Архив | 18.09.2018

TEOFİL QOTYE.  ÖLÜMDƏN SONRAKI İŞVƏKARLIQ

gautier_big-min

Coquetterie posthume

Çəkiclə, mismarla qapaq vurmağa,
Tabutuma, ölsəm, siz tələsməyin.

Bir az ənlik çəkin yanaqlarıma,

Bir az gözlərimə qara da çəkin.
İstəyirəm bağlı tabutumda mən,

Necə o,  eşqini mənə açan vaxt
Qalsın yanağımda allıq əbədən,

Qara silinməsin gözümdən daha.

 

Kəfən istəmirəm qəşəng, bahalı.

Bəyaz qırçınlarla bəzədilmiş ağ
Muslindən tikilmiş paltarım ola,
Laylana üstündə düz on üç balaq.

O məni bəyəndi elə bu donda.

O bir xatirə tək əzizdir mənə.

Onun baxışıyla don dualandı,
O vaxtdan geyməzdim omu əynimə.

 

Nə sarı çiçəklər yanıma qoyun,
Nə də işləməli nalça istərəm.
Şəlalə hörüklü başım uyusun,
Öz krujevalı balıncım üstdə.

 

Bu balınc şahiddir dəli gecələr,
Baş-başa vermişik necə yataqda.

Saysız öpüşləri sanayıb hədər,

Qondolanın qara örtüyü altda.

 

 

Yumşalar əllərim dönər ağ muma,

Barmağı barmağa ibadət calar.

Papanın Romada dualadığı,

Siz opal təspehi salın qoluma.

 
Heç kim indiyəcən dura bilməyən,

Yataqda sıxaram sinəmə onu.

Ağzıma tökülər onun diliylə,

“Atamız” duası, bir də Osanna.

 

Fransızcadan tərcümə

17.09. 2018

Samara