UİSTAN ODEN. DAHA ÇOX SEVƏN

auden.jpg

UİSTAN ODEN

                 (1907-1973)

 

           DAHA ÇOX SEVƏN

                          Looking up at the stars, I know quite well…

Ulduzlara vurğunam. Onlar üçünsə amma

Fərqi yox kiməm, nəyəm, dünyada varam, yoxam.

İnsan olsun, ya heyvan – biganədirsə bizə,

Yaxşı ki heç salmırıq bunu ürəyimizə.

 

Ulduzların da bizə sevgisi yana birdən,

Bizim sevgidən də gur – xoş olardı nə qədər.

Bərabərlik sevgidə mümkün deyilsə əgər,

Razıyam, mən olum qoy daha çox sevən tərəf.

 

Əlbətttə, heyranam mən ulduzlara,

Onlarsa soyuq və uzaqdadırlar.

Bir iş var, görmürəm  gündüz onları,

Vallah, birini də yada salmıram.

 

Onlar itib getsə, ölsələr ya da,
Gözlərim öyrəşər boş səmaya da.

Duyaram qaranlıq  əzəməti də,

Bir az əvvəl-əvvəl olsa çətin də.

İngiliscədən tərcümə

15.09.2017

Samara

Uistan ODEN. WHO’S WHO

 

Hər bulvar qəzeti də sənə  faktları deyər:

Ata necə döyürdü, evdən necə qaçırdı.

Hansı mübarizəsi, hansı əməlləriylə,

O, dövrünün ən böyük şəxsi kimi ucaldı.

Ovçuluq, balıqçılıq, gecələri məşəqqət.

Qorxsa da, zirvələrə qalxdı, dənizlər açdı.

Bəzi tədqiqatçılar hatta yazır məhəbbət,

Bizi ağladan kimi, onu da ağladırmış.

 

Bu söhrətli adamın ürəyini əridən

Sadə ev qadınıydı – tənqidçilər mat qalıb.

Yüngül işə zirəkdi. Bağda qurdalanardı.

Hərdən xəyala dalar, hərdən fit də çalardı.

Cavab yazardı onun gözəl məktublarına

Hərdənbir. Saxlamırdı ancaq o, birini də.

 

Ingiliscədən tərcümə, oktyabr, 2012, Samara

 

 

Odenin  WHO’S WHO  şerində çox mürəkkəb qafiyələdirmə var. Birnci bənd iki dördlükdən ibarətdir, hər dördlükdə klassik çarpaz qafiyələnmədir. İkinci bənddə altı misra var. Qafiyələnmə riyaziyyat məsələsinə bənzəyir: 1-6, 2-5, 3-4

 

Odenin WHO’S WHO şeri ilə bizim Füzulinin biq qitəsi arasında mövzu səsləşməsi var:

 

Elm kəsbiylə rütbeyi-rifət,

Arizuyi mihal imiş ancaq.

Eşq imiş hər nə var aləmdə,

Elm biq ğilü-qal imiş ancaq.

 

 

 

ODEN. MATƏM BLYUZU

Uistan Oden (1907-1973)

 

      

                                        Stop all the clocks, cut off the telephone

 

 

Saxlayın saatları, telefonları kəsin,

Şirəli sümük atın itlərə ki, hürməsin.

Sussun pianinolar, asta təbil səsiylə
Çıxarın cənazəni, yığılsın yasa gələn.

 

Haray salsın uçarlar göydə dövrə vuraraq,

Bu ölüm xəbərini yazsın ağ buludlara.

Taxsın ağ göyərçinlər boynuna qara ipək,

Polislər yola çıxsın qara əlcək geyərək.

 

Şərqimdi, Qərbimdi o, Cənubum, Şimalımdı,

Zəhmət dolu günlərim, istirahət anımdı.

O mənə söz, nəğmədi, o, gündüzdü, o, axşam,

Mən əbədi bilirdim sevgini. Yanılmışam.

 

Ulduzlar göz oxşamır, ulduzları söndürün,

Açıb-atın günəşi, ayı büküb endirin.

Qırın-tökün meşəni, qurudun okeanı,

Yaxşı nə var qabaqda? Daha ölüb inamım…

 

 

Ingiliscədən tərcümə: X.X.

Sent. 2012, Samara

 

 

Uistan ODEN. TİRANA EPİTAFİYA

 

Kamillik axtarırdı. Qondarmışdı hər kəsə
Çatan bir poeziya. Əlinin içi kimi

Bilirdi insanların düşüncəsizliyini.

Orduya, donanmaya böyük marağı vardı.

Senatorlar gülməkdən cırılardı – o gülsə,

Ağlasa – küçələrdə cocuqlar qırılardı.

1939

 

Ing. dilindən tərcümə: sent 2012, Samara