Архив | 23.09.2018

TEOFİL QOTYE.  TÜSTÜ

gautier_big-min

           Fumée

Hardasa yaxında ağaclar altda,

Qozbel daxma qaralır,

Damı əyilibdir, divarı çatlaq,

Kandarı basıb mamır.

 

Pəncərəyə əski basılıb, ancaq,

Qışda ağızdan buxar
Çıxaraq havada görünən sayaq,

Bacadan tüstü çıxar.

 

Tüstüdən yaranma bir ağızaçan,

Göy şırnaq tək qıvrılar.

Bu zülmət komanın əsiriruhdan,

Söz aparar Tannrıya.

Fransızcadan tərcümə

22.09. 2018

Samara