Архив | 12.05.2018

ŞARL BODLER. SƏNƏTKARLARIN ÖLÜMÜ

бодлер

  La Mort des artistes

Zınqrovları gərək nə qədər silkələyəm,
Alnından öpəm hələ, yaslı karikatura?

Ay oxluğum, nə qədər sərf eləyim ki, mızraq,

Təbiəti sirr dolu hədəfi vura biləm?

 

Qəlbimizdə biz incə planlar yaradarıq

Və deşib dağıdarıq batılmaz zirehləri,

Görməyincə, nəhayət, möhtəşəm bir Əsəri,
Cəhənnəm istəyiylə onun ki, biz ağlarıq.

 

Tanımayanlar da var hələ öz Sənəmini,
Lənət, ikrah hədəfli, miskin heykəlyonanlar.

Döyür alınlarına, sinələrinə onlar,

 

Qərib, soyuq Kapitol! Bir ümidin var sənin,

Bu, Ölümdür, parıldar təzə doğan günəş tək,

Və onların açılar beyinlərindən çiçək.

 Fransızcadan tərcümə

12.05. 2018

Samara

QEYD:  40-cı illərin birinci yarısında yazıldığı güman edilir

 

UİLYAM ŞEKSPİR. 142-Cİ SONET

sonnet 142.jpg

Love is my sin, and thy dear virtue hate

Günahım – sevgidir, sevgidən doğan,
Günaha nifrəti şərəf bilirsən.

Fəqət iki halı yanaşı qoysan,
Görərsən ki, nahaq qınanıram mən.

 

Gərək dodaqların qınaq deməyə,

Onlarda qızaran günah qanıdır.

Saxta sevdaları möhürləyərək,

Alıblar həzzini yad yataqların.

 

Səndədir gözlərim, necə səndədir,
Səni sevənlərin həris gözləri.

Rəhm toxumu sal qəlbinə, bitir,

Özgə rəhmini də görərsən elə.

 

                Özün gizlədərək almaq istəsən,

               Sən də rədd cavabı alarsan hökmən.

 

İngiliscədən tərcümə

05-06.2018

Samara