UİLYAM ŞEKSPİR. 144-CÜ SONET

sonnet-144-two-loves-i-have-of-comfort-and-despa.jpg

              Two loves I have, of comfort and despair…

İki eşq yaşadar mənim ürəyim,
Birində təsəlli, birində qüssə.

Bəyazsaç kişidir yaxşı mələym.
Xəstə sifətlidir mələyin pisi.

 

Məni cəhənnəmə atmaq istəyən,
Pis mələk yaxşını məndən eləyir.

Pozur müqəddəsi;  şeytana, cinə,

Döndərir föhşlü cazibəsiylə.

 

Dönübmü şeytana mənim mələyim –

Şübhəli olsam da, deyiləm əmin.

Ancaq dostdularsa, biri deməli,
Düşüb o birinin cəhənnəminə.

 

                       Ancaq bunu  o vaxt mən biləriəm ki,

                       Pis mələyim qovar yaxşı mələyi.

İngiliscədən tərcümə

07.05. 2018

Samara