Архив | 01.05.2018

  UİLYAM ŞEKSPİR. 131-Cİ SONET

sonnet 131.jpg

Thou art as tyrannous, so as thou art…

Necə ki, qəddardır gözəliyindən,

Qürurlanan gözəl,  sən də tiransan.

Çünki ürəyimdə, bilirsən ki, sən,
Gözəl bir incisən, tayı olmayan.

 

Çöhrəni hər görən arxayın deyir,

Hökmün yox aşiqi inlədə bilən.

Qorxuram deməyə “yox, elə deyil”,

Ancaq and içirəm içimdə hərçənd.

 

Andıma sübut tək min dəfə nalə,

Çəkərəm çöhrəni yada salaraq.

Səs-səsə verərək təsdiq edərlər,

Əsmər bənizindir könlümə çıraq.

 

                    Əməllərindədir qaralıq sənin,

                   Bundan da söz-söhbət yaranır yəqin.

 

İngiliscədən tərcümə

26-27.04.2018

Samara

KƏNDÇİMİZ ƏBİL QARA OĞLUNA BAŞSAĞLIĞI ƏVƏZİ

ƏBİL.jpg

Yeganə oğlunu qəzada itirmiş kəndçimiz Əbil Qara oğluna

                         başsağlığı əvəzi

Çəpəri nizamlı, həyəti təmiz,
Bağı səliqəli, bağçası qəşəng,
Yonulu, ütülü arxı-bərəsi,
Qapısı-bacası, evi təzərəng.

 

Özü ehtiyatlı uşaq yaşından.

Suyu da üfürüb bəlkə içəndi.

Yüz ölçüb-biçəndi davranışında,
Sayan, fikirləşən, hesab çəkəndi.

 

Yağmurlu yaz ola, ya payız ola,
Horralı yollarda ayaq döysə də,

Üstünə-başına, bilir, tanıyan,

Düşməzdi palçığın bir giləsi də.

 

Qardaş, niyə fikrin yayındı belə,
Qardaş, gözün hara ilişdi, qaldı?

Sənə nə oldu ki, balana gələn,
Qadanı, bəlanı qabaqlamadın?

 

Qəddin əyilməsin, dikəlt başını,
İndi göydən gələr təsəlli sənə.

Ağlama, ağlama, gözünün yaşı,
Üşüdər balanın xatirəsini.

01.05. 2018

Samara