Архив | 08.05.2018

ŞARL BODLER. GİRDAB       

бодлер

La Gouffre

Paskalın girdabı vardı, gəzərdi girdabla,

Əfsus! Hər şey də ki, girdab – hərəkət, arzu, həvəs.

Söz! Və tez-tez canımda qorxudan küəklər əsər,

Duyuram tüklərim başımda biz durur hətta.

 

Göydə də, yerdə də, hər yerdə dərinlik, sahil,
Səs-səmir yox, ərazi qorxulu və cazibəli.

Yorulmadan gecələr Tanrımızın mahir əli,
Çəkir mənim yuxumda  eybəcər və qanlı şəkil.                        

 

Yuxudan qorxuram, nəhəng o, deşikdir, qaradır.
Zülmətin dəhşəti, məlum deyil ki yol haradır.

Və fəzanın sonu yox, baxsan hansı pəncərədən.

 

Və burulğanla mənim daim izlənən ruhum,

Duyğusuz heçlik arzusunda, yox ancaq umudum

Mən bu Varlıqları atam, çıxam Rəqəmlərdən!

 

İlk dəfə 1 mart 1862-ci ildə çap olunub

08.05.2018

Fransızcadan tərcümə

 

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 138-Cİ SONET

Sonnet_138_1609.jpg

      When my love swears that she is made of truth

Sevgilim and içir su kimi safdır,

Mən də inanıram, desə də yalan.

Bəlkə də o məni nadan gənc sayır,
Guya xəbərim yox hoqqalarından.

 

Düşünmək xoşdur ki, məni gənc sayır,

Fərəhli günlərim bitsə də dalda.

Sadəcə dilinə etibarım var,
Mən də gizlədirəm doğrunu, o da.

 

Niyə bəs demir ki, məni aldadır?

Niyə gizlədirəm yaşımı mən bəs? –

Zahiri etibar eşqə qaydadır,

Yaşlı eşqə düşsə, yaşını deməz.

 

             Nə qədər aldadaq  bir-birimizi,
             Hər ikimiz belə yalanla razı.

 

İngiliscədən tərcümə

03.05. 2018

Samara