TEOFİL QOTYE. XOŞ AXŞAM

gautier_big-min

La bonne soirée

Lap itin günüdür! – həm yağış, həm qar

Əsirlər qozlada arabaçılar,

Burunları göyərib.

Dekabr axşamı belə havada,
Ocaq qırağında qıç uzadaraq,
Çıxmayasan heç yerə.

 

Üstəlik kamindən bir az aralı.
Yumşaq bir kreslo, axsaq ayaqlı,

Elə bil əl eləyir,

Sevgiliniz kimi mehriban baxır,

Nəvazişli səslə sanki çağırır,

“Evdən çıxmayın!” deyir.

 

Krujeva bəyaz döşləri necə,

Yarımçıq örtürsə, indi eləcə,
Gülrəng kəsik kağızla,
İşığı süd rəngli çıraq qapanıb

Şöləsinin əksi bəzər tavanı,

Otaq sükuta dalar.

 

Heç nə eşidilmir, və bu sükutda,
Kəfgirin səsidir dinən saatda,
Dayanmadan yellənər.

Ağlayıqr qıraqda sərsəri külək,
Sanki fikri budur hiylə gələrək,
Evə soxulub girə.

 

Bal gedir ingilis səfirliyində,
Hazıram, frakım önümdə indi,
Durub qolları sallaq.

Jiletim əsnəyir, köynək az qalır,
Danışa, bilmir ki, ağ qolucları,

Bəs haçan taxılacaq.

 

Uzun, dar burunlu çəkmələrimin,
Parlaq boyasına əksi çilənir,

Alovlanan yerlərin,
Yanındasa nazik qalstukların,
Mənim əlcəklərim donub qalıblar,
Cüt ələ bənzəyirlər.

 

Getmək zamanıdır! – Burda da əngəl,

Növbəyə durasan çatanda gərək,

İzləyəsən keçəndə,

Xanımlar əyləşən karetaları,
Gerbləri vurulub qapılarna,
Matahları içində.

 

Qapının ağzında g dayanıb hələ,
Görəsən ki, necə alaylanaraq,
Qonaqlar yığışırlar;

Təravətli üzlər, qoca sifətlər,
Fraklar, sinəni açıb göstərən,

Dekolteli korsajlar.

 

 

Yüngül, buludları xatırladan tül,
Qırmızı dərili kürəyi örtür,

Görünür sızaqları.

Burda diplomatlar və dendilər var,
Onların üzündə ağuş çalarlar,
Heç nə demir maraqlı.

 
Burda çəpəri var dul arvadların,

Quzğun ya qartal baxışlıdırlar.

Asan deyil aşasan,

Sədəfli, boyalı xırda gözəlın,
Zərif qulağına xəlvət əyilib,

Ürəyini açasan!

 

 

Yox, gedən deyiləm! Ancaq elə ki,
Operada çiçək dəstəsindəki,
Məktub gözünə dəyər;
Parmada yetişmiş bənövşələrdən,

Dağılar, ürəyi nə var göynədən,

Şübhə yox ki, o gələr.

 

 

İntermezzosu var məndə Heynenin,
Rəfdə qonşusudur kitabı Tenin,

Qonkurlar da var hələ,

Zaman necə keçdi, xəbər tutmaram,

Kitabı oxuyub sona çatmaram,
Göümə yuxu gələr.

 

Fransızcadan tərcümə

22-23.09. 2018

Samara