Архив | 02.08.2022

YƏHYA ÖNGƏLƏNİN BAŞI

2021 лето

Sarsıla bilərlər ilk eşidənər:

Bir baş yeddi yerə bölünüb qalıb.

Bölünüb, ölkələr gəzib nə qədər,

İtib dönə-dönə, yenə tapılıb.

 —

İki min il əvvəl bu baş bədəndən,
Ayrılıb, o ancaq danışıb yenə.

Bir xanım dilinə sancıb iynə də,

Atılıb çirkabın dərin yerinə.

 —

Çirkabda, torpağın dərin qatında,

Tapılıb vəftizçi Yəhyanın başı.

Yeddi ya daha çox hissəyə hətta

Bölünüb, dünyanı gəzib-dolaşıb.

 —

Hələ çəkməmişdən tiyəni cəllad,
Bəlkə itirmişdi başını Yəhya.

Həbsinin xəbəri yetişən saat,
İsa çəkilmişdi tez Cəliləyə.

 —

Orda öz işində: işıq bəxş edir

Korlara, lal olan dilləri açır.

Qaldırır tabutdan, ölü dirildir,

Tüpürür — ən ağır xəstəlik keçir.

 — 

Zindandadır onu vəftiz edənsə,

Cəllad itiləyir tiyəni artıq.

Tələsmir köməyə İsa nədənsə,
Onun Cəlilədə başı qarışıq.

 — 

Bircə tüpürcəyi, çırtmasıyla ya,
Zindan divarları çökəydi gərək.
Tanrını özünün atası sayan,
Biganə ya aciz – adi adam tək.

 — 

İtirib başını Yəhya Öngələn:

Omu həqiqətən göndərilən kəs?

Odursa ruhundan Tanrının gələn,
Zindan qapısını açmır niyə bəs?..

 — 

Bu vaxt izdihamlı yenə Cəlilə

Kütlə bayılmada möcüzələrdən.

Tabutdan sıçrayıb qalxır ölülər,

Sağalır bir anda cüzamlı bədən.

 —

Vəftizçi Yəhyanı yox yada salan,
Cəllad tiyəsini indi endirər.

Böyük bir layihə varsa qabaqda

Tanrıya maraqlı deyil bir nəfər.

 —

Özünü Tanrının övladı bilən.
Baxmır gözucu da Yəhudiyyəyə.

Öləcək tezliklə Yəhya Öngələn,

Tanrı fikri icra olunsun deyə…

 —

Hələ çiyinlərdə, kəsilməmişdən,
Başını hər kəsin itirməyi var

Tanrının əmriylə görülən işdən,

Zehnin, intellektin varsa, baş çıxar.

 —

Aclıq, pandemiya, müharibələr,

Uşaqlı-böyüklü bəşər qırılır.

Buludda ruh kimi görünsə əgər,
Yatırdar, əlbəttə, bir anda Tanrı.

 —

Görünmür, yatırtmır…Yaşayar insan,
Beləcə, duası cavabsız qalar.

Bəlkə də fikrində Tanrının bu an,

Möhtəşəm bir işin layihəsi var.

 —

Özü günahımdan, İlahi, keç sən! — 

Prioritetlərin var sənin yəqin.

Dünən prioritet — Yəhya Öngələn

Bu gün və sabahsa İsadır yəni.

 —

Səni Osventsimdə çağırırdılar,

Başı ağrıyan da səni səsləyər.

Səninsə möhtəşəm planların var,

Yayınarsan, bizi eşitsən əgər.

 —

Bilmir layihənin sirrini bəşər,

Ali fikrindəki bilinmir nədir..

Başımız dağırlır düşünsək əgər,
Hər hissə elə bil yeddi yerdədir.

 

02.08. 2022, Samara