Архив | 06.05.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 136-CI SONET

sonnet 136.jpg

If thy soul check thee that I come so near,

Qəlbin əgər məni qaçaq qovarsa
De kor qəlbinə ki, İstəyinəm mən.

Və qəlbin İstəyə bilir, razısan;

Sevgi diləyimi  ödə indi sən.

 

Sevgi xəzinəni doldurar İstək,
Orda istəklər çox, mənim biri də
Bir şeydən elə ki çox olur, demək,
Onların içində biri heç nədir.

 

Məni bu sırada hesaba alma,
Sənin siyahında qalaram hərçənd.

Sən məni heç nə say, istərəm amma,

Əziz bir şey olsun sənə bu heçnə.

 

                  Təkcə adımı sev, adımsa  — İstək,
                  Məni sevəcəksən, adımı sevcək.

 

İngiliscədən tərcümə

01-02.05. 2018
Samara
QEYD: 135-ci sonetin davamıdır; şair yenə “Will” (Burda – istək, kişi adı və s.) sözü ətrafında sö oyunu yaradır.

   ŞARL BODLER. «VERİRƏM MƏN SƏNƏ ŞEİRLƏRİMİ…»

бодлер

             Je te donne ces vers afin que si mon nom

 

Verirəm mən sənə şeirlərimi, yetsə adım,

Akvilon yelkənini coşduran çevik gəmi tək,                    
Keçərək fırtınalardan uzaq əsrlərədək,

Və bir axşam o, beyinlərdə xəyallar oyadar —

 

Xatirən bənzəyər qədim, dolaşıq bir nağıla,
Üzülər dinləyən, insanı yoran tək simbal.

Və təkəbbür havalı qafiyələrdən asılar,

Sallanar sirli və qardaşlığa oxşar bağla.

 
Tanrı lənətləmiş bu ruha ən dərin dibdən,

Göyəcən bir cavab verən tapılarsa, o da mən.

Elə bil kölgəsən, izsiz gedərək tapdalayan,

 

Çevik ayaqlarınla, ayıq gözlərinlə kütləni və,
Öləri kütləri ki, gözlərində kin parlar.

Kəhraba gözlü sən heykəlsən, mis alınlı mələk!

İlk dəfə 28 aprel 1857-ci ildə “Sonet” başlığı ilə çap olunub

Fransızcadan tərcümə

05-06. 2018

Samara