Архив | 14.09.2018

TEOFİL QOTYE. CAERULEİ OCULİ[i]

gautier_big-min

Caerulei oculi

Hissimi, duyğumu gözəlliyiylə,

Narahat edən qadın.

Coşan dalğaların durub seyr elər,

Lal-dinməz və tənhadır.

 

Gözlərinin duzlu maviliyinə,
Göyün əksi qatılar,
Bu qoşa ulduzun işartısı nəm,

Dəniz çaları da var.

 

Qəmli gözlərinin xumarlığında,
Mərhəmət gülümsəyir.

İslanır gözlərin alovu yaşdan,

İşığı zəifləyir.

 

Kirpiklər dalğada şütüyən, uçan,

Qağayılar kimidir,

Təlaşla qanadlar sanki çırpılar,

Naməlum mavilikdə.

 

Dibində nə qədər xəzinə yatan,
Dərin mavi su kimi,

Fula kralının dalğa qatından,

Tapılacaqdır camı.

 

O tac ki, Şillerin balladasında,
Girdaba atılıbdır,

Ona əli yetməz bir dalğıcın da,

Saf işıq saçır orda.

 

Zümrüd şəffaflığın altında yanır,
Yosunlar arasında.

Həlqəsi yanında şah Solomonun,
Düşüb Kleopatra mirvarisi də.

 

Möcüzəli bir güc sürüyür məni,
Uçuruma doğru bu gözlərdəki.

Harald Halfaqarı dəniz dibinə,

Çəkir Siren necə ki.

 

Ürəyimsə onu sarsıdan, üzən,

Ehtirasın gücüylə,

Girdabın içində kölgəni izlər
Keçirə bilməz ələ.

 

Döşünü göstərir, quyruğunusa,
Nazla siren gizlədir.

Yuxulu dalğanın yaşıl minası

Altda göy çalarlı ağlığı itir.

 

Ehtiras anında coşan sinə tək,

Qayğılanır su, köpür

Dəniz ləyəninin dibində külək,

Zümzümələrlə ötür.

 

“Sədəf yatağıma, ah, dayanma, gəl,
Səni qucaqlayar dalğa qollarım.

Acı dad-tamını sular itirər,
Sən bal axıdanda dodaqlarınla.

Başımız üstündə coşub gurlasın,

Yorulmaz bu dəniz istədiyi tək.

Unutqanlığını qasırğaların.

Mənim öpüşümün camından içək”.

 

Nəm hopulu bu səs beləcə deyir,

Baxışı göy çalarlı.

Məkrli dalğalar altda ürəyim,

Batsa da arzusu yaxın vüsaldır.

Fransızcadan tərcümə

12-13 sentyabr 2018

Samara

[i] Caerulei oculi —  mavi gözlər (latın)