Архив | 20.05.2018

   UİLYAM ŞEKSPİR. 150-Cİ SONET

sonnet-150.jpg

                    O from what pow’r hast thou this pow’rful might…

  

Ah, hansı mənbədən gəlir qüdrətin,

Qəlbimə hakimsən eyiblərinlə.

Sənsən ağı mənə qara gördürən,

Hökmünlə günəşi inkar elərəm.

 

Necə döndərirsən yaxşıya pisi?

Hardan şərində də əməllərinin,
Bu incə məharət, belə qüvvə ki,
Mənə xeyirdən də gözəl görünür?

 

Necə sevdirirsən məni özünə?

Nifrət axı gərək oyadasan sən!

Hamı çiyrinəni sevirəmsə də,
Çiyrinmə hamıyla vəziyətimdən.
           Mənə sevimlisə dəyərsizliyin,
           Məni sevməyinə dəyər, əzizim.

İngiliscədən tərcümə

10.05.2018

Samara

      ŞARL BODLER. BÜTPƏRƏSTİN DUASI

бодлер

  (La Prière d’un païen)

Aman, soyutma sən alovlarını,
Qoy isitsin qırov enən sinəmi,

Eşit məni, ilahə, yalvarıram,
Həm könül nəşəsi, işgəncəsən həm!

 

Hava tək sən həmişə hər yerdə,
Alışırsan yerin altında da sən.
Eşit bu təntənəli şərqini də,
Gəlir o, intizarlı qəlbimdən.
Ləzzətim! Daim ol məleykə mənə,

Bəzən, oxşat özünü bir sirenə[i],

Yarı ətdən geyim yarı da məxmərdən.

Ya da axıt, gətir dərin yuxu sən,
Sirli, amorf şərabla gözlərimə,

Həm könül ləzzəti, fantomsan həm!

 

Fransızcadan tərcümə

18-19.05. 2018

Samara

 

[i] Dənizçiləri başdan çıxarıb qayalıqlara aparan qadınlardan ya qanadlı varlıqlardan hər biri