ŞARL BODLER. GİRDAB       

бодлер

La Gouffre

Paskalın girdabı vardı, gəzərdi girdabla,

Əfsus! Hər şey də ki, girdab – hərəkət, arzu, həvəs.

Söz! Və tez-tez canımda qorxudan küəklər əsər,

Duyuram tüklərim başımda biz durur hətta.

 

Göydə də, yerdə də, hər yerdə dərinlik, sahil,
Səs-səmir yox, ərazi qorxulu və cazibəli.

Yorulmadan gecələr Tanrımızın mahir əli,
Çəkir mənim yuxumda  eybəcər və qanlı şəkil.                        

 

Yuxudan qorxuram, nəhəng o, deşikdir, qaradır.
Zülmətin dəhşəti, məlum deyil ki yol haradır.

Və fəzanın sonu yox, baxsan hansı pəncərədən.

 

Və burulğanla mənim daim izlənən ruhum,

Duyğusuz heçlik arzusunda, yox ancaq umudum

Mən bu Varlıqları atam, çıxam Rəqəmlərdən!

 

İlk dəfə 1 mart 1862-ci ildə çap olunub

08.05.2018

Fransızcadan tərcümə

 

Samara