UİLYAM ŞEKSPİR. 150-Cİ SONET

sonnet-150.jpg

                    O from what pow’r hast thou this pow’rful might…

  

Ah, hansı mənbədən gəlir qüdrətin,

Qəlbimə hakimsən eyiblərinlə.

Sənsən ağı mənə qara gördürən,

Hökmünlə günəşi inkar elərəm.

 

Necə döndərirsən yaxşıya pisi?

Hardan şərində də əməllərinin,
Bu incə məharət, belə qüvvə ki,
Mənə xeyirdən də gözəl görünür?

 

Necə sevdirirsən məni özünə?

Nifrət axı gərək oyadasan sən!

Hamı çiyrinəni sevirəmsə də,
Çiyrinmə hamıyla vəziyətimdən.
           Mənə sevimlisə dəyərsizliyin,
           Məni sevməyinə dəyər, əzizim.

İngiliscədən tərcümə

10.05.2018

Samara