Архив | 29.05.2018

ŞARL BODIER.  ÇATLAMIŞ ZƏNG     

бодлер

  La Cloche fêlée

Həm acı, həm şirindir uzun qış gecələri,
Tüstüləyən ocağın önündə dinləyəsən,
Xatirələr uzaqdan ucalıb necə gəlir

Dumanlarda çalınan zənglərin nəğməsiylə.

 

Zəng necə bəxtəvərdir! Boğazında yanğı var,
Yaşına baxmayaraq, gümrahdır və sayıqdır.

Dini çağırışları sədaqətlə ucaldar,

Necə ki, qoca əsgər keşiyində oyaqdır.

 
Mənimsə qəlbim sınıb, qərq olanda kədərə,
İstəyir ki, nəğməsi qovuşsun gecələrə,

Zəifliyindən ancaq sözünə baxmır səsi.

 

Elə bil xırıldayır bir əsgərin sinəsi,
Yaralı unudulub, qanlı göl həndəvəri,
Meyitlərin içində dəbərmədən can verir.

 

Fransızcadan tərcümə

27.05. 2018

Samara