Архив | 11.05.2018

ŞARL BODLER. MUSİQİ

бодлер

          ( La Musique)

Musiqi dəniz kimi tez-tez alııb aparar,
Bir ağ ulduza məni.

Dumandan tavan altda, efir vadisində ya,

Yeklkən açıb üzərəm.

 

Küləkdən ciyərlərim köpər, qabarar sinəm,
Yelkəni tək gəminin.

Qaçdı-tutdu oynayan dalğaları minərəm,

Gecə bürüyər məni.

 

Duyaram ki, içimi, ehtiraslar titrədir,
Gəmi kimi dəryada,

Dəli külək, fırtına dalğaları kükrədir,

 

Çəkir məni girdaba.

Bəzən də sükut çökər, sular güzgüyə dönər,

Könül qüssəm görünər!
Fransızcadan tərcümə

10-11.05.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 141-Cİ SONET

Sonnet_141_1609.jpg

    In faith, I do not love thee with mine eyes…

Vallah, gözlərimlə sevmirəm səni,
Səndə çünki onlar min eyib görür.

Ürəyimsə gözlər bəyənməyəni,
Sevir və eşqinlə sənin döyünür.

 

Yox qulaqlarıma səsində ləzzət,

Duymaram incə həzz əlləsəm əgər.
Arzulamaz nə dad, nə qoxu dəvət,
Ehtiraslı kefə səninlə birgə.

 

Beş duyğum və ağlım necə çalışsa,

Yenə xidmətində səfeh ürəyim.

Özüm kişi kimi dayanmışamsa,
Məğrur ürəyinə fəqət köləyəm.

 

              Düşdüyüm bəlanın bir qazancı var:

              Günaha salan da cəzalandırar.

   

İngiliscədən tərcümə

04-05.2018

Samara