Архив | 14.05.2018

ŞARL BODLER. TƏKİN ŞƏRABI

бодлер

   ( Le Vin du solitaire)

Ani, süzgün baxışından sevimli bir qadının,
Süzür gəlir elə bil üstümüzə ağ şüalar.
Soyuq gözəlliyini səthi titrəşən sulara,
Yollayır ay beləcə, göldə yuyundursun onu.

 

Gələr arıq Adelindən alovlu bir busə.

Sonuncudur qumarbazın əlində pul kisəsi,
Həm sığallar, didər həm qəlbi gələn nəğmə səsi

Elə bil hardasa insanı öldürür qüssə.

 

Dərin, dərin şüşə, əlbəttə ki, dəyməz bunlar,
İliyə işləyən o məlhəmə ki, məhsuldar
İçində saxlanılar şairin təlatümünə;

 

İmid verirsən ona, həm də cavanıq və həyat,
Və qürur ki, elə sərvətdir o, yoxsulluqda,
Onunla qaxarıq və bənzəyərik Tanrıya da!

1850-ci ildə ya da buna yaxın vaxtda yazıldığı güman edilir

Fransızcadan tərcümə

14.05. 2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 144-CÜ SONET

sonnet-144-two-loves-i-have-of-comfort-and-despa.jpg

              Two loves I have, of comfort and despair…

İki eşq yaşadar mənim ürəyim,
Birində təsəlli, birində qüssə.

Bəyazsaç kişidir yaxşı mələym.
Xəstə sifətlidir mələyin pisi.

 

Məni cəhənnəmə atmaq istəyən,
Pis mələk yaxşını məndən eləyir.

Pozur müqəddəsi;  şeytana, cinə,

Döndərir föhşlü cazibəsiylə.

 

Dönübmü şeytana mənim mələyim –

Şübhəli olsam da, deyiləm əmin.

Ancaq dostdularsa, biri deməli,
Düşüb o birinin cəhənnəminə.

 

                       Ancaq bunu  o vaxt mən biləriəm ki,

                       Pis mələyim qovar yaxşı mələyi.

İngiliscədən tərcümə

07.05. 2018

Samara