Архив | Март 2016

ARAZ ƏLİZADƏ: «SOVET HİMNİ ÇALINAN VAXTLAR MƏN BUĞA KİMİYDİM…»

Zərdüştlə Araz Əlizadələr söhbət edirlər.

-Araz, məncə sən nahaq bu himnin üstünə düşmüsən. Minordu minordu da.

— Zərdüşt, elə demə. Bu himn məni yaman günə qoyub. Çox vacib funksiyam pozulub. Ailədə problem yaranıb…

— Araz, bəlkə heç  bu himndən deyil, ayrı şeydəndir?

— Zərdüşt, mən uşaq deyiləm, mənə hər şey gün kimi aydındır. Mənə nə olubsa, himndən olub. Sovet himni çalınan vaxtlar mən buğa kimiydim, adama gəlirdim…

 

АРАЗ АЛИЗАДЕ ПОДАЛ В СУД… НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГИМН

Азербайджанский политик Араз Ализаде (в русскоязычной среде — Аракс Ализаде) подал в суд…на гимм Азербайджана. Собственноручно написал заявление и отнес в Сабаильский районный суд, один из самых справедливых судов Азербайджана. Араз (Аракс) Ализаде жалуется, что азербайджанский гимн, в отличие от других гимнов, написан в миноре, поэтому эта музыка действует на него настолько расслабляюще, что последние годы он не может даже выполнять свои супружеские обязанноси. Господин Араз (Аракс) Ализаде в виде компенсации требует, чтобы до конца жизни правительство бесплатно выделяло ему виагру.

 

VAQNER İSRAİLDƏ İFA OLUNMUR, SƏMƏD VURĞUN DA GƏRƏK AZƏRBAYCANDA OXUNMAYA

“De mortuis aut bene, aut nihil” – Ölənlərdən ya yaxşı, ya da heç nə (danışmaq) – latın məsəli belə deyir.

Yəqin bu məsəl həyatı birdəfəlik tərk edənlər haqqındadır, yəni ölmüş insan yaşayanların həyatında heç bir şəkildə iştirak etmir.

Bəs edirlərsə?

Lenin haqqqında deyirdilər ki, “o bütün canlılardan canlıdır”.

Uzağa getməyək, götürək bizim Səməd Vurğunu. Azərbaycanın ruhi, mənəvi həyatında çox canlıdan artıq iştirak etmirmi? Belədirsə, niyə onun haqqında danışmayaq?

Mən Səməd Vurğunu bir şair kimi sevmirəm, yəni bir şeirindən belə xoşum gəlmir, mənim üçünsə bir yaxşı şeir də kifayətdir ki, müəllifini hörmət etdiyim şairlərin siyahısına salım. Ancaq Azərbaycan ədəbiyyatında dövlət tərəfindən “klassik” statusu almış vecsiz şair və yazıçılar çoxdur, onlar məni heç narahat etmirlər, dəqiq desək, onların çoxu məni narahat etmir. Ancaq Səməd Vurğun məni narahat edir. Çünki ədəbiyyatda dövlətin köməyi ilə bütün canlılardan daha canlı yer tutaraq insanların mənəviyyatını pozmağa, yeni-yeni nəsillərin ədəbi zövqlərini korlamağa davam edir.

“Bəli, bakılıyam, öz şöhrətim var,
Mənim babam olmuş 26-lar”.

1918-ci ildə Səməd Vurğun 12 yaşında idi, realnı məktəbdə oxuyurdu, gözüaçıq, zirək olmağına da şübhə yoxdur, buna görə də Azərbaycanda bolşevik komissarların nə qədər qan axıtdığını da yaxşı bilib, onların neçəsinin erməni olduğunu da bilib. Və minlərlə insanın qanını axıtmış yadelli inqilabçılara Səməd Vurğunu  “baba” deməyə nə vadar edirdi? Bu, məcburi loyallıq da deyil, repressiv rejimdən özünü müdafiə də deyil, bu, patoloji əqidəsizlik, prinsipizlik, satqınlıqdır. Yəni ki, rejim ondan satqınlıq tələb etməyəndə də Səmıəd Vurğun özü rejimə ən rəzil formalarda satqınlıq təklif edib.

Yaxşı, allahsız olmağını başa düşürük, mən özüm də allahsızam. Ancaq bolşevik partiyasına “bəşərin vicdanı, eşqi, ürəyi” deməyə Səməd Vurğunu nə vadar edirdi? Yeni orden almaq ehtirası? Yeni “Zim” almaq ehtirası? Yeni Stalin mükafatı almaq ehtirası?

Mənə mərhum Sabir müəllim Talışinski Səməd Vurğunun müharibədən sonrakı illərdə Salyana ova gəlməyindən danışırdı. Üstüaçıq maşın, maşında iki yekə it. Ov da ki, ceyran ovu olardı yəqin.

