Архив | 16.09.2018

  TEOFİL QOTYE. KARMEN

gautier_big-min

Carmen

Qəhvəyi bir tonla  arıq Karmenin,
Qaraçı gözləri dairələnib.

Saçlarının rəngi gecə tək qara,

Dəri aşılanııb iblis əliylə.

 

Arvadlar desə də o, eybəcərdir,
Dərdindən dəlidir hər kişi axı.

Messa oxumuşdu dizi önündə,

Ona toledolu arxiyepiskop.

 

Kəhrəba rəngində boynu aşağı,
Qıvrılır sallanır qalın hörüyü.

Elə ki, açılıb gecə dağılır,
Arıq bədənini tamam bürüyür.

 

Ağımtıldır onun bütün bədəni,

Seçilir gülümsər, müzəffər ağzı.

Qırmızı istiot, rəngini yəqin,

Sınıq ürəklərin qanından alır.

 

Bu qarabuğdayı varlıq önündə,

Çəkilir çox məğrur gözəllər hətta,

Elə ki işarır gözləri birdən,

Oyadır işrətdən doyanları da.

 

Eybəcərliyində onun gizlənər

Dənəsi duzunun o dənizin ki,

Haçansa çıxdı lüt və gəl-gəl deyən,

Duzlu Afrodita ordan silkinib.

fransızcadan tərcümə

15.09. 2018

Samara