Архив | 16.05.2018

ŞARL BODLER. “GECƏ QÜBBƏSİ TƏK SƏNƏ HEYRANAM…”

бодлер

            Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne

Gecə qübbəsi tək sənə heyranam,

Qüssə dolu camım, danışmayanım.

Sən məndən qaçdıqca çoxalır eşqim,
Mənə elə gəlir, gecəm naxışı,

Hara gedirsənsə, məndən ayrılıb,

Mavi ənginlik tək  uzaq, aralı.
Hücuma keçirəm, əl atıb gücə,

Gedər qurd qoşunu leş üstə necə.

Vurğunam, amansız, qəlbi buz heyvan,
Sən gözəlsən elə soyuqluğundan!

Fransızcadan tərcümə

15-16.05.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 146-CI SONNET

sonnet 146.jpg

    Poor soul, the center of my sinful earth

Günahkar dünyamın mərkəzi ruhum!

Başsız qüvvələrdir səni bürüyən.

İçdə hər əzaba əyərək boyun,
Bayırdan neynirsən sən bu bəzəyi?

 

İcarən qısadır, belə xərc niyə
Çəkirsən dağılıb gedən binaya?
Qurdlar məsrəfini daraşıb yeyər —
Sonu bədəninin belə deyil ya?

 

Ruhum, qoy bu bədən səni yaşatsın,
Artırsın varını zəiflədikcə.

İlahi müddət al, sat fənalığı,
Bayırdan kasıb ol, səngin ol içdən.

 

               Ölümün sonuna belə çıxarsan,
              Ölən olmayacaq, ölüm yox olsa.

 

İngiliscədən tərcümə

08.05. 2018

Samara