Belə keflər üçün Səməıd Vurğun nənəsini Şaumyana siğə eləyirdi? Özü də təkcə Şaumyana yox, 26 komissarın hamısına…

Azərbaycanda kolxoz qurulanda Səməd Vurğun ordenli-medallı şair olub, kəndlilərin, özü də işlək kəndlilərin başına nə “komsomol” oyunu gətirildiyini yaxşı görüb. Minlərlə zəhmətkeş insan qolçomaq adıyla damğalanıb, sürgünə göndərilib, ailələri dağılıb. Minlərlə adam həyatlarını Sibirin, Qazaxstanın yollarında itiriblər.

Səməd Vurğun da bu faciəni “tərənnüm” edən “Komsomol” poemasnı yazıb…

Mənə elə gəlir ki, bu insanın əsərləri Azərbaycanda boykot olunmalıdır. Musiqi dahisi Vaqnerin əsərləri İsraildə ifa olunmur. Rəsmi qadağan yoxdur, ancaq misiqiçilər Vaqneri ifa etmirlər – antisemit olub. Səməd Vurğun da xalqının cəlladlarının şəninə kitab-kitab şeirlər yazıb. Xalq da ona arxa çevirməlidir.

Patoloji əqidəsizlik irsən də keçirmiş – Səməd Vurğunun oğlu Yusif Vəkilov “Yeddi oğu istərəm” filminə ssenari yazıb. Yusif Səmədoğlu da Azərbaycan kəndlilərinin başına nələr gətiriıldiyini, əlbəttə, gözəl bilirdi. “Yeddi oğul istərəm” filmində əqidəsizlik, prinsipsizlik estetik zövqsüzlüklə, ifrat bayağılıqla birləşib biabırçı bir şey ortaya gətirib. Təsadüfi deyil ki, bu film çıxandan “Yanıq Kərəmi” çalınan kimi azərbaycanlı kişilər və arvadla balaqlarını çırmalayb düşürlər ortalığa… Kül bizim başımıza…

Azərbaycanlıların problemi tərbiyə problemidir, ağı qaradan seçə bilməmək də yox, ağı qaraya qarışdırmaq problemidir. Həm soyqırım qurbanlarına yas tutan, həm də bu soyqurumu törətmiş insanlara “babam” deyən Səməd Vurğuna pərəstiş edən azərbaycanlının mənəvi tərbiyəsində əngəl var. Hakimiyyətə gələndən sonra azərbaycanlıların məzlum vəziyyətini daha da ağırlaşdırmış çalmalı cəllad Xomeyniyə pərəstiş edən azərbaycanlının tərbiyəsində əngəl var.

Şübhəsiz ki, fitri ədəbi istedadı olan, lakin ifrat deqradasiyaya uğramış, özünü bütünlüklə ordenə, laureat nişanına, xarici səfərlərə, kef məclislərinə satmış Səməd Vurğun mənəviyyat tariximizin ən böyük ayıblarından biridir və təəssf ki, dövlətin səyi ilə bu ayıb milli fəxrə çevrilib…

31.03. 16

Samara

 

 

СЛУЦКИЙ, У ТЕБЯ ЧТО, КРЫША ПОЕХАЛА?

Я испытал глубочайшее удовлетворение от поражения сборной России от французов. А чувство глубочайшего удовлетворения наступило за три минуты до финала, когда Александр Самедов вышел на поле.
Команда проигрывает 2:4. За три минуты, с учетом разницы в классе и вообще по общей картине, игру спасти невозможно. Для чего делаются в таких случаях замены? Ну, выпускают на поле молодого игрока, чтобы тот начал набирать опыт. Или кого-то из ветеранов, если тому надо устанавливать или обновлять рекорды какие-то по количеству. Но держать в запасе игрока в полном расцвете сил, лидера одной из лучших команд России и ввести в игру за три минуты до финала, это для чего? Чтобы унизить Самедова? Найти другое объяснение такой замене просто невозможно.
Александр Самедов очень преданный российскому футболу человек, настолько предан, что даже практически публично отрекся от азербайджанской идентичности. Подобно Жириновскому, «сыну юриста»,  он не говорит, что «сын азербайджанца». Самедов говорит, что он  «сын бакинца»…
Но мы, азербайджанцы, все равно Самедова любим и болеем за него. И всегда будем испытывать чувство глубочайшего удовлетворения от поражения сборной, если Слуцкий или какой-либо другой тренер поступит с ним таким образом.

САМЕДОВ

OĞRU MƏMURLARA «ŞÖHRƏT» ORDENİ, QƏHRƏMANLARA ÜÇÜNCÜ DƏRƏCƏLİ MEDAL…

Azərbaycan əsgər və zabitlərinin ölüm xəbəri onların üçüncü dərəcəli medalla təltif olunması xəbəriylə bir vaxtda yayılır, bu o deməkdir ki, müdafiə naziri hər bir əsgər və zabitin adına medalı yazıb gözləyir ki, bu uşaqlar haçan erməni gülləsinə tuş olacaqlar.

