Архив | 13.05.2018

MƏKTƏB YOLDAŞIM ELDAR       RÜSTƏMOVUN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ

13.05.jpg

Əllini keçibsə yaş, vəziyyəti

Güzgüdən öyrənmə, yaşıdına bax,

Önündə durduğun güzgü deməyən,

Üz-üzə dayanan özgə deməyən,
Sən özün barədə hər həqiqəti,

Bilərsən ona bir nəzər salaraq…

 

Qırx il ayrılıqdan sonra görüşdük,
Qırx ilin gücünü mən onda gördüm,
Elə bil alışıb külə dönmüşü,
Küldən qaldırıblar, ya da qəbirdən…

 

Telefonla gəldi ölüm xəbəri,

Zəngləşə bilmədik sağdı nə qədər.

Mən də ki… Elə bil sabah gedirəm –

Kimdi zəng eləyən? Kimə zəng edər?…

 

Xərçəngdən, İrandan, on saat çəkən,
Əməliyyatından danışdı onda.

Həkimə pul gedib orda bir ətək,
Xəstəlik də yaman, xərc də yamandı..

 

Qənaətcil idi, həm də ki, düzdü

Həyat da ki, bir az çətin həyatdı…

Abırlı şalvarı heç vaxt ütüsüz

Olmazdı, saxlardı döşəyin altda…

 

Qiymət həvəsiylə can vuruşduran,
Beşi dərman kimi istəyən, alan.

Qardaş, çatdı sona yarışlar indi,
Ayrıdır sən gedən yerdə imtahan…

 

… Özündən xəbəri yoxdu elə bil,
Torpaq hayındaydı, qazanc hayında.

Varisi özü tək çox çox zirək deyil,
Baxmasa, deməsə batar ziyanda…
 

Yəqin ağlaşıblar qrup qızları,
Yığılıb gediblər bəlkə yasına,

Tədbirli, qılıqlı, həlim, tikansız,
O vaxt belə idi…Dəyişmədisə…

 

Yerimiz əlifba sırasıyladı,
Bir parta həmişə yeri qabaqdı…

Elə bu qaydayla aparsaydılar,
Mənim də gedişim bu gün-sabahdı…

 

13.05. 2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 143-CÜ SONET

Sonnet_143_1609.jpg

                         Lo, as a careful housewife runs to catch

Aralanıb getsə əgər bir cücə,

Gör necə dalınca cumur sahibə,
Atır körpəsini, az qalır uça,

Tutub qırılmışı qaytara bilə.

 

Ağlayır atılmış uşaq, istəyir,
Çatsın anasına, anasa hələ,
Qaçanın dalıncaq qaranəfəsdir.

Körpə sızıltısı gəlmir eyninə.
Qaçırsan dalınca səndən qaçanın,
Mənsə sənin körpən, sənin dalınca.

Tutsan ümidini, qayıt yanıma,
Ana tək əzizlə mehriban, incə.

 

            Tanrıdan istərəm, İstəyinə çat

            Ağlayan görörsən məni, qayıtsan.

İngiliscədən tərcümə

06.05. 2018

Samara