Архив | 03.05.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 133-CÜ SONET

sonnet 133.jpg

                                Beshrew that heart that makes my heart to groan

Yansın o ürək ki, vurduğu dərin,

Yara dostumu, həm məni ağrıdır.

Tək mənim əzabım bəs deyil yəqin,
Dost başı da girib boyunduruğa.

 

 

Məni məndən alıb amansız gözün,

Saldın köləliyə dostumu indi.

Məni sən də atdıın, o da, həm özüm,

Üçqat işgəncədir mənim çəkdiyim.

 
Qapa ürəyimi polad sinəndə,
Ver mənə əvəz tək dost ürəyini.

Zindanın çox ağır olmaz sənin də,

Çəksəm dost qəlbinin mən keşiyini.

 

                       Sənə dustağamsa, səninəm hərçənd,
                       Mənimlə inciyər nə varsa məndə.

İngiliscədən tərcümə

28-29.04.2018

Samara

 

QEYD: Sonet şairin “əsmər” xanımla mürəkkəbləşmiş münasibətlərini əks etdirir; xanımın cazibəsi şairin gənc dostunu da əsir edib və beləliklə, şair həm sevgilisini, həm dostunu itirdiyindən şikayətlənir.