Архив | 09.09.2018

TEOFİL QOTYE. DƏNİZ QIRAĞINDA

gautier_big-min

Au bord de la mer

Əlləri titrədi, fikri yayındı,

İtirdi zirvədə ya da özünü —

Parlaq, bər-bəzəkli yelpici ayın
Mavi xalısına düşdü dənizin.

Əyilir yelpici götürməyə ay,
Uzanır gümüşü gözəl əlləri.

Qaçırır özünü yelpici ancaq,
Coşqun dalğaları o yəhərləyir.

Mən onu qaytarıb sənə verməyə,
Gözəl ay, girdaba lap atılaram.
Kaş ki, sən göylərdən enə biləydin,
Kaş qalxa biləydim səmaya mən ya.

Fransızcadan tərcümə

07.09. 2018

Samara