxtəvərdir, cənnət onları gözlər.

+

Torpaq duzusunuz, və duzsa birdən
Gücünü itirsə, onu necə sən,
Şor edərsən? İndi nəyə xeyri var?

Çölə atılmağa o ancaq yarar.

 +

Aləmə nursunuz. Necə gizlənər,
Dağın zirvəsində qurulan şəhər?

Qapağın altında şam yandıran var?

Şamdanda şam yanar, ev işıqlanar.

+

İşığınız yansın həmişə sizin,
Görsünlər xeyirli işlərinizi.

+

Heç də düşünməyin gəlmişəm ki, mən,
Pozam qanunları nəbilər qoyan.

Qanun icrasıdır mənim vəzifəm.

Sizə söyləyirəm mən həqiqətən:

Bəlkə itib gedər bu yer, bu göy də,
İtməz qanununsa bircə hərfi də,
İcrası büsbütün bitənə qədər.

+

Deyilib: “Öldürmə! Qətl törədən,
Gərək məhkəməyə verilə hökmən!”

Mən sizə deyirəm: Ürəyində kim,
Doğma qardaşına bəsləyirsə kin,

Gərək məhkəməyə çəkilə hökmən!

+

Kim ki, qardaşına “dəli” deyərsə,
Onun cəhənnəmdə yanar dərisi!

+

Qədimlər deyblər, bilirsiz yəqin,
Günahı ağırdır zinakarlığın.

+

Mən isə deyirəm: əgər qadına,
Baxıb kim yaxılsa şəhvət oduna,
Demək, ürəyində o, zina elər,

Haqq ilə “zinakar” ona deyilər.

+

Sağ gözün tamaha salarsa əgər,
Çıxar onu, elə özündən kənar.

Sağ əlin tamaha salarsa birdən.

Kəs at, uzaq elə onu özündən.

+

Bir gün qurbangaha bəxşiş gətirsən,
Və orda yadına düşsə ki, birdən,
İncikdir qardaşın nədənsə səndən

Get barış əvvəlcə qardaşınla sən.

+

Sizdən qədimlərə belə deyiblər:

“Pozma, əməl elə and içsən əgər”.

Mənsə dyirəm: “And içməyin heç vaxt.

Göyə and içməyin, Tanrıya göy – taxt.

Yerə də — yer ona ayaqaltıdır.

Heç kim and içməsin öz başına da,

Çünki başınızda bir tükü hətta,

Edə bilərsiniz nə ağ, nə qara.

Ya “hə”, ya “yox” söylə; ayrı nə desən,
Şeytan dediyilə demək gedirsən.

+

Bir zaman deyiblər, eşitmisiniz:

“Diş əvəzinə diş, gözə görə göz”.

İndi isə belə söyləyirəm mən,

Göstərmə şərə heç mmüqavimət sən.

Biri şillə vursa sağ yanağına,

Sol yanağını da çevir sən ona.

Səni məhkəməyə çəkib kim isə,
Əgər köynəyini almaq istəsə,

Üst paltarını da çıxar ver ona

Varınsa, çıxar ver pul istəsələr.
Boş qaytarma, borca gəlsələr əgər.

Sizə deyilibdir: “Sevgi bəsləyin,
Kim sizə yaxınsa, düşmənəsə — kin”.

Mən isə deyirəm: düşməninizi,
Sevin, dua edin qovana sizi.

Beləcə göydəiki Atanızın siz,
Layiqli övladı ola bilərsiz.

Odur yaxşının da, odur pisin də,
Haqlı olanın da, haqq kəsənin də,
Başının üstündə günü çıxaran.

Sizi sevənləri sevsəniz ancaq,
Bu sizə bir xidmət saylmayacaq.

Özünüzkülərlə təkcə mehriban

Olsanız, yox heç nə dəyərli olan.

Elə bütbərəst də belə deyilmi?

Sizsə kamil olun Tanrınız kimi.

(əvvəli)

05.08. 2022, Samara