Yəqin yibilyarların, özü də harın yubilyarların, ailədən olan yubilyarların, zəli yubilyarların ordenləri çoxdan yazılıb. Ancaq onların ordenləri qabaqcadan elan olunur. Məsələn, Yasamalın başçısı İbrahim Mehdiyevin 70 yaşı aprelin 30-da tamam olur. Ancaq “Şöhrət” ordeninin prezident ona martın 29-da verib.

ibrahim mehdiyev

Bəlkə İlham Əliyev qorxub ki, cənab Mehdiyev yetmişə çatmamış ölə?

Və İbrahim Mehdiyev 70 yaşında hansı şöhrətə çatıb? Hansı şücaətlər göstərib? Yəni onun göstərdiyi şücaətlər həyatını Azərbaycan uğrunda vermiş lənkəranlı leytenantın şücaətindən artıqdır?

медаль 2

Azərbaycan əsgərinin, zabitinin həyatını üçüncü dərəcəli medala bərabər tutan rəhbər əsgəri, zabiti sevirmi? Yox, sevmir! Bu rəhbər əsgərləri, zabitləri yetirən xalqı sevirmi? Yox, sevmir! Bu rəhbər uğrunda kasıb balalarının öldüyü ölkəni sevirmi? Yox, sevmir!

Və əgər İbrahim Mehdiyev kimi məmurlar uşaqlarının həyatı üçüncü dərəcəli medala bəırabər tutulan valideynlərin gözü qabağında utanıb-qızarmadan sinəsində “Şöhrət ordeni gəzdirirləsə, bu ölkədə əxlaq yoxdur.

Yoxdur…

«ŞÖHRƏT» YALNIZ OĞRULUQ KATEQORİYASIDIR?

 

QALİBLAİM OĞLU ZÜLFÜQARLIМедаль_«За_отличие_в_военной_службе»_(Азербайджан)_3_степени

Orduda şəhid olmuş leytenant Qalib Laim oğlu Zülfüqarlı ata yurdunda Lənkəran rayonunun Vilvan kənd dəfn olunub. Müdafiə naziri Qalibi ölən kimi üçüncü dərəcəli medalla təltif edib. Yəqin ki, Azərbaycan ordusuna çağırılan bütün əsgərlərin hamısının adına bu medaldan yazılıb, öldürülən kimi elan edirlər. Öldürülməsə — medal qalır sonrakılara…

ASƏF İSGƏNDƏROVŞÖHRƏT ORDENİ

Bu gün Lənkəran universitetinin rektoru Asəf Daşdəmir oğlu İsgəndərov vəzifəsindən azad olunub. Yəqin yaşına görə — yetmiş beşi kiçib. Prezident İsgəndərovu işdən azad etçəklə nu “Şöhrət” ordeni ilə də təltif edib.

İnternetdə Asəf İsgəndərov haqqında məlumat axtardım. Onun oğru olduğundan, başına özü kimi adamlar yığdığından yazırlar. Öz yerlilərinin dediyinə görə, onun prorektor təyin etdiyi adam bir vaxt Rusiyada öz analığını öıdürüb.

Bunlara görə “Şöhrət” ordeni?
Bəlkə Lənkəran universitetinin bizə məlumolmayan nailiyyətləri var?

Yxşı, it aparan olsun, versinlər bütün ordenləri bu İsgəndərova. Bəs niyə u leytenanta, cəsur talış balasına üçüncü dərəcəli medalk veriir? Onun gənc və yeganə həyatının qiyməti budur?

Belə orduya hörmət olarmı?

Belə ordu rəhbərliyinə hörmət olarmı?

Belə dövlətə sevgi olarmı?

TANIŞ OLUN: MÜASİR VƏ QABAQCIL AZƏRBAYCAN MÜƏSSİSƏSİ

 

Azərbaycanın cənnət güşələrinin birində müasir texnologiyalı qabaqcıl müəssisə var. Burda yüzlərlə insan qadınlı-kişili üçnövbəli iş rejimində yorulmaq bilmədən çalışırlar. Müəssisə ölkə üçün strateji va taktik cəhətdən ən vacib məhsul buraxır. Bu məhsulun adı “üçüncü dərəcəli medal”dır və bu medalla ermənilərin öldürdüyü əsgər və zabitlərimiz təltif olunurlar. Ölən əsgərlərimizin sayı gün-gündən artsa da, zavod əməkçilərinin fədakar əməyi sayəsində onların hamısına medal çatdırmaq olur, indiyəcən heç bir şəhid medalsız qalmayıb. Ölkə rəhbərliyi müəssisə işçilərinin əməyini yüksək qiymətləndirib, onların içində “Şöhrət”, “Qeyrət”, “Namus” ordenlərinə layiq görülmüş insanlar var. Ölkədə Gül bayramının yaxınlaşması ilə əlaqədar olaraq müəssisə yeni öhdəliklər götürüb bə plandan əlavə çoxlu medal hazırlamağa söz veriib.

Müdafiə naziri Zakir Həsənov tez-tez zavoda baş çəkir. Bu yaxınlarda müəssisəyə prezidentin gələcəyi gözlənilir.

Mirzə ƏLİL

28.03.2016 Samara